eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Telewizja Polska S.A., Biuro Zakupów i Zamówień Publicznych, KRS Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydz. Gospodarczy KRS, nr KRS 0000100679, NIP 521-04-12-987 o kapitale zakładowym wpłaconym całkowicie w wys. 286 596 500, 00 zł

Telewizja Polska S.A., Biuro Zakupów i Zamówień Publicznych, KRS Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydz. Gospodarczy KRS, nr KRS 0000100679, NIP 521-04-12-987 o kapitale zakładowym wpłaconym całkowicie w wys. 286 596 500, 00 zł - przetargiTelewizja Polska S.A., Biuro Zakupów i Zamówień Publicznych, KRS Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydz. Gospodarczy KRS, nr KRS 0000100679, NIP 521-04-12-987 o kapitale zakładowym wpłaconym całkowicie w wys. 286 596 500, 00 zł - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-12-31
2021-02-08
Warszawa Roboty budowlane Telewizja Polska S.A., Biuro Zakupów i Zamówień Publicznych, KRS Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydz. Gospodarczy KRS, nr KRS 0000100679, NIP 521-04-12-987 o kapitale zakładowym wpłaconym całkowicie w wys. 286 596 500, 00 zł Wykonanie rozbudowy serwerowni AVID w budynku "G" Telewizji Polskiej S.A. przy ul. J.P. Woronicza 17 w Warszawie - II etap
2020-12-31
2021-01-27
Warszawa Roboty budowlane Telewizja Polska S.A., Biuro Zakupów i Zamówień Publicznych, KRS Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydz. Gospodarczy KRS, nr KRS 0000100679, NIP 521-04-12-987 o kapitale zakładowym wpłaconym całkowicie w wys. 286 596 500, 00 zł Roboty budowlane obejmujące dostawę i montaż centrali wentylacyjnej wraz z adaptacją istniejących instalacji sanitarnych dostosowujących instalacje do nowych potrzeb w pomieszczeniu Newsroomu TVP INFO w budynku TVP S.A. przy Pl. Powstańców Warszawy 7 w Warszawie.
2020-12-31
2021-01-25
Warszawa Roboty budowlane Telewizja Polska S.A., Biuro Zakupów i Zamówień Publicznych, KRS Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydz. Gospodarczy KRS, nr KRS 0000100679, NIP 521-04-12-987 o kapitale zakładowym wpłaconym całkowicie w wys. 286 596 500, 00 zł Instalacja urządzeń klimatyzacyjnych w wytypowanych pomieszczeniach biurowych w obiektach Telewizji Polskiej S.A. przy ul. J.P. Woronicza 17 oraz Placu Powstańców Warszawy 7 w Warszawie
2020-12-30
2021-01-29
Warszawa Roboty budowlane Telewizja Polska S.A., Biuro Zakupów i Zamówień Publicznych, KRS Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydz. Gospodarczy KRS, nr KRS 0000100679, NIP 521-04-12-987 o kapitale zakładowym wpłaconym całkowicie w wys. 286 596 500, 00 zł Modernizacja rampy przy budynku "K" i "L" na terenie Telewizji Polskiej S.A. przy ul. Woronicza 17 w Warszawie
2020-12-30
2021-01-29
Warszawa Usługi Telewizja Polska S.A., Biuro Zakupów i Zamówień Publicznych, KRS Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydz. Gospodarczy KRS, nr KRS 0000100679, NIP 521-04-12-987 o kapitale zakładowym wpłaconym całkowicie w wys. 286 596 500, 00 zł wykonanie dokumentacji projektowych w branży budowlanej
2020-12-29
2021-01-26
Warszawa Usługi Telewizja Polska S.A., Biuro Zakupów i Zamówień Publicznych, KRS Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydz. Gospodarczy KRS, nr KRS 0000100679, NIP 521-04-12-987 o kapitale zakładowym wpłaconym całkowicie w wys. 286 596 500, 00 zł Wykonanie dokumentacji projektowych w branży sanitarnej
2020-12-29
2021-01-21
Warszawa Dostawy Telewizja Polska S.A., Biuro Zakupów i Zamówień Publicznych, KRS Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydz. Gospodarczy KRS, nr KRS 0000100679, NIP 521-04-12-987 o kapitale zakładowym wpłaconym całkowicie w wys. 286 596 500, 00 zł dostawa elementów przesyłowego systemu światłowodowego w ramach modernizacji linii CAE-CAP na potrzeby TVP SPORT i Studiów ZG.
2020-12-29
2021-01-20
Warszawa Dostawy Telewizja Polska S.A., Biuro Zakupów i Zamówień Publicznych, KRS Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydz. Gospodarczy KRS, nr KRS 0000100679, NIP 521-04-12-987 o kapitale zakładowym wpłaconym całkowicie w wys. 286 596 500, 00 zł Dostawa urządzeń w ramach modernizacji platformy sprzętowej i oprogramowania systemu grafiki telewizyjnej oraz rozbudowy systemu grafiki czasu rzeczywistego
2020-12-29
2021-02-01
Warszawa Roboty budowlane Telewizja Polska S.A., Biuro Zakupów i Zamówień Publicznych, KRS Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydz. Gospodarczy KRS, nr KRS 0000100679, NIP 521-04-12-987 o kapitale zakładowym wpłaconym całkowicie w wys. 286 596 500, 00 zł Przebudowa stacji benzynowej i odnowienie elewacji warsztatu na terenie Zakładu Głównego Telewizji Polskiej S.A. przy ul. Woronicza 17 w Warszawie
2020-12-15
2021-01-22
Warszawa Usługi Telewizja Polska S.A., Biuro Zakupów i Zamówień Publicznych, KRS Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydz. Gospodarczy KRS, nr KRS 0000100679, NIP 521-04-12-987 o kapitale zakładowym wpłaconym całkowicie w wys. 286 596 500, 00 zł Wykonanie dokumentacji projektowej w branży elektrycznej dotyczącej wykonania instalacji odgromowej na budynkach Telewizji Polskiej S.A. zlokalizowanych na terenie Zakładu Głównego przy ul. J.P. Woronicza 17 w Warszawie, Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy Placu Powstańców Warszawy 7 w Warszawie oraz Ośrodkach Wypoczynkowych

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Telewizja Polska S.A., Biuro Zakupów i Zamówień Publicznych, KRS Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydz. Gospodarczy KRS, nr KRS 0000100679, NIP 521-04-12-987 o kapitale zakładowym wpłaconym całkowicie w wys. 286 596 500, 00 zł
Telewizja Polska S.A., Biuro Zakupów i Zamówień Publicznych, KRS Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydz. Gospodarczy KRS, nr KRS 0000100679, NIP 521-04-12-987 o kapitale zakładowym wpłaconym całkowicie w wys. 286 596 500, 00 zł - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-12-31
2021-01-14
Warszawa Usługi Telewizja Polska S.A., Biuro Zakupów i Zamówień Publicznych, KRS Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydz. Gospodarczy KRS, nr KRS 0000100679, NIP 521-04-12-987 o kapitale zakładowym wpłaconym całkowicie w wys. 286 596 500, 00 zł Świadczenie usługi subskrypcji i wsparcia technicznego oprogramowania do audytu środowisk Active Directory i Exchange.
2020-12-31
2021-01-12
Warszawa Dostawy Telewizja Polska S.A., Biuro Zakupów i Zamówień Publicznych, KRS Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydz. Gospodarczy KRS, nr KRS 0000100679, NIP 521-04-12-987 o kapitale zakładowym wpłaconym całkowicie w wys. 286 596 500, 00 zł dostawa kamkordera UHD, obiektywu, statywu i zestawu oświetlenia dla Akademii Telewizyjnej TVP
2020-12-29
2021-01-11
Warszawa Dostawy Telewizja Polska S.A., Biuro Zakupów i Zamówień Publicznych, KRS Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydz. Gospodarczy KRS, nr KRS 0000100679, NIP 521-04-12-987 o kapitale zakładowym wpłaconym całkowicie w wys. 286 596 500, 00 zł Dostawa stacjonarnych i mobilnych stacji montażowych na potrzeby Ośrodka Kanałów i Serwisów Internetowych
2020-12-23
2021-01-15
Warszawa Usługi Telewizja Polska S.A., Biuro Zakupów i Zamówień Publicznych, KRS Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydz. Gospodarczy KRS, nr KRS 0000100679, NIP 521-04-12-987 o kapitale zakładowym wpłaconym całkowicie w wys. 286 596 500, 00 zł Zakup usługi agregacji, składowania, przetwarzania danych wraz z systemem raportowym dla danych RPD z serwisów internetowych.
2020-12-17
2021-01-08
Warszawa Roboty budowlane Telewizja Polska S.A., Biuro Zakupów i Zamówień Publicznych, KRS Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydz. Gospodarczy KRS, nr KRS 0000100679, NIP 521-04-12-987 o kapitale zakładowym wpłaconym całkowicie w wys. 286 596 500, 00 zł Wykonanie robót elektrycznych dotyczących modernizacji zasilania czterech pomieszczeń w obiekcie Telewizji Polskiej S.A. przy Placu Powstańców Warszawy 7 w Warszawie
2020-12-11
2020-12-30
Warszawa Usługi Telewizja Polska S.A., Biuro Zakupów i Zamówień Publicznych, KRS Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydz. Gospodarczy KRS, nr KRS 0000100679, NIP 521-04-12-987 o kapitale zakładowym wpłaconym całkowicie w wys. 286 596 500, 00 zł Wykonanie dokumentacji projektowej w branży elektrycznej dotyczącej dostawy i wymiany kabli średniego napięcia od rozdzielni SN do budynku w Zakładzie Głównym Telewizji Polskiej S.A. przie
2020-12-09
2020-12-18
Warszawa Usługi Telewizja Polska S.A., Biuro Zakupów i Zamówień Publicznych, KRS Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydz. Gospodarczy KRS, nr KRS 0000100679, NIP 521-04-12-987 o kapitale zakładowym wpłaconym całkowicie w wys. 286 596 500, 00 zł Usługi pomiaru treści multimedialnych oraz ruchu w witrynach internetowych w okresie 12 miesięcy.
2020-12-07
2021-01-08
Warszawa Roboty budowlane Telewizja Polska S.A., Biuro Zakupów i Zamówień Publicznych, KRS Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydz. Gospodarczy KRS, nr KRS 0000100679, NIP 521-04-12-987 o kapitale zakładowym wpłaconym całkowicie w wys. 286 596 500, 00 zł Modernizacja klimatyzacji w pomieszczeniu technicznym 250A w budynku G Telewizji Polskiej S.A. przy ul. Woronicza 17 w Warszawie
2020-12-03
2020-12-14
Warszawa Dostawy Telewizja Polska S.A., Biuro Zakupów i Zamówień Publicznych, KRS Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydz. Gospodarczy KRS, nr KRS 0000100679, NIP 521-04-12-987 o kapitale zakładowym wpłaconym całkowicie w wys. 286 596 500, 00 zł Zakup maszyn do migracji stosu aplikacyjnego systemu SZarP
2020-12-02
2020-12-21
Warszawa Roboty budowlane Telewizja Polska S.A., Biuro Zakupów i Zamówień Publicznych, KRS Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydz. Gospodarczy KRS, nr KRS 0000100679, NIP 521-04-12-987 o kapitale zakładowym wpłaconym całkowicie w wys. 286 596 500, 00 zł Roboty remontowo-budowlane w branżach budowlanej, elektrycznej i sanitarnej w Ośrodkach Wypoczynkowych Telewizji Polskiej S.A. w Tłokowisku, Sarnówku, Ciechocinku i Zalesiu Dolnym w okresie 24 miesięcy

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Telewizja Polska S.A., Biuro Zakupów i Zamówień Publicznych, KRS Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydz. Gospodarczy KRS, nr KRS 0000100679, NIP 521-04-12-987 o kapitale zakładowym wpłaconym całkowicie w wys. 286 596 500, 00 zł
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.