eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Katowice › Likwidacja oraz zabezpieczenie wyrobisk górniczych.Ogłoszenie z dnia 2006-02-01

POZYCJA 6082

WSTĘPNE OGŁOSZENIE INFORMACYJNE O PLANOWANYCH ZAMÓWIENIACH - usługi Katowice: Czy niniejsze zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): Nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A., do kontaktów: Andrzej Juraszek, ul. Kopalniana, 40-205 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 3513300, 3513363, fax 032 3513309, 3513310, 3513369, e-mail: sekretariat@srk.com.pl; przetargi@srk.com.pl, www.srk.com.pl. 2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. I.1). 3) Rodzaj zamawiającego: inny.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Likwidacja oraz zabezpieczenie wyrobisk górniczych. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.25.41.00, 45.22.12.30, 76.53.00.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 27 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Likwidacja oraz zabezpieczenie wyrobisk górniczych (szyby, chodniki i inne wyrobiska korytarzowe) tj.: likwidacja wyposażenia, tamowanie, zasypywanie, wykonanie płyt zamykajacych. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 01.03.2006. 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zabezpieczenie kopalń sąsiednich przed zagrożeniem wodnym. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 74.23.30.00, 74.27.60.00, 45.25.41.00, 29.12.21.30, 50.95.40.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 27 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Zabezpieczenie kopalń sąsiednich przed zagrożeniem wodnym, w tym: - roboty zwiazane z przebud. i dostosowanie szybu Fortuna II dla potrzeb pompowni(dostosowanie sieci śr. napięcia, remont nadszybia, zabudowa agregatów,przebudowa kolektora), - wykonanie wodoszczelności połaczeń KWK Gliwice-KWK Sośnica, - udrożnienie oraz przygotowanie wyrobisk w celu przyjęcia dodatkowej wody w rejonie Szombierki. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 01.05.2006. 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rekultywacja techniczna i biologiczna w kierunku leśnym składowiska odpadów Marian-Wschód. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 90.31.52.00, 45.11.23.20. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 16 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Rekultywacja techniczna i biologiczna w kierunku leśnym składowiska odpadów Marian-Wschód. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 01.03.2006. 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Teren zwałowiska i osadników szlamu w rejonie Rowu Mortimerowskiego w Sosnowcy - rekultywacja techniczna i biologiczna. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 90.31.52.00, 45.11.23.20. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 16 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Teren zwałowiska i osadników szlamu w rejonie Rowu Mortimerowskiego w Sosnowcy - rekultywacja techniczna i biologiczna. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 01.04.2006. 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rekultywacja techniczna i biologiczna terenów poprzemysłowych, składowisk odpadów, terenów leśnych itp. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 90.31.52.00, 45.11.23.20. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 16 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Rekultywacja techniczna i biologiczna terenów poprzemysłowych, składowisk odpadów, terenów leśnych itp. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 01.07.2006. 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonywanie przeglądów, napraw i remontów maszyn i urządzeń górniczych (wyciagi szybowe, wentylatory, sprężarki, transformatory, silniki itp.) wraz z wykonywaniem pomiarów, legalizacji i badaniami ekspertyzowymi lub okresowymi. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 29.52.00.00, 29.52.10.00, 50.53.00.00, 74.27.32.00, 74.27.50.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 27 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Wykonywanie przeglądów, napraw i remontów maszyn i urządzeń górniczych (wyciagi szybowe, wentylatory, sprężarki, transformatory, silniki itp.) wraz z wykonywaniem pomiarów, legalizacji i badaniami ekspertyzowymi lub okresowymi. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 01.03.2006. 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zabudowa agregatów głębinowych i ich uruchomienie. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 50.95.40.00, 29.12.21.30. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 1 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Zabudowa agregatów głębinowych i ich uruchomienie. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 01.05.2006. 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Naprawa oraz wzmocnienie obudowy w szybach i wyrobiskach górniczych, w tym: - napraw obmurza oraz wymiana zbrojenia szybowego, - wzmocnienie oraz przebudowa obudowy wyrobisk górniczych, - czyszczenie wyrobisk górniczych. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): Oryginalny kod CPV: 45.22.12.00 - Roboty budowlane w zakresie budowy tuneli, szybów i kolei podziemnej Kod CPV wg słownika 2008: 45.22.12.00 - Roboty budowlane w zakresie budowy tuneli, szybów i kolei podziemnej Oryginalny kod CPV: 45.22.12.30 - Szyby Kod CPV wg słownika 2008: 45.22.12.30 - Szyby Oryginalny kod CPV: 45.25.55.00 - Roboty wiertnicze i górnicze Kod CPV wg słownika 2008: 45.25.55.00 - Roboty wiertnicze i górnicze Oryginalny kod CPV: 74.23.00.00 - Usługi inżynieryjne Kod CPV wg słownika 2008: 71.30.00.00 - Usługi inżynieryjne Oryginalny kod CPV: 74.27.60.00 - Usługi techniczne Kod CPV wg słownika 2008: 71.35.60.00 - Usługi techniczne 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 27 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Naprawa oraz wzmocnienie obudowy w szybach i wyrobiskach górniczych, w tym: - napraw obmurza oraz wymiana zbrojenia szybowego, - wzmocnienie oraz przebudowa obudowy wyrobisk górniczych, - czyszczenie wyrobisk górniczych. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 01.06.2006. 5) Inne informacje:

SEKCJA IV: INFORMACJE O CHARAKTERZE ADMINISTRACYJNYM

IV.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego: SRK/630/05.

SEKCJA VI: INNE INFORMACJE

VI.1) Czy publikacja ogłoszenia jest nieobowiązkowa: Nie. 2) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Nie. 3) Data wysłania ogłoszenia: 26.01.2006.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.