eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Świdnica › udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 20 771 671 PLN.

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2006-05-12

POZYCJA 24909

WSTĘPNE OGŁOSZENIE INFORMACYJNE O PLANOWANYCH ZAMÓWIENIACH - usługi Świdnica: Czy niniejsze zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): Tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Powiat Świdnicki, do kontaktów: Grażyna Bratkowska, ul. M. Skłodowskiej-Curie 7, 58-100 Świdnica, woj. dolnośląskie, tel. +48 74 8500442, fax +48 74 8530927, e-mail: zp@powiat.swidnica.pl, www.powiat.swidnica.pl. 2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: Starostwo Powiatowe w Świdnicy, Danuta Raczyńska, ul. M. Skłodowskiej-Curie 7, 58-100 Świdnica, woj. dolnośląskie, tel. +48 74 8500411, fax +48 74 8530927. 3) Rodzaj zamawiającego: szczebel regionalny / lokalny.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 20 771 671 PLN. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): Oryginalny kod CPV: 66.13.00.00 - Usługi udzielania kredytu3 Kod CPV wg słownika 2008: 66.11.30.00 - (3) Usługi udzielania kredytu 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 6 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: 4 200 000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 5) Inne informacje:

SEKCJA IV: INFORMACJE O CHARAKTERZE ADMINISTRACYJNYM

IV.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego: ZP.342-8/06.

SEKCJA VI: INNE INFORMACJE

VI.1) Czy publikacja ogłoszenia jest nieobowiązkowa: Nie. 2) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Nie. 3) Data wysłania ogłoszenia: 05.05.2006.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.