eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W LIMANOWEJ

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W LIMANOWEJ - przetargiPOWIATOWY ZARZĄD DRÓG W LIMANOWEJ - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2023-11-09
2023-11-24
Limanowa Roboty budowlane POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W LIMANOWEJ "Przebudowa drogi powiatowej nr 1619K Tarnawa - Stare Rybie - Rupniów w km 2+643-2+763 i w km 3+225-3+488 w m. Stare Rybie poprzez utwardzenie pobocza i wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej".
2023-09-14
2023-09-26
Limanowa Usługi POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W LIMANOWEJ "Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Limanowskiego w sezonie zimowym 2023/2024".
2023-08-07
2023-08-23
Limanowa Roboty budowlane POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W LIMANOWEJ "Remont drogi powiatowej nr 1613K Zamieście - Słopnice - Zalesie w km od 7+207 do km 8+558 w miejscowości Słopnice, Powiat Limanowski - etap II"
2023-08-04
2023-08-22
Limanowa Roboty budowlane POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W LIMANOWEJ "Przebudowa drogi powiatowej nr 1619K Tarnawa - Stare Rybie - Rupniów w km od 9+400 do km 9+885 w miejscowości Rupniów, Powiat Limanowski".
2023-08-02
2023-08-18
Limanowa Roboty budowlane POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W LIMANOWEJ "Przebudowa drogi powiatowej nr 1546K Stadła - Długołęka - Przyszowa w km od 9 + 073,58 do km 9 + 379,57 wraz z przejściem dla pieszych w km 9 + 135,65 w miejscowości Przyszowa, Powiat Limanowski"
2023-08-01
2023-08-17
Limanowa Roboty budowlane POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W LIMANOWEJ "Remont drogi powiatowej nr 1613K Zamieście - Słopnice - Zalesie w km od 7+207 do km 8+558 w miejscowości Słopnice, Powiat Limanowski".
2023-05-10
2023-05-26
Limanowa Roboty budowlane POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W LIMANOWEJ Przebudowa dr. pow. nr 1555 K na odc. I w km 5+831 do km 12+000, na odc. II w km od 12+000 do km 15+902 w m. Kobyłczyna, Ujanowice, Strzeszyce, Krosna, Kamionka Mała, Laskowa, Powiat Limanowski.
2023-04-06
2023-04-21
Limanowa Roboty budowlane POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W LIMANOWEJ "Przebudowa drogi powiatowej nr 1580K Zalesie - Jadamwola - Olszana w km od 10+178 do km 12+252, etap I w km od 10+178 do km 11+320 w miejscowości Jadamwola, Powiat Limanowski"
2023-03-17
2023-04-03
Limanowa Roboty budowlane POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W LIMANOWEJ "Przebudowa drogi powiatowej nr 1451K Wojakowa - Sechna - Ujanowice w km od 7 + 482 do km 8 + 070 w miejscowości Ujanowice, Powiat Limanowski".
2023-01-27
2023-02-13
Limanowa Roboty budowlane POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W LIMANOWEJ "Modernizacja dróg powiatowych na terenie Gminy Jodłownik".
2023-01-25
2023-02-09
Limanowa Roboty budowlane POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W LIMANOWEJ "Modernizacja dróg i infrastruktury towarzyszącej na terenie Powiatu Limanowskiego"
2022-11-16
2022-12-01
Limanowa Roboty budowlane POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W LIMANOWEJ "Modernizacja obiektów inżynierskich w ciągach dróg powiatowych w miejscowości Kasina Wielka i Glisne na terenie Gminy Mszana Dolna".
2022-09-27
2022-10-05
Limanowa Usługi POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W LIMANOWEJ "Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Limanowskiego w sezonie zimowym 2022/2023".
2022-08-26
2022-09-12
Limanowa Roboty budowlane POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W LIMANOWEJ "Remont drogi powiatowej nr 1629K Mszana Dolna - Hucisko w km od 0+050 do km 5+254 w miejscowości Mszana Dolna, Podobin, Niedźwiedź, Powiat Limanowski".
2022-06-15
2022-06-28
Limanowa Dostawy POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W LIMANOWEJ "Zakup koparki do bieżącego utrzymania dróg powiatowych"
2022-06-15
2022-06-23
Limanowa Usługi POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W LIMANOWEJ Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Przebudowa i rozbudowa obiektów mostowych w ciągu drogi powiatowej nr 1579K Siekierczyna - Naszacowice w miejscowości Przyszowa wraz z dojazdami"
2022-04-29
2022-05-16
Limanowa Roboty budowlane POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W LIMANOWEJ "Przebudowa drogi powiatowej nr 1615 K Mszana Górna - Wilczyce w km od 2+850 do km 5+310 w miejscowości Łętowe, Powiat Limanowski".
2022-04-28
2022-05-13
Limanowa Roboty budowlane POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W LIMANOWEJ "Przebudowa obiektu mostowego JNI 35000259 w ciągu drogi powiatowej nr 1609K Limanowa - Kamienica w miejscowości Zbludza wraz z dojazdami"
2022-04-14
2022-04-29
Limanowa Roboty budowlane POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W LIMANOWEJ "Stabilizacja osuwiska nr 8524 w km 10+526 do km 10+570 wraz z odbudową drogi powiatowej nr 1616K Mszana Górna - Podłopień w km 10+525 - 10+565 w miejscowości Jurków".
2021-12-21
2021-12-29
Limanowa Dostawy POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W LIMANOWEJ "Dostawa nowego ciągnika rolniczego"

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W LIMANOWEJ
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W LIMANOWEJ - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2023-11-13
brak danych
Limanowa Usługi POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W LIMANOWEJ "Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Limanowskiego w sezonie zimowym 2023/2024".
2023-10-04
brak danych
Limanowa Roboty budowlane POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W LIMANOWEJ "Przebudowa drogi powiatowej nr 1619K Tarnawa - Stare Rybie - Rupniów w km od 9+400 do km 9+885 w miejscowości Rupniów, Powiat Limanowski".
2023-10-04
brak danych
Limanowa Roboty budowlane POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W LIMANOWEJ "Przebudowa drogi powiatowej nr 1546K Stadła - Długołęka - Przyszowa w km od 9 + 073,58 do km 9 + 379,57 wraz z przejściem dla pieszych w km 9 + 135,65 w miejscowości Przyszowa, Powiat Limanowski"
2023-09-15
brak danych
Limanowa Roboty budowlane POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W LIMANOWEJ "Remont drogi powiatowej nr 1613K Zamieście - Słopnice - Zalesie w km od 7+207 do km 8+558 w miejscowości Słopnice, Powiat Limanowski".
2023-09-14
brak danych
Limanowa Roboty budowlane POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W LIMANOWEJ "Remont drogi powiatowej nr 1613K Zamieście - Słopnice - Zalesie w km od 7+207 do km 8+558 w miejscowości Słopnice, Powiat Limanowski - etap II"
2023-06-30
brak danych
Limanowa Roboty budowlane POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W LIMANOWEJ Przebudowa dr. pow. nr 1555 K na odc. I w km 5+831 do km 12+000, na odc. II w km od 12+000 do km 15+902 w m. Kobyłczyna, Ujanowice, Strzeszyce, Krosna, Kamionka Mała, Laskowa, Powiat Limanowski.
2023-05-31
brak danych
Limanowa Roboty budowlane POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W LIMANOWEJ "Przebudowa drogi powiatowej nr 1580K Zalesie - Jadamwola - Olszana w km od 10+178 do km 12+252, etap I w km od 10+178 do km 11+320 w miejscowości Jadamwola, Powiat Limanowski"
2023-05-08
brak danych
Limanowa Roboty budowlane POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W LIMANOWEJ "Przebudowa drogi powiatowej nr 1451K Wojakowa - Sechna - Ujanowice w km od 7 + 482 do km 8 + 070 w miejscowości Ujanowice, Powiat Limanowski".
2023-03-30
brak danych
Limanowa Roboty budowlane POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W LIMANOWEJ "Modernizacja dróg i infrastruktury towarzyszącej na terenie Powiatu Limanowskiego"
2023-03-29
brak danych
Limanowa Roboty budowlane POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W LIMANOWEJ "Modernizacja dróg powiatowych na terenie Gminy Jodłownik".
2023-01-11
brak danych
Limanowa Roboty budowlane POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W LIMANOWEJ "Modernizacja obiektów inżynierskich w ciągach dróg powiatowych w miejscowości Kasina Wielka i Glisne na terenie Gminy Mszana Dolna".
2022-11-16
brak danych
Limanowa Roboty budowlane POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W LIMANOWEJ "Remont drogi powiatowej nr 1629K Mszana Dolna - Hucisko w km od 0+050 do km 5+254 w miejscowości Mszana Dolna, Podobin, Niedźwiedź, Powiat Limanowski".
2022-10-28
brak danych
Limanowa Usługi POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W LIMANOWEJ "Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Limanowskiego w sezonie zimowym 2022/2023".
2022-07-21
brak danych
Limanowa Dostawy POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W LIMANOWEJ "Zakup koparki do bieżącego utrzymania dróg powiatowych"
2022-07-08
brak danych
Limanowa Usługi POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W LIMANOWEJ Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Przebudowa i rozbudowa obiektów mostowych w ciągu drogi powiatowej nr 1579K Siekierczyna - Naszacowice w miejscowości Przyszowa wraz z dojazdami"
2022-06-29
brak danych
Limanowa Roboty budowlane POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W LIMANOWEJ "Przebudowa drogi powiatowej nr 1615 K Mszana Górna - Wilczyce w km od 2+850 do km 5+310 w miejscowości Łętowe, Powiat Limanowski".
2022-06-01
brak danych
Limanowa Roboty budowlane POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W LIMANOWEJ "Przebudowa obiektu mostowego JNI 35000259 w ciągu drogi powiatowej nr 1609K Limanowa - Kamienica w miejscowości Zbludza wraz z dojazdami"
2022-06-01
brak danych
Limanowa Roboty budowlane POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W LIMANOWEJ "Stabilizacja osuwiska nr 8524 w km 10+526 do km 10+570 wraz z odbudową drogi powiatowej nr 1616K Mszana Górna - Podłopień w km 10+525 - 10+565 w miejscowości Jurków".
2022-01-24
brak danych
Limanowa Dostawy POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W LIMANOWEJ "Dostawa nowego ciągnika rolniczego"
2021-12-27
brak danych
Limanowa Dostawy POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W LIMANOWEJ "Dostawa nowego ciągnika rolniczego"

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W LIMANOWEJ
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.