eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Miasto Gorlice

Miasto Gorlice - przetargiMiasto Gorlice - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-08-06
brak danych
Gorlice Roboty budowlane Miasto Gorlice ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 270320K UL. ŁOKIETKA W GORLICACH
2020-08-05
2020-08-20
Gorlice Roboty budowlane Miasto Gorlice MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. MICKIEWICZA 12 W GORLICACH
2020-08-04
2020-08-19
Gorlice Roboty budowlane Miasto Gorlice WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH I DOSTOSOWAWCZYCH W CZĘŚCI BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ (DOMU POLSKO-SŁOWACKIEGO) PRZY UL. RYNEK 1 W GORLICACH W SYSTEMIE "ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ" W CELU UTWORZENIA DZIENNEGO DOMU SENIORA - W RAMACH ZADANIA "AKTYWNY SENIOR" - DZIENNY DOM SENIORA W GORLICACH
2020-07-31
2020-08-10
Gorlice Dostawy Miasto Gorlice DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM, DRUKAREK WIELOFUNKCYJNYCH I MONITORÓW INTERAKTYWNYCH DLA PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GORLICACH
2020-07-23
2020-08-07
Gorlice Roboty budowlane Miasto Gorlice ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI MIESZKALNEJ BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 W GORLICACH NA PLACÓWKĘ WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 W GORLICACH
2020-05-22
brak danych
Gorlice Roboty budowlane Miasto Gorlice ROZBUDOWA I MODERNIZACJA TRAS PIESZO ROWEROWYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ NA TERENIE MIASTA GORLICE JAKO ELEMENT PODNOSZĄCY ATRAKCYJNOŚĆ TURYSTYCZNĄ SUBREGIONU SĄDECKIEGO - W TRYBIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ - TRASA PIESZO ROWEROWA A-B
2020-05-15
brak danych
Gorlice Roboty budowlane Miasto Gorlice Przebudowa ze zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowego na lokale mieszkalne w budynku przy ul. Wyszyńskiego 35 w Gorlicach

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Miasto Gorlice
Miasto Gorlice - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-07-13
2020-07-28
Gorlice Roboty budowlane Miasto Gorlice WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z REMONTEM POMIESZCZEŃ KUCHENNYCH ORAZ JADALNI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W GORLICACH PROWADZONYCH W RAMACH ZADANIA "POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU - MODUŁ 3 - SP NR 3 W GORLICACH"
2020-07-10
2020-07-21
Gorlice Dostawy Miasto Gorlice DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM, DRUKAREK WIELOFUNKCYJNYCH I MONITORÓW INTERAKTYWNYCH DLA PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GORLICACH
2020-07-09
2020-07-24
Gorlice Roboty budowlane Miasto Gorlice WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z REMONTEM POMIESZCZEŃ KUCHENNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W GORLICACH PROWADZONYCH W RAMACH ZADANIA "POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU - MODUŁ 3 - SP NR 4 W GORLICACH"
2020-07-09
2020-07-24
Gorlice Roboty budowlane Miasto Gorlice REMONT, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA KRYTEJ PŁYWALNI "FALA" W GORLICACH - ETAP II W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ
2020-07-06
2020-07-21
Gorlice Roboty budowlane Miasto Gorlice ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 270298K W GORLICACH (UL. KARWACJANÓW) W KM 0+064,65 - KM 0+304,20, MIASTO GORLICE
2020-06-24
2020-07-09
Gorlice Roboty budowlane Miasto Gorlice MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. MICKIEWICZA 12 W GORLICACH
2020-06-19
2020-07-06
Gorlice Roboty budowlane Miasto Gorlice BUDOWA ODCINKA NR I DROGI GMINNEJ 270420K W KM OD 0+020,32 DO KM 0+383,68 ORAZ BUDOWA ODCINKA NR II (SIĘGACZA) DROGI GMINNEJ 270420K W GORLICACH - W KM 0+000 DO KM 0+054,9 W MIEJSCOWOŚCI GORLICE
2020-06-16
2020-07-01
Gorlice Roboty budowlane Miasto Gorlice BUDOWA OŚWIETLENIA ULICY BATOREGO - BOCZNA W GORLICACH W SYSTEMIE "ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ"
2020-05-06
2020-05-21
Gorlice Roboty budowlane Miasto Gorlice MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. SŁOWACKIEGO 19 W GORLICACH
2020-04-21
2020-05-07
Gorlice Roboty budowlane Miasto Gorlice DOSTOSOWANIE BUDYNKU MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 1 PRZY UL. JAGIEŁŁY 9 W GORLICACH DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
2020-03-27
2020-04-15
Gorlice Roboty budowlane Miasto Gorlice DOSTOSOWANIE BUDYNKU PRZY UL. SŁONECZNEJ 11 W GORLICACH DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
2020-03-20
2020-04-06
Gorlice Roboty budowlane Miasto Gorlice BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ TYPU SINGLETRACK I ZRĘCZNOŚCIOWEJ ŚCIEŻKI ROWEROWEJ NA GÓRZE CMENTARNEJ W GORLICACH W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ
2020-03-04
2020-03-20
Gorlice Roboty budowlane Miasto Gorlice MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. STAWISKA 3 W GORLICACH
2020-03-02
2020-03-17
Gorlice Roboty budowlane Miasto Gorlice DOSTOSOWANIE BUDYNKU PRZY UL. SŁONECZNEJ 11 W GORLICACH DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
2020-02-26
2020-03-12
Gorlice Roboty budowlane Miasto Gorlice WYKONANIE REMONTU MIESZKANIA KOMUNALNEGO W BUDYNKU PRZY ULICY CICHEJ 2/6 W GORLICACH
2020-02-20
2020-03-06
Gorlice Roboty budowlane Miasto Gorlice PRZEBUDOWA ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY O DWÓCH LOKALACH W MOSZCZENICY
2020-02-17
2020-03-03
Gorlice Roboty budowlane Miasto Gorlice ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA PRZEBUDOWIE UL. JAGIEŁŁY W GORLICACH WRAZ Z ROZDZIAŁEM KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAWNEJ ORAZ PRZEBUDOWĄ SIECI OŚWIETLENIA ULICZNEGO W RAMACH PROJEKTU OBSZAR "STARÓWKA - LOKALNE CENTRUM NAUKOWO - KULTURALNO - SPORTOWO - REKREACYJNE WRAZ Z PRZEBUDOWĄ DRÓG LOKALNYCH I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ GORLIC"
2020-01-29
2020-02-14
Gorlice Roboty budowlane Miasto Gorlice BUDOWA MIASTECZKA ROWEROWEGO DLA DZIECI WRAZ Z OZNAKOWANIEM, OŚWIETLENIEM TERENU I MONITORINGIEM W RAMACH PROGRAMU - "BUDOWA MIASTECZEK RUCHU DROGOWEGO W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM" NA OSIEDLU "KROMER" W GORLICACH NA DZIAŁKACH NR. 790/6, 790/12 PRZY UL. STAWISKA
2020-01-20
2020-02-04
Gorlice Roboty budowlane Miasto Gorlice MODERNIZACJA ORAZ RENOWACJA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - BUDYNKU "SOKOŁA" W GORLICACH W TRYBIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ
2019-12-30
2020-01-14
Gorlice Roboty budowlane Miasto Gorlice PRACE KONSERWACYJNO - REMONTOWE URZĄDZEŃ OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE MIASTA GORLICE

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Miasto Gorlice
Miasto Gorlice - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-07-07
brak danych
Gorlice Roboty budowlane Miasto Gorlice MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. SŁOWACKIEGO 19 W GORLICACH
2020-05-28
brak danych
Gorlice Roboty budowlane Miasto Gorlice DOSTOSOWANIE BUDYNKU PRZY UL. SŁONECZNEJ 11 W GORLICACH DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
2020-05-12
brak danych
Gorlice Roboty budowlane Miasto Gorlice MODERNIZACJA ORAZ RENOWACJA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - BUDYNKU "SOKOŁA" W GORLICACH W TRYBIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ
2020-04-30
brak danych
Gorlice Roboty budowlane Miasto Gorlice BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ TYPU SINGLETRACK I ZRĘCZNOŚCIOWEJ ŚCIEŻKI ROWEROWEJ NA GÓRZE CMENTARNEJ W GORLICACH W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ
2020-04-16
brak danych
Gorlice Roboty budowlane Miasto Gorlice MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. STAWISKA 3 W GORLICACH
2020-04-01
brak danych
Gorlice Roboty budowlane Miasto Gorlice PRZEBUDOWA ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY O DWÓCH LOKALACH W MOSZCZENICY
2020-04-01
brak danych
Gorlice Roboty budowlane Miasto Gorlice ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA PRZEBUDOWIE UL. JAGIEŁŁY W GORLICACH WRAZ Z ROZDZIAŁEM KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAWNEJ ORAZ PRZEBUDOWĄ SIECI OŚWIETLENIA ULICZNEGO W RAMACH PROJEKTU OBSZAR "STARÓWKA - LOKALNE CENTRUM NAUKOWO - KULTURALNO - SPORTOWO - REKREACYJNE WRAZ Z PRZEBUDOWĄ DRÓG LOKALNYCH I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ GORLIC"
2020-04-01
brak danych
Gorlice Roboty budowlane Miasto Gorlice WYKONANIE REMONTU MIESZKANIA KOMUNALNEGO W BUDYNKU PRZY ULICY CICHEJ 2/6 W GORLICACH
2020-03-03
brak danych
Gorlice Roboty budowlane Miasto Gorlice BUDOWA MIASTECZKA ROWEROWEGO DLA DZIECI WRAZ Z OZNAKOWANIEM, OŚWIETLENIEM TERENU I MONITORINGIEM W RAMACH PROGRAMU - "BUDOWA MIASTECZEK RUCHU DROGOWEGO W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM" NA OSIEDLU "KROMER" W GORLICACH NA DZIAŁKACH NR. 790/6, 790/12 PRZY UL. STAWISKA
2020-02-05
brak danych
Gorlice Usługi Miasto Gorlice Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego
2019-12-31
brak danych
Gorlice Roboty budowlane Miasto Gorlice ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 270320K UL. ŁOKIETKA W GORLICACH
2019-12-16
brak danych
Gorlice Roboty budowlane Miasto Gorlice ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA REMONCIE ODCINKA ULICY GRANICZNEJ, REMONCIE ULICY JAGODOWEJ ORAZ REMONCIE ODCINKA ULICY ANDERSA BOCZNEJ W GORLICACH
2019-12-16
brak danych
Gorlice Roboty budowlane Miasto Gorlice BUDOWA OŚWIETLENIA ULICY ST. I B. WROŃSKICH W GORLICACH - ETAP 2
2019-12-16
brak danych
Gorlice Roboty budowlane Miasto Gorlice ROZBUDOWA PLACU ZABAW W RAMACH ZADANIA "PRZEBUDOWA ŻŁOBKA MIEJSKIEGO PRZY MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 1 W GORLICACH" W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ
2019-12-10
brak danych
Gorlice Roboty budowlane Miasto Gorlice BUDOWA OŚWIETLENIA ULICY GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA W GORLICACH
2019-12-10
brak danych
Gorlice Roboty budowlane Miasto Gorlice BUDOWA OŚWIETLENIA ULICY LENARTOWICZÓW BOCZNA W GORLICACH
2019-11-20
brak danych
Gorlice Roboty budowlane Miasto Gorlice PRZEBUDOWA ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA LOKALU USŁUGOWEGO NA LOKALE MIESZKALNE W BUDYNKU PRZY UL. WYSZYŃSKIEGO 35 W GORLICACH
2019-11-14
brak danych
Gorlice Roboty budowlane Miasto Gorlice Wymiana i remont balustrad istniejącej pochylni i schodów zewnętrznych, wymiana nawierzchni pochylni i schodów wraz z montażem daszku nad wejściem w ramach zadania "Przebudowa Żłobka Miejskiego przy Miejskim Przedszkolu nr 1 w Gorlicach"
2019-10-28
brak danych
Gorlice Roboty budowlane Miasto Gorlice ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA REMONCIE ODCINKA ULICY ŁYSOGÓRSKIEJ W GORLICACH ORAZ REMONCIE ODCINKA ULICY KOMBATANTÓW W GORLICACH
2019-09-18
brak danych
Gorlice Roboty budowlane Miasto Gorlice ROZBUDOWA I MODERNIZACJA TRAS PIESZO ROWEROWYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ NA TERENIE MIASTA GORLICE JAKO ELEMENT PODNOSZĄCY ATRAKCYJNOŚĆ TURYSTYCZNĄ SUBREGIONU SĄDECKIEGO - W TRYBIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ - TRASA PIESZO ROWEROWA A-B

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Miasto Gorlice
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.