eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › "MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W BOLESŁAWCU

"MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W BOLESŁAWCU - przetargi"MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W BOLESŁAWCU - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2021-02-23
2021-03-12
Bolesławiec dostawy "MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W BOLESŁAWCU Dostawa fabrycznie nowych pojemników do wywozu nieczystości stałych

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla "MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W BOLESŁAWCU
"MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W BOLESŁAWCU - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-12-14
2021-01-08
Nowa Sól Usługi Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Nowej Soli Wynajem i serwis odzieży roboczej dla pracowników Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Nowej Soli
2020-12-14
2020-12-22
Nowa Sól Usługi Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Nowej Soli "Usługa kompleksowego sprzątania pomieszczeń i utrzymania czystości w ciągach komunikacyjnych w budynkach Spółki realizowana w dwóch zadaniach: Zadanie I a) siedziba przy ul. Konstruktorów 2 w Nowej Soli, b) Stacja Uzdatniania Wody przy ul. Wojska Polskiego w Nowej Soli, c) Centralna Oczyszczalnia Ścieków przy ul. Polnej w Nowej Soli, oraz całoroczne usługi utrzymania czystości terenów, nawierzchni wraz z likwidacją śliskości zimowej wokół budynku, posesji Zamawiającego przy ul. Konstruktorów 2 w Nowej Soli. Zadanie II Centralna Przepompownia Ścieków przy ul. Ceglanej w Nowej Soli. Postępowanie 2"
2020-12-04
2020-12-21
Nowa Sól Usługi Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Nowej Soli Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. "Modernizacja i rozbudowa Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Nowej Soli. Etap I Rozbudowa węzła mechanicznego oczyszczania ścieków wraz z budową instalacji do beztlenowej fermentacji osadu z odzyskiem energii"
2020-10-21
2020-11-05
Nowa Sól Usługi Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Nowej Soli Usługa kompleksowego sprzątania pomieszczeń i utrzymania czystości w ciągach komunikacyjnych w budynkach Spółki realizowana w dwóch zadaniach: Zadanie I a) siedziba przy ul. Konstruktorów 2 w Nowej Soli, b) Stacja Uzdatniania Wody przy ul. Wojska Polskiego w Nowej Soli, c) Centralna Oczyszczalnia Ścieków przy ul. Polnej w Nowej Soli, oraz całoroczne usługi utrzymania czystości terenów, nawierzchni wraz z likwidacją śliskości zimowej wokół budynku, posesji Zamawiającego przy ul. Konstruktorów 2 w Nowej Soli. Zadanie II Centralna Przepompownia Ścieków przy ul. Ceglanej w Nowej Soli.
2020-10-09
2020-10-23
Nowa Sól Usługi Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Nowej Soli Usługa dozorowania i ochrony fizycznej nieruchomości i mienia Zamawiającego w budynku przy ul. Konstruktorów 2 w Nowej Soli wraz ze wsparciem grupy interwencyjnej i stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych pozostających na wyposażeniu i w obiektach Spółki - Część 2.
2020-09-28
2020-10-07
Nowa Sól Usługi Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Nowej Soli USŁUGA UBEZPIECZENIA MIEJSKIEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z O.O. W NOWEJ SOLI
2020-09-09
2020-09-21
Nowa Sól Usługi Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Nowej Soli Opracowanie koncepcji oraz projektu rozbudowy systemu uzdatniania wody na Stacji Uzdatniania Wody w Nowej Soli. Postępowanie 3
2020-03-24
2020-04-08
Nowa Sól Usługi Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Nowej Soli Usługa kompleksowego sprzątania pomieszczeń i utrzymania czystości w ciągach komunikacyjnych w budynkach Spółki: a) siedziba przy ul. Konstruktorów 2 w Nowej Soli, b) Stacja Uzdatniania Wody przy ul. Wojska Polskiego w Nowej Soli, c) Centralna Oczyszczalnia Ścieków przy ul. Polnej w Nowej Soli oraz całoroczne usługi utrzymania czystości terenów, nawierzchni wraz z likwidacją śliskości zimowej wokół budynku, posesji Zamawiającego przy ul. Konstruktorów 2 w Nowej Soli.
2020-03-23
2020-04-03
Nowa Sól Usługi Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Nowej Soli Usługa dozorowania i ochrony fizycznej nieruchomości i mienia Zamawiającego w budynku przy ul. Konstruktorów 2 w Nowej Soli wraz ze wsparciem grupy interwencyjnej i stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych pozostających na wyposażeniu i w obiektach Spółki.
2019-12-16
2020-01-10
Nowa Sól Roboty budowlane Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Nowej Soli Przebudowa kotłowni z paliwa stałego na paliwo gazowe w budynku głównym Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Nowej Soli, zlokalizowanym przy ul. Konstruktorów 2 w Nowej Soli.
2019-11-21
2019-12-23
Nowa Sól Dostawy Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Nowej Soli Cykliczna dostawa oleju napędowego dla Miejskiego Zakładu Gospodarki komunalnej sp. z o.o. w Nowej Soli
2019-04-25
2019-05-07
Nowa Sól Usługi Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Nowej Soli Usługa kompleksowego sprzątania pomieszczeń i utrzymania czystości w ciągach komunikacyjnych w budynkach Spółki: a) siedziba przy ul. Konstruktorów 2 w Nowej Soli, b) Stacja Uzdatniania Wody przy ul. Wojska Polskiego w Nowej Soli, c) Centralna Oczyszczalnia Ścieków przy ul. Polnej w Nowej Soli oraz całoroczne usługi utrzymania czystości terenów, nawierzchni wraz z likwidacją śliskości zimowej wokół budynku, posesji Zamawiającego przy ul. Konstruktorów 2 w Nowej Soli".
2019-04-11
2019-04-29
Nowa Sól Usługi Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Nowej Soli Usługę dozorowania i ochrony fizycznej nieruchomości i mienia Zamawiającego w budynku przy ul. Konstruktorów 2 w Nowej Soli wraz ze wsparciem grupy interwencyjnej i stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych pozostających na wyposażeniu i w obiektach Spółki.
2019-01-15
2019-01-23
Nowa Sól Usługi Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Nowej Soli Usługa dozorowania i ochrony fizycznej nieruchomości i mienia Zamawiającego w budynku przy ul. Konstruktorów 2 w Nowej Soli wraz ze wsparciem grupy interwencyjnej i stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych pozostających na wyposażeniu i w obiektach Spółki. Postępowanie 3.
2019-01-04
2019-01-14
Nowa Sól Usługi Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Nowej Soli Usługa dozorowania i ochrony fizycznej nieruchomości i mienia Zamawiającego w budynku przy ul. Konstruktorów 2 w Nowej Soli wraz ze wsparciem grupy interwencyjnej i stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych pozostających na wyposażeniu i w obiektach Spółki. Postępowanie 2
2018-12-03
2018-12-14
Nowa Sól Usługi Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Nowej Soli Usługa dozorowania i ochrony fizycznej nieruchomości i mienia Zamawiającego w budynku przy ul. Konstruktorów nr 2 w Nowej Soli wraz ze wsparciem grupy interwencyjnej i stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych pozostających na wyposażeniu i w obiektach Spółki.
2018-11-30
2019-11-12
Nowa Sól Usługi Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Nowej Soli Usługę kompleksowego sprzątania pomieszczeń i utrzymania czystości w ciągach komunikacyjnych w budynkach Spółki: a) siedziba przy ul. Konstruktorów 2 w Nowej Soli, b) Stacja Uzdatniania Wody przy ul. Wojska Polskiego w Nowej Soli, c) Centralna Oczyszczalnia Ścieków przy ul. Polnej w Nowej Soli oraz całoroczne usługi utrzymania czystości terenów, nawierzchni wraz z likwidacją śliskości zimowej wokół budynku, posesji Zamawiającego przy ul. Konstruktorów 2 w Nowej Soli.
2018-03-23
2018-04-09
Nowa Sól Roboty budowlane Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Nowej Soli Rekultywacja kwatery nr 3 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanego w miejscowości Kiełcz, gmina Nowa Sól - Etap 2
2017-11-22
2017-12-07
Nowa Sól Dostawy Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Nowej Soli Cykliczna dostawa oleju napędowego dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Nowej Soli
2017-10-17
2017-10-25
Nowa Sól Usługi Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Nowej Soli Usługa ubezpieczenia Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nowej Soli

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla "MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W BOLESŁAWCU
"MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W BOLESŁAWCU - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2021-01-26
brak danych
Nowa Sól Usługi Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Nowej Soli Usługa kompleksowego sprzątania pomieszczeń i utrzymania czystości w ciągach komunikacyjnych w budynkach Spółki realizowana w dwóch zadaniach: Zadanie I a) siedziba przy ul. Konstruktorów 2 w Nowej Soli, b) Stacja Uzdatniania Wody przy ul. Wojska Polskiego w Nowej Soli, c) Centralna Oczyszczalnia Ścieków przy ul. Polnej w Nowej Soli, oraz całoroczne usługi utrzymania czystości terenów, nawierzchni wraz z likwidacją śliskości zimowej wokół budynku, posesji Zamawiającego przy ul. Konstruktorów 2 w Nowej Soli. Zadanie II Centralna Przepompownia Ścieków przy ul. Ceglanej w Nowej Soli. Postępowanie 2"
2020-12-09
brak danych
Nowa Sól Usługi Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Nowej Soli Usługa kompleksowego sprzątania pomieszczeń i utrzymania czystości w ciągach komunikacyjnych w budynkach Spółki realizowana w dwóch zadaniach: Zadanie I a) siedziba przy ul. Konstruktorów 2 w Nowej Soli, b) Stacja Uzdatniania Wody przy ul. Wojska Polskiego w Nowej Soli, c) Centralna Oczyszczalnia Ścieków przy ul. Polnej w Nowej Soli, oraz całoroczne usługi utrzymania czystości terenów, nawierzchni wraz z likwidacją śliskości zimowej wokół budynku, posesji Zamawiającego przy ul. Konstruktorów 2 w Nowej Soli. Zadanie II Centralna Przepompownia Ścieków przy ul. Ceglanej w Nowej Soli"
2020-11-17
brak danych
Nowa Sól Usługi Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Nowej Soli USŁUGA UBEZPIECZENIA MIEJSKIEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z O.O. W NOWEJ SOLI
2020-05-28
brak danych
Nowa Sól Usługi Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Nowej Soli Usługa kompleksowego sprzątania pomieszczeń i utrzymania czystości w ciągach komunikacyjnych w budynkach Spółkia) siedziba przy ul. Konstruktorów 2 w Nowej Soli, b) Stacja Uzdatniania Wody przy ul. Wojska Polskiego w Nowej Soli, c) Centralna Oczyszczalnia Ścieków przy ul. Polnej w Nowej Soli oraz całoroczne usługi utrzymania czystości terenów, nawierzchni wraz z likwidacją śliskości zimowej wokół budynku, posesji Zamawiającego przy ul. Konstruktorów 2 w Nowej Soli"
2020-05-06
brak danych
Nowa Sól Usługi Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Nowej Soli Usługa dozorowania i ochrony fizycznej nieruchomości i mienia Zamawiającego w budynku przy ul. Konstruktorów 2 w Nowej Soli, wraz ze wsparciem grupy interwencyjnej i stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych pozostających na wyposażeniu i w obiektach Spółki.
2020-02-28
brak danych
Nowa Sól Roboty budowlane Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Nowej Soli Przebudowa kotłowni z paliwa stałego na paliwo gazowe w budynku głównym Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Nowej Soli, zlokalizowanym przy ul. Konstruktorów 2 w Nowej Soli.
2020-01-27
brak danych
Nowa Sól Dostawy Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Nowej Soli Cykliczna dostawa oleju napędowego dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Nowej Soli
2019-06-13
brak danych
Nowa Sól Usługi Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Nowej Soli Usługa dozorowania i ochrony fizycznej nieruchomości i mienia Zamawiającego w budynku przy ul. Konstruktorów 2 w Nowej Soli wraz ze wsparciem grupy interwencyjnej i stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych pozostających na wyposażeniu i w obiektach Spółki.
2019-06-10
brak danych
Nowa Sól Usługi Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Nowej Soli Usługa kompleksowego sprzątania pomieszczeń i utrzymania czystości w ciągach komunikacyjnych w budynkach Spółkia) siedziba przy ul. Konstruktorów 2 w Nowej Soli, b) Stacja Uzdatniania Wody przy ul. Wojska Polskiego w Nowej Soli, c) Centralna Oczyszczalnia Ścieków przy ul. Polnej w Nowej Soli oraz całoroczne usługi utrzymania czystości terenów, nawierzchni wraz z likwidacją śliskości zimowej wokół budynku, posesji Zamawiającego przy ul. Konstruktorów 2 w Nowej Soli
2019-01-11
brak danych
Nowa Sól Usługi Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Nowej Soli "Usługa kompleksowego sprzątania pomieszczeń i utrzymania czystości w ciągach komunikacyjnych w budynkach Spółkia) siedziba przy ul. Konstruktorów 2 w Nowej Soli, b) Stacja Uzdatniania Wody przy ul. Wojska Polskiego w Nowej Soli, c) Centralna Oczyszczalnia Ścieków przy ul. Polnej w Nowej Soli oraz całoroczne usługi utrzymania czystości terenów, nawierzchni wraz z likwidacją śliskości zimowej wokół budynku, posesji Zamawiającego przy ul. Konstruktorów 2 w Nowej Soli".
2018-06-07
brak danych
Nowa Sól Roboty budowlane Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Nowej Soli Rekultywacja kwatery nr 3 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanego w miejscowości Kiełcz, gmina Nowa Sól - Etap 2
2018-01-10
brak danych
Nowa Sól Dostawy Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Nowej Soli Cykliczna dostawa oleju napędowego dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Nowej Soli
2017-12-08
brak danych
Nowa Sól Usługi Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Nowej Soli Usługa ubezpieczenia Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nowej Soli
2017-12-08
brak danych
Nowa Sól Usługi Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Nowej Soli Usługa ubezpieczenia Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nowej Soli
2017-03-14
brak danych
Nowa Sól Roboty budowlane Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Nowej Soli "Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanego w miejscowości Kiełcz, gmina Nowa Sól".
2017-01-16
brak danych
Nowa Sól Dostawy Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Nowej Soli Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.w Nowej Soli
2016-01-14
brak danych
Nowa Sól Dostawy Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Nowej Soli Cykliczna dostawa oleju napędowego dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Nowej Soli. Przetarg 2.
2015-01-05
brak danych
Nowa Sól Dostawy Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Nowej Soli Przetarg nieograniczony na cykliczną dostawę paliwa dla potrzeb MZGK Spółka z o.o. w Nowej Soli
2014-12-27
brak danych
Nowa Sól Usługi Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Nowej Soli Usługa kompleksowego ubezpieczenia Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nowej Soli.
2014-01-15
brak danych
Nowa Sól Usługi Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Nowej Soli Usługa kompleksowego ubezpieczenia Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nowej Soli.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla "MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W BOLESŁAWCU
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.