eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Pałecznica

Gmina Pałecznica - przetargiGmina Pałecznica - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-11-04
2020-11-16
Pałecznica Usługi Gmina Pałecznica "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Pałecznica"
2020-10-23
2020-11-09
Pałecznica Roboty budowlane Gmina Pałecznica Odbudowa dróg gminnych na terenie Gminy Pałecznica województwo małopolskie dofinansowanych ze środków Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej przeznaczonych na zadania własne realizowane w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu terytorialnego
2020-10-13
2020-10-21
Pałecznica Dostawy Gmina Pałecznica Dostawa pompy ciepła wraz z instalacją w ramach modernizacji energetycznej budynku szkoły w Winiarach dofinansowana przez NFOŚiGW w ramach programu priorytetowego nr 3.4 Budownictwo energooszczędne. Część 1) "Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie"
2020-08-13
2020-08-21
Pałecznica Usługi Gmina Pałecznica Dowóz i odwóz uczniów z terenu Gminy Pałecznica do szkół w roku szkolnym 2020/2021 wraz z zapewnieniem opiekunów
2020-07-03
2020-07-20
Pałecznica Roboty budowlane Gmina Pałecznica Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Pałecznicy w ramach projektu "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Pałecznicy" dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2020-06-19
2020-06-29
Pałecznica Dostawy Gmina Pałecznica Dostawa fabrycznie nowej koparko-ładowarki w ramach projektu "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Pałecznicy" dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2020-04-20
2020-05-07
Pałecznica Roboty budowlane Gmina Pałecznica Modernizacja energetyczna budynku szkoły w Winiarach (elewacja) dofinansowana przez NFOŚiGW w ramach programu priorytetowego nr 3.4 Budownictwo energooszczędne. Część 1) "Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie"
2020-04-09
2020-04-27
Pałecznica Roboty budowlane Gmina Pałecznica Modernizacja energetyczna budynku szkoły w Winiarach (fotowoltaika) dofinansowana przez NFOŚiGW w ramach programu priorytetowego nr 3.4 Budownictwo energooszczędne. Część 1) "Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie"
2020-03-20
2020-04-06
Pałecznica Roboty budowlane Gmina Pałecznica Wykonanie remontu drogi gminnej nr 160204k w ulicy Zacisze wraz z budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
2020-01-11
2020-01-20
Pałecznica Usługi Gmina Pałecznica Usługa cateringowa dla podopiecznych DOMU SENIORA W PAŁECZNICY w ramach Projektu "DOM SENIORA W PAŁECZNICY" Nr projektu: RPMP.09.02.03-12-0480/17 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2, Poddziałanie 9.2.3, z Europejskiego Funduszu Społecznego
2019-12-01
2019-12-09
Pałecznica Usługi Gmina Pałecznica Zaciągnięcie długoterminowego kredytu na okres 20 lat w kwocie 1 280 000 zł
2019-11-30
2019-12-09
Pałecznica Dostawy Gmina Pałecznica Kompleksowa usługa obejmująca dystrybucję oraz dostawę energii na potrzeby oświetlenia ulicznego oraz obiektów będących w zarządzaniu Gminy Pałecznica
2019-11-21
2019-11-29
Pałecznica Dostawy Gmina Pałecznica Kompleksowa usługa obejmująca dystrybucję oraz dostawę energii na potrzeby oświetlenia ulicznego oraz obiektów będących w zarządzaniu Gminy Pałecznica
2019-11-07
2019-11-22
Pałecznica Roboty budowlane Gmina Pałecznica Modernizacja i dostosowanie budynku Dziennego Domu Opieki Medycznej w ramach projektu pn. "Rozszerzenie działalności SGP w Gminie Pałecznica o działalność Dziennego Domu Opieki Medycznej" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 -2020 oś priorytetowa: 9 Region spójny społecznie działalnie: 9.2. Usługi społeczne i zdrowotne poddziałanie: 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie typ projektu: E. Rozwój opieki długoterminowej
2019-10-09
2019-10-24
Pałecznica Roboty budowlane Gmina Pałecznica Odbudowa dróg gminnych na terenie Gminy Pałecznica województwo małopolskie dofinansowanych ze środków MSWiA na usuwanie skutków klęsk żywiołowych
2019-09-30
2019-10-15
Pałecznica Usługi Gmina Pałecznica Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Pałecznica w roku 2020 na których zamieszkują mieszkańcy
2019-09-20
2019-10-07
Pałecznica Roboty budowlane Gmina Pałecznica Odbudowa dróg gminnych na terenie Gminy Pałecznica województwo małopolskie dofinansowanych ze środków MSWiA na usuwanie skutków klęsk żywiołowych
2019-09-06
2019-09-16
Pałecznica Dostawy Gmina Pałecznica Dostawa fabrycznie nowego samochodu minimum 18-osobowego w ramach projektu "DOM SENIORA W PAŁECZNICY" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Poddziałanie 9.2.3 z Europejskiego Funduszu Społecznego
2019-08-28
2019-09-05
Pałecznica Usługi Gmina Pałecznica Dowóz i odwóz uczniów z terenu Gminy Pałecznica do szkół w roku szkolnym 2019/2020 wraz z zapewnieniem opiekunów
2019-08-21
2019-08-29
Pałecznica Usługi Gmina Pałecznica Dowóz i odwóz uczniów Samorządowej Szkoły Podstawowej w Pałecznicy oraz Szkoły Filialnej w Ibramowicach przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Pałecznicy na zajęcia i z zajęć dodatkowych realizowanych w ramach projektu "Małopolskie Talenty I i II etap edukacyjny - Gmina Pałecznica" Projekt realizowany w ramach poddziałania 10.1.5 RPO WM na lata 2014-2020

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Pałecznica
Gmina Pałecznica - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-11-19
brak danych
Pałecznica Dostawy Gmina Pałecznica dostawa pompy ciepła wraz z instalacją w ramach modernizacji energetycznej budynku szkoły w Winiarach dofinansowana przez NFOŚiGW w ramach programu priorytetowego nr 3.4 Budownictwo energooszczędne. Część 1) "Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie"
2020-08-17
brak danych
Pałecznica Roboty budowlane Gmina Pałecznica Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Pałecznicy w ramach projektu "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Pałecznicy" dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2020-07-21
brak danych
Pałecznica Dostawy Gmina Pałecznica Dostawa fabrycznie nowej koparko-ładowarki w ramach projektu "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Pałecznicy" dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2020-06-02
brak danych
Pałecznica Roboty budowlane Gmina Pałecznica Modernizacja energetyczna budynku szkoły w Winiarach (fotowoltaika) dofinansowana przez NFOŚiGW w ramach programu priorytetowego nr 3.4 Budownictwo energooszczędne. Część 1) "Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie"
2020-05-30
brak danych
Pałecznica Roboty budowlane Gmina Pałecznica Modernizacja energetyczna budynku szkoły w Winiarach (elewacja) dofinansowana przez NFOŚiGW w ramach programu priorytetowego nr 3.4 Budownictwo energooszczędne. Część 1) "Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie"
2020-02-12
brak danych
Pałecznica Dostawy Gmina Pałecznica Kompleksowa usługa obejmująca dystrybucję oraz dostawę energii na potrzeby oświetlenia ulicznego oraz obiektów będących w zarządzaniu Gminy Pałecznica
2020-01-31
brak danych
Pałecznica Usługi Gmina Pałecznica Usługa cateringowa dla podopiecznych DOMU SENIORA W PAŁECZNICY w ramach Projektu "DOM SENIORA W PAŁECZNICY" Nr projektuRPMP.09.02.03-12-0480/17 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2, Poddziałanie 9.2.3, z Europejskiego Funduszu Społecznego Numer referencyjnyGOPS.271.1.2020
2020-01-08
brak danych
Pałecznica Usługi Gmina Pałecznica Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Pałecznica w roku 2020 na których zamieszkują mieszkańcy
2020-01-07
brak danych
Pałecznica Usługi Gmina Pałecznica Zaciągnięcie długoterminowego kredytu na okres 20 lat w kwocie 1 280 000 zł
2019-12-09
brak danych
Pałecznica Roboty budowlane Gmina Pałecznica Modernizacja i dostosowanie budynku Dziennego Domu Opieki Medycznej w ramach projektu pn. "Rozszerzenie działalności SGP w Gminie Pałecznica o działalność Dziennego Domu Opieki Medycznej" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 -2020 oś priorytetowa9 Region spójny społecznie działalnie9.2. Usługi społeczne i zdrowotne poddziałanie9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie typ projektuE. Rozwój opieki długoterminowej
2019-12-08
brak danych
Pałecznica Dostawy Gmina Pałecznica Dostawa fabrycznie nowego samochodu minimum 18-osobowego w ramach projektu "DOM SENIORA W PAŁECZNICY" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Poddziałanie 9.2.3 z Europejskiego Funduszu Społecznego
2019-11-08
brak danych
Pałecznica Roboty budowlane Gmina Pałecznica Odbudowa dróg gminnych na terenie Gminy Pałecznica województwo małopolskie dofinansowanych ze środków MSWiA na usuwanie skutków klęsk żywiołowych
2019-10-05
brak danych
Pałecznica Roboty budowlane Gmina Pałecznica Modernizacja energetyczna budynku szkoły w Winiarach (dach i stolarka) dofinansowana przez NFOŚiGW w ramach programu priorytetowego nr 3.4 Budownictwo energooszczędne. Część 1) "Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie"
2019-10-04
brak danych
Pałecznica Usługi Gmina Pałecznica Dowóz i odwóz uczniów z terenu Gminy Pałecznica do szkół w roku szkolnym 2019/2020 wraz z zapewnieniem opiekunów
2019-09-24
brak danych
Pałecznica Usługi Gmina Pałecznica Dowóz i odwóz uczniów Samorządowej Szkoły Podstawowej w Pałecznicy oraz Szkoły Filialnej w Ibramowicach przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Pałecznicy na zajęcia i z zajęć dodatkowych realizowanych w ramach projektu "Małopolskie Talenty I i II etap edukacyjny - Gmina Pałecznica" Projekt realizowany w ramach poddziałania 10.1.5 RPO WM na lata 2014-2020
2019-09-23
brak danych
Pałecznica Usługi Gmina Pałecznica Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.przebudowa i rozbudowa budynku zespołu szkół w Pałecznicy w ramach projektu pn. "Centrum Rozwoju Społecznego w Gminie Pałecznica"
2019-09-11
brak danych
Pałecznica Roboty budowlane Gmina Pałecznica Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku na działce nr ew.319/3 w Winiarach - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych
2019-08-29
brak danych
Pałecznica Roboty budowlane Gmina Pałecznica Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Pałecznica realizowanego w ramach projektu pn. "Podniesienie efektywności energetycznej obiektów publicznych jako element systemowego podejścia do ochrony środowiska naturalnego w powiatachproszowickim, bocheńskim i miechowskim" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 4. Oś Priorytetowa Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.3. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i miesz-kaniowymPoddziałanie 4.3.2. Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej - SPR
2019-08-27
brak danych
Pałecznica Roboty budowlane Gmina Pałecznica Przebudowa i rozbudowa budynku zespołu szkół w Pałecznicy polegająca na budowie wielofunkcyjnej hali sportowo-widowiskowej z zapleczem sanitarno-szatniowym przy Szkole Podstawowej przy ul. Św. Jakuba 43 w Pałecznicy w ramach projektu pn. "Centrum Rozwoju Społecznego w Gminie Pałecznica", realizowanego przez Gminę Pałecznica w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020,w ramach 11. Osi Priorytetowej Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich oraz Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, Sportowa Polska - Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej
2019-06-28
brak danych
Pałecznica Usługi Gmina Pałecznica Usługa cateringowa dla podopiecznych DOMU SENIORA W PAŁECZNICY w ramach Projektu "DOM SENIORA W PAŁECZNICY" Nr projektuRPMP.09.02.03-12-0480/17 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2, Poddziałanie 9.2.3, z Europejskiego Funduszu Społecznego

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Pałecznica
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.