eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Kobierzyce

Gmina Kobierzyce - przetargiGmina Kobierzyce - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-07-03
2020-07-20
Kobierzyce Roboty budowlane Gmina Kobierzyce Budowa dróg o nawierzchni tłuczniowej i ulepszonej na terenie Gminy Kobierzyce
2020-06-30
2020-07-09
Kobierzyce Usługi Gmina Kobierzyce Opracowanie kompletnych dokumentacji projektowo-kosztorysowych dotyczących przebudowy drogi ul. Spacerowej, Ogrodowej, Łąkowej, Polnej w miejscowości Bąki
2020-06-26
brak danych
Kobierzyce Roboty budowlane Gmina Kobierzyce Przebudowa części budynku byłej szkoły w Tyńcu Małym przy ul. Domasławskiej 10 z przeznaczeniem na dom opieki nad seniorami i lokal usługowy
2020-06-23
2020-07-10
Kobierzyce Roboty budowlane Gmina Kobierzyce Budowa i przebudowa dróg dla rowerów oraz budowa parkingów P&R i B&R wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Bielanach Wrocławskich w formule zaprojektuj i wybuduj
2020-06-18
brak danych
Kobierzyce Roboty budowlane Gmina Kobierzyce Przebudowa wiaduktu drogowego nad autostradą A-4 w km 151+774, w ciągu ul. Pszennej w miejscowości Ślęza wraz z budową chodnika dla pieszych na dojściach do obiektu
2020-03-16
brak danych
Kobierzyce Usługi Gmina Kobierzyce Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej przebudowy skrzyżowania w Bielanach Wrocławskich w Gminie Kobierzyce wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) oraz pełnienie nadzoru autorskiego.

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Gmina Kobierzyce
Gmina Kobierzyce - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-06-18
2020-06-26
Kobierzyce Usługi Gmina Kobierzyce Prowadzenie nadzorów inwestorskich w branży ogólnobudowlanej oraz wybranych elementów branży drogowej robót budowlanych realizowanych przez Gminę Kobierzyce
2020-05-13
2020-05-28
Kobierzyce Usługi Gmina Kobierzyce Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie określonym uchwałami Rady Gminy Kobierzyce - z podziałem na 4 części 2020r.
2020-04-08
2020-04-21
Kobierzyce Usługi Gmina Kobierzyce Ubezpieczenie majątkowe Gminy Kobierzyce.
2020-03-26
2020-04-17
Kobierzyce Roboty budowlane Gmina Kobierzyce Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w miejscowości Wysoka, Gmina Kobierzyce.
2020-03-13
2020-03-23
Kobierzyce Usługi Gmina Kobierzyce Świadczenie usługi polegającej na utrzymaniu w czystości przystanków autobusowych, wiat przystankowych oraz opróżnianiu wraz z myciem i konserwacją koszy na śmieci (ulicznych i na przystankach autobusowych) oraz na psie odchody na terenie Gminy Kobierzyce
2020-03-04
2020-03-17
Kobierzyce Usługi Gmina Kobierzyce Świadczenie na rzecz Gminy Kobierzyce usług związanych z koszeniem poboczy, skarp i przeciwskarp dróg gminnych i powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Kobierzyce przy użyciu sprzętu mechanicznego w latach 2020-2021
2020-02-28
2020-03-16
Kobierzyce Roboty budowlane Gmina Kobierzyce Wykonywanie robót remontowych gminnego oświetlenia drogowego w roku 2020.
2020-02-20
2020-03-02
Kobierzyce Usługi Gmina Kobierzyce Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy świetlicy w Nowinach wraz z koncepcją przebudowy drogi i budowy chodników.
2020-02-10
2020-02-18
Kobierzyce Usługi Gmina Kobierzyce Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji szkoły podstawowej w Pustkowie Wilczkowskim wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego.
2020-01-31
2020-02-10
Kobierzyce Usługi Gmina Kobierzyce Bieżące utrzymanie oznakowania poziomego na drogach gminnych w wybranych miejscowościach na terenie Gminy Kobierzyce
2020-01-30
2020-02-10
Kobierzyce Usługi Gmina Kobierzyce Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy świetlicy w Nowinach wraz z koncepcją budowy drogi i chodników.
2020-01-13
2020-01-22
Kobierzyce Usługi Gmina Kobierzyce Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie określonym uchwałami Rady Gminy Kobierzyce - z podziałem na 7 części 2020r.
2019-11-25
2019-12-11
Kobierzyce Usługi Gmina Kobierzyce Świadczenie usług ochrony fizycznej obiektu i mienia znajdującego się na terenie obiektu chronionego: siedziba Urzędu Gminy w Kobierzycach przy al. Pałacowej 1 oraz przyległych parkingów, w latach 2020-2021
2019-11-21
2019-12-05
Kobierzyce Roboty budowlane Gmina Kobierzyce Budowa kanalizacji w Gminie Kobierzyce etap II - budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej - zadanie realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj.
2019-11-12
2019-11-20
Kobierzyce Usługi Gmina Kobierzyce Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy świetlicy w Nowinach wraz z koncepcją przebudowy drogi i budowy chodników.
2019-11-06
2019-11-21
Kobierzyce Roboty budowlane Gmina Kobierzyce Nawodnienie boiska do piłki nożnej w miejscowości Pustków Wilczkowski w systemie zaprojektuj i wybuduj.
2019-10-25
brak danych
Kobierzyce Roboty budowlane Gmina Kobierzyce "Przebudowa drogi gminnej ul. Dworcowej, Zimowej, Polarnej, Śnieżnej w miejscowości Bielany Wrocławski."
2019-10-24
2019-11-04
Kobierzyce Dostawy Gmina Kobierzyce Dostawa i montaż urządzeń służących do wyposażenia placów zabaw należących do gm. Kobierzyce
2019-10-18
2019-10-28
Kobierzyce Usługi Gmina Kobierzyce Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej nr 1960D ul. Kwiatowej i ul. Św. Józefa z drogami gminnymi ul. Pogodną i ul. Parkową w Magnicach w Gminie Kobierzyce wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) oraz pełnienie nadzoru autorskiego.
2019-10-11
brak danych
Kobierzyce Roboty budowlane Gmina Kobierzyce Rozbudowa budynku wielofunkcyjnego w Ślęzie - etap I - na podstawie dokumentacji projektowej wraz z wyposażeniem obiektu.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Kobierzyce
Gmina Kobierzyce - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-06-18
brak danych
Kobierzyce Usługi Gmina Kobierzyce Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie określonym uchwałami Rady Gminy Kobierzyce - z podziałem na 4 części 2020r.
2020-06-01
brak danych
Kobierzyce Usługi Gmina Kobierzyce UBEZPIECZENIE MAJĄTKOWE GMINY KOBIERZYCE.
2020-05-19
brak danych
Kobierzyce Usługi Gmina Kobierzyce Zamówienie podobne na realizację p/n "Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych."
2020-05-14
brak danych
Kobierzyce Roboty budowlane Gmina Kobierzyce Wykonywanie robót remontowych gminnego oświetlenia drogowego w roku 2020.
2020-05-05
brak danych
Kobierzyce Usługi Gmina Kobierzyce Świadczenie na rzecz Gminy Kobierzyce usług związanych z koszeniem poboczy, skarp i przeciwskarp dróg gminnych i powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Kobierzyce przy użyciu sprzętu mechanicznego w latach 2020-2021
2020-04-29
brak danych
Kobierzyce Usługi Gmina Kobierzyce Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy świetlicy w Nowinach wraz z koncepcją przebudowy drogi i budowy chodników.
2020-03-11
brak danych
Kobierzyce Usługi Gmina Kobierzyce Bieżące utrzymanie oznakowania poziomego na drogach gminnych w wybranych miejscowościach na terenie Gminy Kobierzyce
2020-02-18
brak danych
Kobierzyce Usługi Gmina Kobierzyce Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie określonym uchwałami Rady Gminy Kobierzyce - z podziałem na 7 części.
2020-01-14
brak danych
Kobierzyce Usługi Gmina Kobierzyce "Zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych usług dot. realizacji p/n "Usługi inspektora inwestorskiego nadzoru technicznego robót ogólnobudowlanych i wybranych drogowych inwestycji i remontów obiektów budowlanych realizowanych przez Gminę Kobierzyce."
2019-12-11
brak danych
Kobierzyce Usługi Gmina Kobierzyce Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej nr 1960D ul. Kwiatowej i ul. Św. Józefa z drogami gminnymi ul. Pogodną i ul. Parkową w Magnicach w Gminie Kobierzyce wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) oraz pełnienie nadzoru autorskiego.
2019-11-13
brak danych
Kobierzyce Roboty budowlane Gmina Kobierzyce Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej, uzyskanie pozwolenia na budowę/zezwolenia na realizację inwestycji drogowej i wykonanie robót budowlano-montażowych wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, w zakresie budowy przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną w Gminie Kobierzyce, miejscowość Wysoka, ul. Radosna
2019-10-22
brak danych
Kobierzyce Roboty budowlane Gmina Kobierzyce Budowa oświetlenia drogowego w wybranych miejscowościach Gminy Kobierzyce na podstawie dokumentacji projektowo-technicznych.
2019-10-03
brak danych
Kobierzyce Roboty budowlane Gmina Kobierzyce Przebudowa wiaduktu drogowego nad autostradą A-4 w km 151+774, w ciągu ul. Pszennej w miejscowości Ślęza wraz z budową chodnika dla pieszych na dojściach do obiektu
2019-09-17
brak danych
Kobierzyce Usługi Gmina Kobierzyce "Zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych usług dot. realizacji p/n "Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków pracowników Urzędu Gminy Kobierzyce."
2019-09-16
brak danych
Kobierzyce Usługi Gmina Kobierzyce "Zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych usług dot. realizacji p/n "Wykonanie dokumentacji projektowo - technicznej przebudowy budynku świetlicy wiejskiej w Rolantowicach 4A."
2019-09-05
brak danych
Kobierzyce Dostawy Gmina Kobierzyce Dostawa i montaż oznakowania pionowego dróg gminnych na terenie Gminy Kobierzyce w latach 2019-2021
2019-07-23
brak danych
Kobierzyce Roboty budowlane Gmina Kobierzyce "Zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych dot. realizacji p/n "Przebudowa domu przedpogrzebowego wraz z wymianą ogrodzenia od ul. Kwiatowej na cmentarzu komunalnym w Bielanach Wrocławskich."
2019-07-17
brak danych
Kobierzyce Usługi Gmina Kobierzyce Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-technicznej przebudowy istniejącej drogi wraz z budową trasy rowerowej Kobierzyce-Chrzanów realizowanej w procedurze ZRID.
2019-06-11
brak danych
Kobierzyce Roboty budowlane Gmina Kobierzyce Rozbudowa budynku wielofunkcyjnego w Ślęzie - etap I - na podstawie dokumentacji projektowej wraz z wyposażeniem obiektu.
2019-06-10
brak danych
Kobierzyce Roboty budowlane Gmina Kobierzyce Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej w wybranych miejscowościach gminy Kobierzyce.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Kobierzyce
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.