eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Iwanowice

Gmina Iwanowice - przetargiGmina Iwanowice - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2022-11-30
2022-12-08
Iwanowice Włościańskie Dostawy Gmina Iwanowice Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania IT oraz rozbudowa zabezpieczeń logicznych na potrzeby Gminy Iwanowice

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Gmina Iwanowice
Gmina Iwanowice - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2022-09-28
2022-10-14
Iwanowice Włościańskie Roboty budowlane Gmina Iwanowice "Przebudowa budynku byłego gimnazjum w Grzegorzowicach Wielkich wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby placówki dziennej opieki i aktywizacji seniorów
2022-09-22
2022-10-07
Iwanowice Włościańskie Roboty budowlane Gmina Iwanowice "Budowa budynku wielofunkcyjnego na potrzeby edukacyjne szkoły w Poskwitowie oraz OSP Poskwitów"
2022-09-08
2022-09-16
Iwanowice Włościańskie Usługi Gmina Iwanowice Zimowe utrzymanie dróg i placów gminnych w sezonie zimowym 2022/2023 na terenie Gminy Iwanowice
2022-08-17
2022-09-07
Iwanowice Włościańskie Roboty budowlane Gmina Iwanowice Budowa budynku wielofunkcyjnego na potrzeby edukacyjne szkoły w Poskwitowie oraz OSP Poskwitów
2022-07-29
2022-08-16
Iwanowice Włościańskie Roboty budowlane Gmina Iwanowice Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Iwanowice.
2022-07-15
2022-07-26
Iwanowice Włościańskie Usługi Gmina Iwanowice "Przewóz dzieci i uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Iwanowice wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu od 1 września 2022 do 28 lutego 2023 r."
2022-06-23
2022-07-07
Iwanowice Włościańskie Roboty budowlane Gmina Iwanowice Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Iwanowice.
2022-06-14
2022-06-29
Iwanowice Włościańskie Roboty budowlane Gmina Iwanowice Przebudowa drogi wojewódzkiej (dawnej DK7) polegająca na budowie lewostronnego chodnika wraz z budową kanału technologicznego w miejscowości Domiarki, gmina Iwanowice
2022-06-03
2022-06-20
Iwanowice Włościańskie Roboty budowlane Gmina Iwanowice Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Iwanowice
2022-04-08
2022-04-25
Iwanowice Włościańskie Roboty budowlane Gmina Iwanowice Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie Gminy Iwanowice
2022-04-07
2022-04-22
Iwanowice Włościańskie Roboty budowlane Gmina Iwanowice Remont dróg gminnych i dróg wewnętrznych w Gminie Iwanowice
2022-02-11
2022-02-28
Iwanowice Włościańskie Roboty budowlane Gmina Iwanowice Modernizacja i wyposażenie placów zabaw w Gminie Iwanowice.
2022-01-20
2022-01-31
Iwanowice Włościańskie Usługi Gmina Iwanowice Świadczenie usług przewozowych w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Iwanowice i Michałowice w ramach linii komunikacyjnej Władysław - Maszków - Michałowice
2022-01-12
2022-01-27
Iwanowice Włościańskie Roboty budowlane Gmina Iwanowice Modernizacja nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Narama wraz z budową chodnika i kanalizacji opadowej oraz przebudową skrzyżowania z drogą powiatową
2022-01-05
2022-01-21
Iwanowice Włościańskie Roboty budowlane Gmina Iwanowice Modernizacja i wyposażenie placów zabaw w Gminie Iwanowice
2021-11-24
2021-12-03
Iwanowice Włościańskie Usługi Gmina Iwanowice Przewóz dzieci i uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Iwanowice wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu w I półroczu 2022 r.
2021-09-20
2021-10-06
Iwanowice Włościańskie Roboty budowlane Gmina Iwanowice Modernizacja i wyposażenie placów zabaw w Gminie Iwanowice
2021-07-29
2021-08-06
Iwanowice Włościańskie Usługi Gmina Iwanowice Przewóz dzieci i uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Iwanowice wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu
2021-07-29
2021-08-06
Iwanowice Włościańskie Usługi Gmina Iwanowice Przewóz dzieci i uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Iwanowice wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu
2021-07-15
2021-07-23
Iwanowice Włościańskie Usługi Gmina Iwanowice Przewóz dzieci i uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Iwanowice wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Iwanowice
Gmina Iwanowice - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2022-04-22
brak danych
Iwanowice Włościańskie Roboty budowlane Gmina Iwanowice Modernizacja i wyposażenie placów zabaw w Gminie Iwanowice.
2021-03-29
brak danych
Iwanowice Roboty budowlane Gmina Iwanowice Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 773 w odc. 120 km 0+104,10 - km 0+810,63 w miejscowości Iwanowice Włościańskie, gmina Iwanowice, polegająca na budowie chodnika, budowie kanalizacji deszczowej oraz budowie i przebudowie zjazdów indywidualnych
2020-10-02
brak danych
Iwanowice Roboty budowlane Gmina Iwanowice "Modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Narama w Gminie Iwanowice".
2020-09-29
brak danych
Iwanowice Roboty budowlane Gmina Iwanowice Termomodernizacja budynku Szkoły w miejscowości Grzegorzowice Wielkie
2020-09-28
brak danych
Iwanowice Roboty budowlane Gmina Iwanowice Przebudowa Budynku Szkoły Podstawowej w Celinach
2020-09-28
brak danych
Iwanowice Roboty budowlane Gmina Iwanowice Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej oraz modernizacja kotłowni w budynku Szkoły w miejscowości Grzegorzowice Wielkie
2020-09-26
brak danych
Iwanowice Usługi Gmina Iwanowice "Sprzedaż ulgowych biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżających do oddziałów przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Iwanowice w ramach świadczenia usługi regularnego przewozu osób na liniach komunikacyjnych obejmujących miejscowości, z których dojeżdżają uczniowie z wyznaczonych przystanków do placówek oświatowych na terenie Gminy Iwanowice i z powrotem we wszystkie dni nauki szkolnej w okresie od 1 września 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2018/2019, wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu"
2020-09-26
brak danych
Iwanowice Roboty budowlane Gmina Iwanowice "PRZEBUDOWA DROGI POLEGAJĄCA NAPRZEBUDOWIE POBOCZA W CIĄGU DROGI GMINNEJ NR 600137K, POLEGAJĄCA NA WYKONANIU CHODNIKA Z KOSTKI BETONOWEJ W MIEJSCOWOŚCI NARAMA NA DZIAŁCE NR 202/2, 212/2"- ETAP I
2020-09-26
brak danych
Iwanowice Usługi Gmina Iwanowice "Sprzedaż ulgowych biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżających do oddziałów przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Iwanowice w ramach świadczenia usługi regularnego przewozu osób na liniach komunikacyjnych obejmujących miejscowości, z których dojeżdżają uczniowie z wyznaczonych przystanków do placówek oświatowych na terenie Gminy Iwanowice i z powrotem we wszystkie dni nauki szkolnej w okresie od 2 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r. zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2018/2019, wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu"
2020-09-23
brak danych
Iwanowice Roboty budowlane Gmina Iwanowice budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Sieciechowicach
2020-09-23
brak danych
Iwanowice Dostawy Gmina Iwanowice Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego do 3,5 tony dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Iwanowicach
2019-12-03
brak danych
Iwanowice Roboty budowlane Gmina Iwanowice "Modernizacja chodnika w ciągu DW 773 na odc. 120 km 0+810,63 - odc.130 0+080 w m. Iwanowice Włościańskie i Dworskie"
2019-12-03
brak danych
Iwanowice Roboty budowlane Gmina Iwanowice Remont nawierzchni drogi gminnej nr 600137K w km 0+060,00 - 0+405,50 w miejscowości Narama, Gmina Iwanowice
2019-12-03
brak danych
Iwanowice Roboty budowlane Gmina Iwanowice Remont nawierzchni drogi gminnej nr 600142K w km 0+015,00 - 1+455,00 w miejscowości Sułkowice, Gmina Iwanowice
2019-10-15
brak danych
Iwanowice Roboty budowlane Gmina Iwanowice Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Iwanowice - etap II wraz z rozbudową ujęć wody, budową chodnika i kanalizacji opadowej
2019-05-14
brak danych
Iwanowice Roboty budowlane Gmina Iwanowice Modernizacja i wyposażenie świetlic wiejskich w Gminie Iwanowice
2019-04-30
brak danych
Iwanowice Roboty budowlane Gmina Iwanowice Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Iwanowice wraz z budową chodnika i kanalizacji opadowej
2019-03-28
brak danych
Iwanowice Usługi Gmina Iwanowice "Wykonanie usługi kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy zadaniu inwestycyjnym pn. "Budowa zintegrowanej sieci tras i ścieżek pieszo rowerowych w Gminie Iwanowice " w ramach Osi Priorytetowej 4. Regionalna polityka energetyczna działanie 4.5 niskoemisyjny transport miejski, poddziałanie 4.5.2. Niskoemisyjny Transport Miejski SPR, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020
2019-03-28
brak danych
Iwanowice Usługi Gmina Iwanowice "Wykonanie usługi kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy zadaniu inwestycyjnym pn"Budowa ścieżek i tras rowerowych na terenie Gminy Iwanowice w ramach projektu pn"Współpraca międzygminna na rzecz niskoemisyjnej i zrównoważonej mobilności mieszkańców" w ramach Osi Priorytetowej 4. Regionalna polityka energetyczna działanie 4.5 niskoemisyjny transport miejski, poddziałanie 4.5.2. Niskoemisyjny Transport Miejski SPR, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020
2019-02-04
brak danych
Iwanowice Roboty budowlane Gmina Iwanowice Rewitalizacja w gminie Iwanowice

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Iwanowice
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.