eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › GMINA OPORÓW

GMINA OPORÓW - przetargiGMINA OPORÓW - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2023-01-23
2023-02-08
Oporów Roboty budowlane GMINA OPORÓW "Remont dróg gminnych na terenie gminy Oporów"

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla GMINA OPORÓW
GMINA OPORÓW - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2022-07-28
2022-08-12
Oporów Roboty budowlane GMINA OPORÓW "Zagospodarowanie terenu w Oporowie (centrum miejscowości gminnej)"
2022-07-01
2022-07-18
Oporów Roboty budowlane GMINA OPORÓW "Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Szczycie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu" (system "zaprojektuj i wybuduj")
2022-07-01
2022-07-18
Oporów Roboty budowlane GMINA OPORÓW "Zagospodarowanie terenu w Oporowie (centrum miejscowości gminnej)" (system "zaprojektuj i wybuduj")
2022-03-19
2022-04-04
Oporów Roboty budowlane GMINA OPORÓW RZEBUDOWA I REMONT DRÓG W GMINIE OPORÓW
2021-07-28
2021-08-12
Oporów Roboty budowlane GMINA OPORÓW "PRZEBUDOWA I REMONT DRÓG W GMINIE OPORÓW "
2021-04-22
2021-05-11
Oporów Roboty budowlane GMINA OPORÓW Przebudowa i remont dróg w gminie Oporów.
2020-11-23
2020-12-08
Oporów 25 Roboty budowlane Gmina Oporów I. Remont części dróg gminnych Nr 102 356 E i Nr 102 372 E II. Przebudowa dróg wewnętrznych - działki o numerach ewidencyjnych: 27, 42 - obręb Janów, 103, 114 - obręb Janów, 151 - obręb Pobórz.
2020-11-17
2020-11-25
Oporów 25 Usługi Gmina Oporów ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY OPORÓW
2020-09-04
2020-09-21
Oporów 25 Roboty budowlane Gmina Oporów I. Remont części drogi gminnej Nr 102 354 E II. Przebudowa dróg wewnętrznych - działki o numerach ewidencyjnych: 46-obręb Golędzkie, 11-obręb Jaworzyna-Skarżynek, 72-obręb Kurów Parcel, 55-obręb Oporów, 45 -obręb Szczyt, 35/1-obręb Wola Prosperowa
2019-12-11
2019-12-19
Oporów 25 Usługi Gmina Oporów ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY OPORÓW
2019-12-02
2019-12-10
Oporów 25 Usługi Gmina Oporów ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY OPORÓW
2019-10-07
2019-10-22
Oporów 25 Roboty budowlane Gmina Oporów Przebudowa części drogi gminnej Nr 102 355 E Przebudowa części drogi gminnej Nr 102 372 E oraz dróg wewnętrznych - działki o numerach ewidencyjnych: 78-obręb Oporów, 128-obręb Kamienna, 76-obręb Wólka Janki - Lizigódź, 74-obręb Oporów Kolonia, 77-obręb Jaworzyna-Skarżynek, 42 -obręb Szczyt, 35/1-obręb Wola Prosperowa
2019-08-27
2019-09-12
Oporów 25 Roboty budowlane Gmina Oporów I. Przebudowa drogi gminnej Nr 102 353 E II. Przebudowa części drogi gminnej Nr 102 355 E Przebudowa części drogi gminnej Nr 102 372 E oraz dróg wewnętrznych - działki o numerach ewidencyjnych: 78-obręb Oporów, 128-obręb Kamienna, 76-obręb Wólka Janki - Lizigódź, 74-obręb Oporów Kolonia, 77-obręb Jaworzyna-Skarżynek, 42 -obręb Szczyt, 35/1-obręb Wola Prosperowa
2019-07-30
2019-08-19
Oporów 25 Roboty budowlane Gmina Oporów BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO W OPOROWIE
2019-05-31
brak danych
Oporów 25 Roboty budowlane Gmina Oporów Przebudowa stacji uzdatniania wody w Oporowie
2019-05-02
2019-05-20
Oporów 25 Usługi Gmina Oporów ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY OPORÓW
2018-12-06
2018-12-21
Oporów 25 Roboty budowlane Gmina Oporów Przebudowa stacji uzdatniania wody w Oporowie
2018-10-29
2018-11-13
Oporów 25 Roboty budowlane Gmina Oporów Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Oporowie
2018-10-01
2018-10-16
Oporów 25 Roboty budowlane Gmina Oporów Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Oporowie
2018-08-28
2018-09-12
Oporów 25 Roboty budowlane Gmina Oporów Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Oporowie

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla GMINA OPORÓW
GMINA OPORÓW - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2022-09-05
brak danych
Oporów Roboty budowlane GMINA OPORÓW "Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Szczycie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu" (system "zaprojektuj i wybuduj")
2022-07-19
brak danych
Oporów Roboty budowlane GMINA OPORÓW "Zagospodarowanie terenu w Oporowie (centrum miejscowości gminnej)" (system "zaprojektuj i wybuduj")
2022-05-27
brak danych
Oporów Roboty budowlane GMINA OPORÓW RZEBUDOWA I REMONT DRÓG W GMINIE OPORÓW
2021-09-07
brak danych
Oporów Roboty budowlane GMINA OPORÓW "PRZEBUDOWA I REMONT DRÓG W GMINIE OPORÓW "
2021-07-05
brak danych
Oporów Roboty budowlane GMINA OPORÓW Przebudowa i remont dróg w gminie Oporów.
2020-12-21
brak danych
Oporów 25 Usługi Gmina Oporów ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY OPORÓW
2020-11-10
brak danych
Oporów 25 Roboty budowlane Gmina Oporów I. Remont części drogi gminnej Nr 102 354 E II. Przebudowa dróg wewnętrznych - działki o numerach ewidencyjnych46-obręb Golędzkie, 11-obręb Jaworzyna-Skarżynek, 72-obręb Kurów Parcel, 55-obręb Oporów, 45 -obręb Szczyt, 35/1-obręb Wola Prosperowa
2019-12-11
brak danych
Oporów 25 Roboty budowlane Gmina Oporów Przebudowa części drogi gminnej Nr 102 355 E Przebudowa części drogi gminnej Nr 102 372 E oraz dróg wewnętrznych - działki o numerach ewidencyjnych78-obręb Oporów, 128-obręb Kamienna, 76-obręb Wólka Janki - Lizigódź, 74-obręb Oporów Kolonia, 77-obręb Jaworzyna-Skarżynek, 42 -obręb Szczyt, 35/1-obręb Wola Prosperowa
2019-10-09
brak danych
Oporów 25 Roboty budowlane Gmina Oporów Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Oporowie
2019-10-08
brak danych
Oporów 25 Roboty budowlane Gmina Oporów I. Przebudowa drogi gminnej Nr 102 353 E II. Przebudowa części drogi gminnej Nr 102 355 E Przebudowa części drogi gminnej Nr 102 372 E oraz dróg wewnętrznych - działki o numerach ewidencyjnych78-obręb Oporów, 128-obręb Kamienna, 76-obręb Wólka Janki - Lizigódź, 74-obręb Oporów Kolonia, 77-obręb Jaworzyna-Skarżynek, 42 -obręb Szczyt, 35/1-obręb Wola Prosperowa
2019-06-07
brak danych
Oporów 25 Usługi Gmina Oporów ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY OPORÓW
2019-02-14
brak danych
Oporów 25 Roboty budowlane Gmina Oporów Przebudowa stacji uzdatniania wody w Oporowie.
2018-06-15
brak danych
Oporów 25 Roboty budowlane Gmina Oporów Część 1. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (POŚ) na terenie gminy Oporów. Część 2. Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w Gminie Oporów.
2018-01-16
brak danych
Oporów 25 Usługi Gmina Oporów Kredyt długoterminowy w kwocie 300.000,00 zł
2017-09-12
brak danych
Oporów 25 Roboty budowlane Gmina Oporów I. Przebudowa części drogi gminnej Nr 102 356 E wraz z drogą wewnętrzną - działki o numerach ewidencyjnych 147, 176, część 166 - obręb Janów. II. 1. Przebudowa części drogi gminnej Nr 102 152 E (odcinek II), 2. Przebudowa drogi gminnej Nr 102 352 E, 3. Przebudowa części drogi gminnej Nr 102 354 E, 4. Przebudowa części drogi gminnej Nr 102 361 E wraz z drogą wewnętrzną - działka nr ewidencyjny 18 - obręb Jurków II.
2017-07-03
brak danych
Oporów 25 Gmina Oporów ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY OPORÓW
2017-01-09
brak danych
Oporów 25 Usługi Gmina Oporów Kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 300. 000,00 zł (trzysta tysięcy złotych).
2016-12-15
brak danych
Oporów 25 Roboty budowlane Gmina Oporów 1. Przebudowa części drogi gminnej Nr 102 152 E(odcinek I), 2 . Przebudowa części drogi gminnej Nr 102 354 E, 3 . Przebudowa części drogi gminnej Nr 102 359 E, 4 . Przebudowa części drogi gminnej Nr 102 363 E, 5 . Przebudowa części drogi gminnej Nr 102 371 E.
2016-09-01
brak danych
Oporów 25 Gmina Oporów Przebudowa drogi gminnej Nr 102 358 E
2016-04-13
brak danych
Oporów 25 Usługi Gmina Oporów Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Oporów

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla GMINA OPORÓW
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.