eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › GMINA LUBIN

GMINA LUBIN - przetargiGMINA LUBIN - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2022-09-29
2022-10-07
Lubin Usługi GMINA LUBIN OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZEBUDOWY DROGI BIEGNĄCEJ ŚLADEM DZIAŁEK NR 117/1 W MIEJSCOWOŚCI CZERNIEC.
2022-09-27
2022-10-05
Lubin Usługi GMINA LUBIN OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZEBUDOWY DROGI BIEGNĄCEJ ŚLADEM DZIAŁEK NR 109/90 W MIEJSCOWOŚCI CHRÓSTNIK.
2022-09-22
2022-10-07
Lubin Roboty budowlane GMINA LUBIN Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Osieku.
2022-09-16
2022-10-04
Lubin Roboty budowlane GMINA LUBIN BUDOWA BUDYNKÓW OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W SZKLARACH GÓRNYCH I KRZECZYNIE WIELKIM.

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla GMINA LUBIN
GMINA LUBIN - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2022-09-09
2022-09-20
Lubin Usługi GMINA LUBIN Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin
2022-08-26
2022-09-06
Lubin Usługi GMINA LUBIN ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH NA POTRZEBY URZĘDU GMINY W LUBINIE.
2022-08-17
2022-09-08
Lubin Roboty budowlane GMINA LUBIN Przebudowa i rozbudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w miejscowości Obora.
2022-08-17
2022-09-08
Lubin Roboty budowlane GMINA LUBIN UDOWA PRZEDSZKOLA I ŻŁOBKA NA TERENIE GMINY LUBIN W MIEJSCOWOŚCI CHRÓSTNIK.
2022-08-10
2022-08-18
Lubin Usługi GMINA LUBIN Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi biegnącej śladem działek nr 62/6, 62/15 w miejscowości Krzeczyn Wielki ul. Złota.
2022-08-09
2022-08-17
Lubin Usługi GMINA LUBIN OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZEBUDOWY DROGI BIEGNĄCEJ ŚLADEM DZIAŁEK NR 313/6, 313/18 W MIEJSCOWOŚCI KRZECZYN WIELKI UL. SZAFIROWA.
2022-08-01
2022-08-11
Lubin Usługi GMINA LUBIN OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZEBUDOWY DROGI BIEGNĄCEJ ŚLADEM DZIAŁKI NR 227/4 W MIEJSCOWOŚCI GORZYCA.
2022-07-29
2022-08-17
Lubin Roboty budowlane GMINA LUBIN BUDOWA BUDYNKÓW OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W SZKLARACH GÓRNYCH I KRZECZYNIE WIELKIM.
2022-07-28
2022-08-05
Lubin Usługi GMINA LUBIN OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZEBUDOWY DROGI BIEGNĄCEJ ŚLADEM DZIAŁEK NR 391/1, 391/2 W MIEJSCOWOŚCI SIEDLCE UL. OGRODOWA.
2022-07-22
2022-08-02
Lubin Usługi GMINA LUBIN DOWOZY UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SZKÓŁ W ROKU SZKOLNYM 2022/2023.
2022-07-08
2022-07-26
Lubin Roboty budowlane GMINA LUBIN BUDOWA PRZEDSZKOLA I ŻŁOBKA NA TERENIE GMINY LUBIN W MIEJSCOWOŚCI CHRÓSTNIK
2022-07-07
2022-07-22
Lubin Roboty budowlane GMINA LUBIN Przebudowa i rozbudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w miejscowości Obora.
2022-06-17
2022-06-28
Lubin Usługi GMINA LUBIN OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ROZBUDOWY DROGI GMINNEJ NR 103047D W ZAKRESIE BUDOWY CIĄGU PIESZO-JEZDNEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ.
2022-05-27
2022-06-06
Lubin Dostawy GMINA LUBIN Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - GRANTY PPGR realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
2022-05-24
2022-06-08
Lubin Roboty budowlane GMINA LUBIN REMONTY CZĄSTKOWE DRÓG PUBLICZNYCH GMINNYCH I WEWNĘTRZNYCH NA TERENIE GMINY LUBIN.
2022-05-20
2022-06-07
Lubin Roboty budowlane GMINA LUBIN REMONT BUDYNKU MIESZKALNO - USŁUGOWEGO LISIEC 10, DZ. NR 222 OBRĘB LISIEC (USUNIĘCIE SKUTKÓW ZAWALENIA DRZEWA NA DACH BUDYNKU MIESZKALNEGO I ŚWIETLICY).
2022-05-19
2022-05-27
Lubin Usługi GMINA LUBIN OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZEBUDOWY DROGI BIEGNĄCEJ ŚLADEM DZIAŁEK NR 377, 379, 378/1, 378/2 W MIEJSCOWOŚCI OBORA
2022-05-13
2022-05-31
Lubin Roboty budowlane GMINA LUBIN BUDOWA PRZEDSZKOLA I ŻŁOBKA NA TERENIE GMINY LUBIN W MIEJSCOWOŚCI CHRÓSTNIK
2022-05-12
2022-05-20
Lubin Usługi GMINA LUBIN OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ROZBUDOWY DROGI GMINNEJ NR 103047D W ZAKRESIE BUDOWY CIĄGU PIESZO-JEZDNEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ.
2022-05-04
2022-05-12
Gliwice Usługi Miejski Zarząd Usług Komunalnych Wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych w Gliwicach

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla GMINA LUBIN
GMINA LUBIN - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2022-09-14
brak danych
Lubin Usługi GMINA LUBIN ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH NA POTRZEBY URZĘDU GMINY W LUBINIE.
2022-09-06
brak danych
Lubin Usługi GMINA LUBIN OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ROZBUDOWY DROGI GMINNEJ NR 103047D W ZAKRESIE BUDOWY CIĄGU PIESZO-JEZDNEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ.
2022-09-02
brak danych
Lubin Roboty budowlane GMINA LUBIN REMONT BUDYNKU MIESZKALNO - USŁUGOWEGO LISIEC 10, DZ. NR 222 OBRĘB LISIEC (USUNIĘCIE SKUTKÓW ZAWALENIA DRZEWA NA DACH BUDYNKU MIESZKALNEGO I ŚWIETLICY).
2022-08-31
brak danych
Lubin Roboty budowlane GMINA LUBIN BUDOWA BUDYNKÓW OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W SZKLARACH GÓRNYCH I KRZECZYNIE WIELKIM.
2022-08-16
brak danych
Lubin Roboty budowlane GMINA LUBIN Przebudowa i rozbudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w miejscowości Obora.
2022-08-16
brak danych
Lubin Roboty budowlane GMINA LUBIN BUDOWA PRZEDSZKOLA I ŻŁOBKA NA TERENIE GMINY LUBIN W MIEJSCOWOŚCI CHRÓSTNIK
2022-08-08
brak danych
Lubin Roboty budowlane GMINA LUBIN REMONTY CZĄSTKOWE DRÓG PUBLICZNYCH GMINNYCH I WEWNĘTRZNYCH NA TERENIE GMINY LUBIN.
2022-07-29
brak danych
Lubin Dostawy GMINA LUBIN Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - GRANTY PPGR realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
2022-07-29
brak danych
Lubin Usługi GMINA LUBIN Usługi związane z realizacją zadań własnych Gminy Lubin
2022-07-20
brak danych
Gliwice Usługi Miejski Zarząd Usług Komunalnych Wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych w Gliwicach
2022-07-19
brak danych
Lubin Roboty budowlane GMINA LUBIN ROZBUDOWA OŚWIETLENIA NA TERENIE GMINY LUBIN W MIEJSCOWOŚCIACH OBORA, RASZÓWKA I ZALESIE.
2022-06-27
brak danych
Lubin Roboty budowlane GMINA LUBIN PRZEBUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO NA TERENIE SPORTOWO - REKREACYJNYM W MIEJSCOWOŚCI SZKLARY GÓRNE W GMINIE LUBIN.
2022-06-24
brak danych
Lubin Roboty budowlane GMINA LUBIN ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA W NIEMSTOWIE.
2022-06-17
brak danych
Lubin Usługi GMINA LUBIN OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ROZBUDOWY DROGI GMINNEJ NR 103047D W ZAKRESIE BUDOWY CIĄGU PIESZO-JEZDNEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ.
2022-06-08
brak danych
Lubin Usługi GMINA LUBIN OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZEBUDOWY DROGI BIEGNĄCEJ ŚLADEM DZIAŁEK NR 377, 379, 378/1, 378/2 W MIEJSCOWOŚCI OBORA
2022-06-08
brak danych
Lubin Roboty budowlane GMINA LUBIN BUDOWA PRZEDSZKOLA I ŻŁOBKA NA TERENIE GMINY LUBIN W MIEJSCOWOŚCI CHRÓSTNIK
2022-05-31
brak danych
Lubin Usługi GMINA LUBIN OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZEBUDOWY DROGI BIEGNĄCEJ ŚLADEM DZIAŁEK NR 377, 379, 378/1, 378/2 W MIEJSCOWOŚCI OBORA
2022-05-31
brak danych
Lubin Usługi GMINA LUBIN OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DOPOSAŻENIA ISTNIEJĄCEGO PLACU ZABAW NA TERENIE DZ. NR 68 W MIEJSCOWOŚCI MIROSZOWICE.
2022-05-23
brak danych
Lubin Roboty budowlane GMINA LUBIN REMONTY CZĄSTKOWE DRÓG PUBLICZNYCH GMINNYCH I WEWNĘTRZNYCH NA TERENIE GMINY LUBIN.
2022-05-23
brak danych
Lubin Usługi GMINA LUBIN OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY BUDYNKU SOCJALNEGO NA TERENIE BOISKA SPORTOWEGO W KSIĘGINICACH.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla GMINA LUBIN
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.