eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › GMINA GRODZISK MAZOWIECKI

GMINA GRODZISK MAZOWIECKI - przetargiGMINA GRODZISK MAZOWIECKI - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2022-06-15
2022-06-30
Grodzisk Mazowiecki Roboty budowlane GMINA GRODZISK MAZOWIECKI Modernizacja Hali Sportowej przy ulicy Westfala w Grodzisku Mazowieckim

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla GMINA GRODZISK MAZOWIECKI
GMINA GRODZISK MAZOWIECKI - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-02-28
brak danych
Grodzisk Mazowiecki roboty budowlane Gmina Grodzisk Mazowiecki Budowa i renowacja sieci wodociągowej, budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej realizowana w ramach projektu pn.: Gospodarka wodno - ściekowa w Grodzisku Mazowieckim Fundusz Spójności Projekt Nr 2004/PL/16/C/PE/007.
2006-02-13
brak danych
Grodzisk Mazowiecki roboty budowlane Gmina Grodzisk Mazowiecki Modernizacja oczyszczalni ścieków.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla GMINA GRODZISK MAZOWIECKI
GMINA GRODZISK MAZOWIECKI - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2022-06-15
2022-06-23
Grodzisk Mazowiecki Usługi GMINA GRODZISK MAZOWIECKI Wyk. dokumentacji projektowej przebudowy napowietrznych linii energetycznych nn i WLZ do posesji na linie kablowe oraz zaprojektowanie oświetlenia ulicznego i monitoringu w ciągu ulicy Okrężnej (...)
2022-06-07
2022-06-20
Grodzisk Mazowiecki Usługi GMINA GRODZISK MAZOWIECKI "Wykonanie dokumentacji projektowej budowy instalacji gazu, c.o. i c.w.u. w budynkach komunalnych w Grodzisku Maz. wraz z uzyskaniem dokumentów wraz z uzyskaniem dokumentów zezwalających na budowę(..)
2022-06-02
2022-06-20
Grodzisk Mazowiecki Roboty budowlane GMINA GRODZISK MAZOWIECKI Przebudowa części budynku szkoły w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 1 w Grodzisku Maz. na potrzeby przedszkola - etap I
2022-06-02
2022-06-10
Grodzisk Mazowiecki Dostawy GMINA GRODZISK MAZOWIECKI "Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach programu Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR
2022-05-26
2022-06-10
Grodzisk Mazowiecki Roboty budowlane GMINA GRODZISK MAZOWIECKI "Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg i ulic na terenie miasta Gminy Grodzisk Mazowiecki"
2022-05-24
2022-06-06
Grodzisk Mazowiecki Usługi GMINA GRODZISK MAZOWIECKI Wyk. dok. projektowej przebudowy napowietrznych linii energetycznych nn i WLZ do posesji na linie kablowe oraz zaprojektowanie oświetlenia ulicznego i monitoringu w ciągu ul. Okrężnej w Grodzisku Maz.
2022-05-20
2022-05-30
Grodzisk Mazowiecki Usługi GMINA GRODZISK MAZOWIECKI "Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów (....)
2022-05-18
2022-05-26
Grodzisk Mazowiecki Dostawy GMINA GRODZISK MAZOWIECKI Dostawa wyposażenia obserwatorium astronomicznego oraz tarasu widokowego, wraz z wykonaniem niezbędnej infrastruktury technicznej
2022-05-18
2022-06-02
Grodzisk Mazowiecki Roboty budowlane GMINA GRODZISK MAZOWIECKI "Przebudowa placu zabaw na terenie Przedszkola nr 7 w Grodzisku Maz."
2022-05-17
2022-06-01
Grodzisk Mazowiecki Roboty budowlane GMINA GRODZISK MAZOWIECKI Budowa instalacji hydrantowej przeciwpożarowej i wymiana instalacji poziomów wody w podpiwniczeniu budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Grodzisku Mazowieckim
2022-05-04
2022-05-17
Grodzisk Mazowiecki Dostawy GMINA GRODZISK MAZOWIECKI "Dostawa materiałów reklamowych w związku z organizacją wydarzeń na 500 lecie Grodziska Mazowieckiego"
2022-04-28
2022-05-13
Grodzisk Mazowiecki Roboty budowlane GMINA GRODZISK MAZOWIECKI Budowa zatoki autobusowej wraz z wykonaniem chodnika przy ulicy Warszawskiej w Grodzisku Mazowieckim
2022-04-27
2022-05-12
Grodzisk Mazowiecki Roboty budowlane GMINA GRODZISK MAZOWIECKI Rozbiórki budynku mieszkalnego wielorodzinnego z budynkami gospodarczymi ul. Żyrardowska 39 oraz budynku wielorodzinnego oraz dwóch budynków gospodarczych ul. Limanowskiego 29 w Grodzisku Mazowieckim
2022-04-26
2022-05-11
Grodzisk Mazowiecki Roboty budowlane GMINA GRODZISK MAZOWIECKI Wykonanie bieżącej konserwacji odwodnienia pasa drogowego w rejonie działki 43/15 obręb 6, na której zlokalizowana jest świetlica wiejska w Czarnym Lesie - Etap I
2022-04-22
2022-05-09
Grodzisk Mazowiecki Roboty budowlane GMINA GRODZISK MAZOWIECKI "Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg i ulic na terenie miasta Gminy Grodzisk Mazowiecki"
2022-04-12
2022-04-28
Grodzisk Mazowiecki Roboty budowlane GMINA GRODZISK MAZOWIECKI "Przebudowa mostów w ciągu ul. 1 Maja i ul. Granicznej, budowa mostu w ciągu ul. Mostowej w Grodzisku Mazowieckim i przepustu w ciągu ul. Cichociemnych w Książenicach.".
2022-04-11
2022-04-26
Grodzisk Mazowiecki Roboty budowlane GMINA GRODZISK MAZOWIECKI Termomodernizacja ścian zewnętrznych budynku Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim wraz z remontem instalacji odgromowej
2022-04-08
2022-04-19
Grodzisk Mazowiecki Usługi GMINA GRODZISK MAZOWIECKI Zorganizowanie wypoczynku letniego z programem profilaktyki zażywania substancji psychoaktywnych i przeciwdziałania przemocy - dla dzieci i młodzieży z rodzin alkoholowych z Gminy Grodzisk Mazowiecki
2022-04-08
2022-04-25
Grodzisk Mazowiecki Roboty budowlane GMINA GRODZISK MAZOWIECKI Modernizacja Hali Sportowej przy ulicy Westfala w Grodzisku Mazowieckim
2022-03-30
2022-04-07
Grodzisk Mazowiecki Usługi GMINA GRODZISK MAZOWIECKI Nasadzenia zieleni miejskiej w ramach projektu: "Podniesienie standardów życia poprzez poprawę jakości przestrzeni publicznej, w tym terenów zieleni, gminy Grodzisk Mazowiecki - Etap II"

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla GMINA GRODZISK MAZOWIECKI
GMINA GRODZISK MAZOWIECKI - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2022-06-23
brak danych
Grodzisk Mazowiecki Roboty budowlane GMINA GRODZISK MAZOWIECKI Przebudowa części budynku szkoły w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 1 w Grodzisku Maz. na potrzeby przedszkola - etap I
2022-06-22
brak danych
Grodzisk Mazowiecki Roboty budowlane GMINA GRODZISK MAZOWIECKI Budowa instalacji hydrantowej przeciwpożarowej i wymiana instalacji poziomów wody w podpiwniczeniu budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Grodzisku Mazowieckim
2022-06-21
brak danych
Grodzisk Mazowiecki Usługi GMINA GRODZISK MAZOWIECKI "Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów (....)
2022-06-14
brak danych
Grodzisk Mazowiecki Usługi GMINA GRODZISK MAZOWIECKI Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania: Wykończenie pomieszczeń parteru wraz z niezbędną infrastrukturą oraz instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi (...)
2022-06-14
brak danych
Grodzisk Mazowiecki Dostawy GMINA GRODZISK MAZOWIECKI "Dostawa materiałów reklamowych w związku z organizacją wydarzeń na 500 lecie Grodziska Mazowieckiego"
2022-06-07
brak danych
Grodzisk Mazowiecki Usługi GMINA GRODZISK MAZOWIECKI Wyk. dok. projektowej przebudowy napowietrznych linii energetycznych nn i WLZ do posesji na linie kablowe oraz zaprojektowanie oświetlenia ulicznego i monitoringu w ciągu ul. Okrężnej w Grodzisku Maz.
2022-05-23
brak danych
Grodzisk Mazowiecki Roboty budowlane GMINA GRODZISK MAZOWIECKI Wykonanie bieżącej konserwacji odwodnienia pasa drogowego w rejonie działki 43/15 obręb 6, na której zlokalizowana jest świetlica wiejska w Czarnym Lesie - Etap I
2022-05-13
brak danych
Grodzisk Mazowiecki Roboty budowlane GMINA GRODZISK MAZOWIECKI "Zagospodarowanie terenu przy świetlicy miejskiej na ul. Ordona w Grodzisku Mazowieckim"
2022-05-13
brak danych
Grodzisk Mazowiecki Roboty budowlane GMINA GRODZISK MAZOWIECKI "Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg i ulic na terenie miasta Gminy Grodzisk Mazowiecki"
2022-05-12
brak danych
Grodzisk Mazowiecki Roboty budowlane GMINA GRODZISK MAZOWIECKI Termomodernizacja ścian zewnętrznych budynku Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim wraz z remontem instalacji odgromowej
2022-05-11
brak danych
Grodzisk Mazowiecki Usługi GMINA GRODZISK MAZOWIECKI "Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej rozbudowy części basenowej Ośrodka Sportu i Rekreacji Gminy Grodzisk Mazowiecki "WODNIK 2000" położonego przy ul. Montwiłła 41, 05-825 Grodzisk Maz.
2022-05-06
brak danych
Grodzisk Mazowiecki Roboty budowlane GMINA GRODZISK MAZOWIECKI Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych przy świetlicach wiejskich we wsiach Chlebnia, Mościska, Opypy i Zabłotni w Gminie Grodzisk Mazowiecki
2022-05-05
brak danych
Grodzisk Mazowiecki Usługi GMINA GRODZISK MAZOWIECKI Nasadzenia zieleni miejskiej w ramach projektu: "Podniesienie standardów życia poprzez poprawę jakości przestrzeni publicznej, w tym terenów zieleni, gminy Grodzisk Mazowiecki - Etap II"
2022-05-05
brak danych
Grodzisk Mazowiecki Usługi GMINA GRODZISK MAZOWIECKI Zarządzanie składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne w miejscowości Kraśnicza Wola Gmina Grodzisk Mazowiecki
2022-05-05
brak danych
Grodzisk Mazowiecki Roboty budowlane GMINA GRODZISK MAZOWIECKI Modernizacja Hali Sportowej przy ulicy Westfala w Grodzisku Mazowieckim
2022-05-05
brak danych
Grodzisk Mazowiecki Usługi GMINA GRODZISK MAZOWIECKI Zorganizowanie wypoczynku letniego z programem profilaktyki zażywania substancji psychoaktywnych i przeciwdziałania przemocy - dla dzieci i młodzieży z rodzin alkoholowych z Gminy Grodzisk Mazowiecki
2022-05-05
brak danych
Grodzisk Mazowiecki Roboty budowlane GMINA GRODZISK MAZOWIECKI Budowa zatoki autobusowej wraz z wykonaniem chodnika przy ulicy Warszawskiej w Grodzisku Mazowieckim
2022-04-27
brak danych
Grodzisk Mazowiecki Roboty budowlane GMINA GRODZISK MAZOWIECKI Modernizacja zjazdu na działkę nr ew. 38/7 obręb 12 przy ul. Żydowskiej i ul. Towarowej w Grodzisku Mazowieckim
2022-04-21
brak danych
Grodzisk Mazowiecki Usługi GMINA GRODZISK MAZOWIECKI Wykonanie dok. projektowej przebudowy napowietrznych linii energetycznych nn i WLZ do posesji na linie kablowe oraz zaprojek. oświetlenia ulicznego i monitoringu w ciągu ul. Żydowskiej i Traugutta
2022-04-20
brak danych
Grodzisk Mazowiecki Usługi GMINA GRODZISK MAZOWIECKI Wyk. dok. projektowej przebudowy napowietrznych linii energetycznych SN, nn i WLZ do posesji na linie kablowe oraz zaprojekt. oświetlenia ulicznego i monitoringu w ciągu ul. Szczęsnej w Grodzisku Maz.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla GMINA GRODZISK MAZOWIECKI
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.