eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Grodzisk Mazowiecki › Budowa i renowacja sieci wodociągowej, budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej realizowana w ramach projektu pn.: Gospodarka wodno - ściekowa w Grodzisku Mazowieckim Fundusz Spójności Projekt Nr 2004/PL/16/C/PE/007.Ogłoszenie z dnia 2006-02-28

POZYCJA 10826

WSTĘPNE OGŁOSZENIE INFORMACYJNE O PLANOWANYCH ZAMÓWIENIACH - roboty budowlane Grodzisk Mazowiecki: Czy niniejsze zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): Tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Gmina Grodzisk Mazowiecki, do kontaktów: Pani Urszula Chrzanowska, ul. Kościuszki 32A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, woj. mazowieckie, tel. 022 7555146, fax 022 7555327, e-mail: urzad@grodzisk.pl, http://www.grodzisk.pl. 2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. I.1). 3) Rodzaj zamawiającego: szczebel regionalny / lokalny.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa i renowacja sieci wodociągowej, budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej realizowana w ramach projektu pn.: Gospodarka wodno - ściekowa w Grodzisku Mazowieckim Fundusz Spójności Projekt Nr 2004/PL/16/C/PE/007. 2) Miejsce wykonywania: Gmina Grodzisk Mazowiecki. Kod NUTS: PL 126. 3) Nomenklatura 3.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): Oryginalny kod CPV: 45.00.00.00 - Roboty budowlane Kod CPV wg słownika 2008: 45.00.00.00 - Roboty budowlane Oryginalny kod CPV: 45.20.00.00 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej Kod CPV wg słownika 2008: 45.20.00.00 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej Oryginalny kod CPV: 45.23.13.00 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków Kod CPV wg słownika 2008: 45.23.13.00 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków Oryginalny kod CPV: 45.10.00.00 - Przygotowanie terenu pod budowę Kod CPV wg słownika 2008: 45.10.00.00 - Przygotowanie terenu pod budowę Oryginalny kod CPV: 45.30.00.00 - Roboty w zakresie instalacji budowlanych Kod CPV wg słownika 2008: 45.30.00.00 - Roboty instalacyjne w budynkach Oryginalny kod CPV: 74.14.21.20 - Usługi projektowe, inne niż w zakresie robót budowlanych Kod CPV wg słownika 2008: 79.42.12.00 - Usługi projektowe inne niż w zakresie robót budowlanych 3.2) Inna odpowiednia nomenklatura (NACE): 4) Rodzaj i zakres robót budowlanych: Przedmiot zamówienia stanowi budowa i renowacja sieci wodociągowej, budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej realizowana w ramach Funduszu Spójności Projekt Nr 2004/PL/16/C/PE/007 pn.: Gospodarka wodno - ściekowa w Grodzisku Mazowieckim. Kontrakt prowadzony będzie zgodnie z Warunkami Kontraktowymi FIDIC dla Urządzeń oraz Projektowania i Budowy, Drugie wydanie angielsko-polskie, tłumaczenie pierwszego wydania, 1999 Żółta książka oraz polskim Prawem Budowlanym. Przedmiot zamówienia stanowi - zaprojektowanie i wykonanie: - sieci wodociągowej na terenie południowej części gminy Grodzisk Mazowiecki; w tym około 5400 mb sieci podstawowej i około 2000 mb sieci rozdzielczej wodociągu i około 266 przyłączy wodociągowych, - renowacji sieci wodociągowej - około 1300 mb, - kanalizacji sanitarnej w mieście i gminie Grodzisk Mazowiecki; około 19500 mb sieci kanalizacyjnych na terenie miasta Grodzisk Mazowiecki i około 20200 mb sieci kanalizacji grawitacyjnej, około 4000 mb przewodów tłocznych, 2 przepompownie ścieków w Gminie Grodzisk Mazowiecki i około 1235 przyłączy kanalizacji sanitarnej na terenie miasta i gminy Grodzisk Mazowiecki (565 przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki i około 670 przyłączy kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Grodzisk Mazowiecki) - kanalizacji deszczowej w mieście Grodzisk Mazowiecki - około 1000 mb wraz ze zbiornikiem retencyjnym i urządzeniami do podczyszczania ścieków deszczowych. 5) Szacunkowy koszt robót budowlanych (bez VAT): między 0 a 0. 6) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: 8) Główne warunki finansowania i płatności: 9) Inne informacje:

SEKCJA IV: INFORMACJE O CHARAKTERZE ADMINISTRACYJNYM

IV.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego: JRP.341-2/06.

SEKCJA VI: INNE INFORMACJE

VI.1) Czy publikacja ogłoszenia jest nieobowiązkowa: Nie. 2) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Tak, Projekt Funduszu Spójności Nr 2004/PL/16/C/PE/007, Decyzja Komisji Europejskiej z dn. 14.12.2004 Nr C(2004) 5134. 3) Data wysłania ogłoszenia: 21.02.2006.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.