eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiKto wygrał przetarg › PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNE "IMB-PODBESKIDZIE" SP. Z O.O.

Dane wykonawcy:

PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNE "IMB-PODBESKIDZIE" SP. Z O.O.
Górny Bór 31A
43-430 Skoczów
woj. śląskie

Zamówienia publiczne udzielone firmie PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNE "IMB-PODBESKIDZIE" SP. Z O.O. opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w latach 2007 - 2023Liczba udzielonych tej firmie zamówień publicznych

71

Łączna wartość
wygranych przetargów

207 721 374 zł

Liczba zamawiających

34

Podstawą prezentowanych na stronie informacji są dane publikowane przez UZP w Biuletynie Zamówień Publicznych

Przetargi, które wygrała firma PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNE "IMB-PODBESKIDZIE" SP. Z O.O., najczęściej zlokalizowane były w województwie śląskim. Szacunkowa suma wszystkich udzielonych firmie PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNE "IMB-PODBESKIDZIE" SP. Z O.O. zamówień to 207 721 373,60 PLN. Najwięcej przetargów firma wygrała w roku 2007 (8 przetargów). Instytucją, która najczęściej udziela zamówień tej firmie jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach.

Najwyższa szacunkowa wartość udzielonego tej firmie zamówienia to 23 389 446,13 PLN w ramach ogłoszonego przez MIASTO RYBNIK przetargu, którego przedmiotem było Budowa wiaduktu i budowa mostu w ramach zadania związanego z przebudową ulicy Mikołowskiej w Rybniku.

Najniższa szacunkowa wartość przetargu, jaki wygrała ta firma to 21 123,19 PLN. Przedmiot tego zamówienia to WZMOCNIENIE OSUWAJĄCEGO SIĘ KORPUSU DROGOWEGO ORAZ KUCIE SKAŁY POD KANALIZACJĘ ODWODNIENIA POMIĘDZY STUDNIAMI D1 - D3, D1-D4, D5-D6, ROBOTY DODATKOWE DO UMOWY WM/P/070629/2 Z DNIA 20.11.2006 R. BUDOWA MOSTU DROGOWEGO NAD RZEKĄ WISŁA, PRZEBUDOWA UKŁAD Przetarg ogłoszony był przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach.


Liczba udzielonych firmie PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNE "IMB-PODBESKIDZIE" SP. Z O.O. zamówień publicznych w poszczególnych latach:Szacowane przychody z zamówień publicznych firmy PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNE "IMB-PODBESKIDZIE" SP. Z O.O. w poszczególnych latach:Informacje szczegółowe o wygranych zamówieniach publicznych:

Rok Liczba udzielonych zamówień Wartość udzielonych zamówień Zamawiający
2023 5 37 231 866,79 PLN 4
2022 6 20 443 474,67 PLN 5
2021 3 6 411 943,73 PLN 3
2017 1 1 097 829,46 PLN 1
2016 6 15 756 187,22 PLN 5
2015 4 20 044 314,40 PLN 4
2014 4 14 586 540,75 PLN 3
2013 8 17 599 528,02 PLN 5
2012 3 4 857 221,64 PLN 2
2011 8 31 933 659,62 PLN 6
2010 6 9 372 039,80 PLN 5
2009 7 13 904 639,89 PLN 5
2008 2 7 267 358,21 PLN 2
2007 8 7 214 769,40 PLN 4
RAZEM: 71 207 721 373,60 PLN

Firma najczęściej wygrywa przetargi na roboty budowlane (71 udzielonych zamówień publicznych w tej kategorii na łączną kwotę 207 721 373,60 zł). Przetargi, w których wygrywa firma PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNE "IMB-PODBESKIDZIE" SP. Z O.O. najczęściej dotyczą następujących dziedzin: Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych, Roboty budowlane, Roboty inżynieryjne i budowlane, Roboty w zakresie budowy dróg, Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemnePodział udzielonych firmie zamówień publicznych ze względu na kategorię przetargu:
Struktura szacunkowych przychodów z przetargów publicznych ze względu na kategorię:Miasta, w których firma PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNE "IMB-PODBESKIDZIE" SP. Z O.O. wygrała najwięcej przetargów:

Miasta, w których tej firmie najczęściej udzielane są zamówienia publiczne to: Katowice (17 przetargów na łączną kwotę 25 994 096,70 zł). Kraków (13 przetargi na łączną kwotę 65 379 759,60 zł). Cieszyn (7 przetargów na łączną kwotę 20 293 440,84 zł). Bielsko-Biała (6 przetargów na łączną kwotę 8 248 583,49 zł). Skoczów (4 przetargi na łączną kwotę 2 927 820,00 zł).

Lista przetargów, w których firma PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNE "IMB-PODBESKIDZIE" SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała:


Rok 2023

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2023-07-27 Olkusz

Powiat Olkuski
Roboty budowlane

Przebudowa mostu na drodze powiatowej nr 1108K w Golczowicach (rozbiórka istniejącego obiektu i budowa nowego obiektu mostowego)
3 921 778,23 PLN
2023-07-26 Cieszyn

GMINA CIESZYN reprezentowana przez Burmistrza Miasta Cieszyna
Roboty budowlane

Zabezpieczenie i stabilizacja kompleksu osuwiskowego przy ul. Błogockiej w Cieszynie - etap II
2 213 016,09 PLN
2023-07-26 Cieszyn

GMINA CIESZYN reprezentowana przez Burmistrza Miasta Cieszyna
Roboty budowlane

Budowa drogi gminnej w ramach zadania "Zabezpieczenie i stabilizacja kompleksu osuwiskowego przy ul. Błogockiej w Cieszynie - etap II"
4 282 692,73 PLN
2023-06-06 Limanowa

Miasto Limanowa
Roboty budowlane

Stabilizacja osuwiska nr 15864 wraz z odbudową drogi gminnej ul. Paderewskiego w km 0+740 - 0+795,80 m. Limanowa
3 424 933,61 PLN
2023-02-06 Rybnik

MIASTO RYBNIK
Roboty budowlane

Budowa wiaduktu i budowa mostu w ramach zadania związanego z przebudową ulicy Mikołowskiej w Rybniku
23 389 446,13 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNE "IMB-PODBESKIDZIE" SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2023 to 37 231 866,79 zł.

Rok 2022

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2022-12-23 Cieszyn

GMINA CIESZYN reprezentowana przez Burmistrza Miasta Cieszyna
Roboty budowlane

Zabezpieczenie i stabilizacja kompleksu osuwiskowego przy ul. Błogockiej w Cieszynie - etap I
2 452 693,80 PLN
2022-10-10 Zabrze

Miejski Zarząd Dróg
Roboty budowlane

Przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta Zabrze. Wiadukty w ciągu al. Korfantego nad DK88 i torami PKP.
5 759 017,58 PLN
2022-08-02 Katowice

Miejski Zarząd Ulic i Mostów
Roboty budowlane

Rozbiórka kładki oraz rozbiórka i budowa nowego mostu w ciągu ul. Bankowej nad rzeką Rawą w Katowicach
4 258 730,75 PLN
2022-07-25 Cieszyn

GMINA CIESZYN reprezentowana przez Burmistrza Miasta Cieszyna
Roboty budowlane

Zabezpieczenie i stabilizacja kompleksu osuwiskowego przy ul. Błogockiej w Cieszynie - etap I
4 306 230,00 PLN
2022-07-15 Katowice

GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W KATOWICACH
Roboty budowlane

REMONT WIADUKTU NAD DROGĄ KRAJOWĄ NR 86 W KM 14+770 W CIĄGU UL. CZELADZKIEJ W M. BĘDZIN
1 798 911,01 PLN
2022-07-05 Świątniki Górne

Gmina Świątniki Górne
Roboty budowlane

Zabezpieczenie zapadniętego odcinka drogi powiatowej nr 2239K w rejonie skrzyżowania ulicy Zacisze z ulicą Witolda Pileckiego w miejscowości Wrząsowice
1 867 891,53 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNE "IMB-PODBESKIDZIE" SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2022 to 20 443 474,67 zł.

Rok 2021

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2021-10-20 Kraków

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
Roboty budowlane

Stabilizacja osuwiska celem zabezpieczenia DW 773 w m. Sułoszowa
2 996 690,38 PLN
2021-08-13 Katowice

GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W KATOWICACH
Roboty budowlane

Zadanie awaryjne - Zabezpieczenie osuwiska na odcinku drogi ekspresowej S1f w Bielsku-Białej
849 495,84 PLN
2021-07-06 Bielsko-Biała

Powiat Bielski
Roboty budowlane

Rozbiórka istniejącego i budowa nowego obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 4484S ul. Szkolna w km 0+130 w m. Pisarzowice nad potokiem Pisarzówka
2 565 757,51 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNE "IMB-PODBESKIDZIE" SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2021 to 6 411 943,73 zł.

Rok 2017

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2017-09-05 Bielsko-Biała

Powiat Bielski
Roboty budowlane

Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej 4428S ul. Mazańcowicka w Czechowicach-Dziedzicach w km 4+233
1 097 829,46 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNE "IMB-PODBESKIDZIE" SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2017 to 1 097 829,46 zł.

Rok 2016

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2016-08-08 Bielsko-Biała

Miasto Bielsko-Biała - Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej
Roboty budowlane

Zabezpieczenie korpusu drogowego ulicy Karpackiej w Bielsku-Białej przy skrzyżowaniu z ul. Gościnną
280 000,77 PLN
2016-07-28 Katowice

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach
Roboty budowlane

Wykonanie rektyfikacji kładki technologicznej KT-1 nad drogą ekspresową S-69, km 4+735 w miejscowości Bielsko-Biała
673 440,99 PLN
2016-06-30 Kraków

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie
Roboty budowlane

Wykonanie robót naprawczych obiektów inżynierskich na drodze ekspresowej nr S7c odc. węzeł Bieżanów - węzeł Rybitwy.
1 983 278,33 PLN
2016-06-28 Ustroń

Miasto Ustroń
Roboty budowlane

Budowa nowej kładki dla pieszych na potoku Jaszowiec naprzeciwko baru Jaszowiec w ramach zadania Utworzenie w dzielnicy Jaszowiec strefy sportu i rekreacji
175 947,81 PLN
2016-04-13 Kraków

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie
Roboty budowlane

Rozbudowa drogi krajowej nr 47 wraz z budową mostu na rzece Biały Dunajec w miejscowości Biały Dunajec
11 670 866,07 PLN
2016-01-26 Katowice

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
Roboty budowlane

WYMIANA I UTRZYMANIE PRZĘSŁA WIADUKTU NAD TORAMI PKP W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 421 W KM 23+586,5 W MIEJSCOWOŚCI NĘDZA.
972 653,25 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNE "IMB-PODBESKIDZIE" SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2016 to 15 756 187,22 zł.

Rok 2015

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2015-09-14 Kraków

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
Roboty budowlane

Zabezpieczenie osuwiska zlokalizowanego przy przepuście nr 6 drogi krajowej nr 28 w km około 3+625 w gminie Mucharz, powiat wadowicki, woj. małopolskie
12 483 016,37 PLN
2015-07-28 Rogoźnik

Powiatowy Zarząd Dróg w Będzinie z/s w Rogoźniku
Roboty budowlane

Przebudowa mostu drogowego nad rzeką Brynicą w ciągu drogi powiatowej 4773 S (ul. Leśna) w Wymysłowie
815 107,84 PLN
2015-05-18 Cieszyn

Powiat Cieszyński w imieniu którego występuje Zarząd Powiatu Cieszyńskiego
Roboty budowlane

WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA/PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ OBIEKTU MOSTOWEGO NAD RZEKĄ WISŁĄ W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ 2642 S - UL. BIELSKA W SKOCZOWIE W KM 2 + 500/ (DOTYCZY PROJEKTU/PRZYSTOSOWANIE UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO NA TERENIE GMINY SKOCZÓW DO SYTUACJI POWSTAŁEJ PO WYBUDOWANIU DROGI EKSPRESOWEJ S1 - MODERNIZACJA MOSTU NA RZECE WIŚLE W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 2642 S - UL. BIELSKA W SKOCZOWIE/)
4 581 390,19 PLN
2015-04-28 Skoczów

Gmina Skoczów
Roboty budowlane

ZP.271.08.2015 Rozbiórka i budowa obiektu mostowego (kładka dla pieszych) nad rzeką Wisłą stanowiącego ciąg pieszy pomiędzy ul. Sportową i Ustrońską uszkodzonego w wyniku intensywnych opadów w maju 2014 r
2 164 800,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNE "IMB-PODBESKIDZIE" SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2015 to 20 044 314,40 zł.

Rok 2014

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2014-10-14 Rybnik

Miasto Rybnik
Roboty budowlane

Zamówienie dodatkowe dla zadania Przebudowa mostu na ulicy Robotniczej w Rybniku polegające na montażu i demontażu ścianek szczelnych.
81 180,00 PLN
2014-07-16 Rybnik

Miasto Rybnik
Roboty budowlane

Przebudowa mostu na ul. Robotniczej w Rybniku
708 354,17 PLN
2014-04-16 Katowice

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
Roboty budowlane

DODATKOWE OZNAKOWANIE OBJAZDÓW, ZWIĘKSZENIE ILOŚCI ZABEZPIECZENIA KABLI I ROZBIÓRKI NAWIERZCHNI W TRAKCIE REALIZACJI BUDOWY WIADUKTU NAD TORAMI PKP W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 796 W KM 12+599 W MIEJSCOWOŚCI CHRUSZCZOBRÓD.
97 006,58 PLN
2014-03-18 Łącko

Gmina Łącko
Roboty budowlane

Budowa mostu na rzece Dunajec łączącego Łazy Brzyńskie ( dz. nr 78) z Kadczą w zamian za stabilizację osuwiska na drodze nr 291631 w km 0+120-0+300 na Łazy Brzyńskie w miejscowości Obidza wraz z połączeniem z drogą wojewódzką nr 969 Nowy Targ - Stary Sącz oraz drogą powiatową nr 1537K Gołkowice Górne - Łazy Brzyńskie
13 700 000,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNE "IMB-PODBESKIDZIE" SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2014 to 14 586 540,75 zł.

Rok 2013

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2013-12-12 Nowy Wiśnicz

Powiatowy Zarząd Dróg w Bochni z siedzibą w Nowym Wiśniczu
Roboty budowlane

Zamówienie dodatkowe do zadania pn. Zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska wraz z usunięciem skutków w ciągu drogi powiatowej nr 1444K Uszew - Nowy Wiśnicz - Nieznanowice i 2084K Sobolów - Zawada w m. Sobolów 16+950 - 17+093 na dz. nr 102, 161, 895/2, 114/1, 80
149 965,83 PLN
2013-11-20 Nowy Sącz

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu
Roboty budowlane

Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1515 K - ul. Kościuszki w m. Muszyna w km 0+016,1 - 0+080,97 - zamówienie dodatkowe
119 998,80 PLN
2013-09-09 Nowy Wiśnicz

Powiatowy Zarząd Dróg w Bochni z siedzibą w Nowym Wiśniczu
Roboty budowlane

Zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska wraz z usunięciem skutków w ciągu drogi powiatowej nr 1444K Uszew - Nowy Wiśnicz - Nieznanowice i 2084K Sobolów - Zawada w m. Sobolów 16+950 - 17+093 na dz. nr 102, 161, 895/2, 114/1, 80.
3 816 591,88 PLN
2013-08-13 Katowice

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
Roboty budowlane

PRZEBUDOWA MOSTU NAD RZEKĄ WISŁA W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 942 W KM 38+998,5 W MIEJSCOWOŚCI WISŁA
4 190 324,84 PLN
2013-08-13 Katowice

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach
Roboty budowlane

Wymiana urządzeń dylatacyjnych na estakadzie w ciągu drogi ekspresowej S-1 ( jezdnia do Cieszyna i jezdnia do Skoczowa) w m. Ogrodzona..
1 382 469,52 PLN
2013-08-08 Nowy Sącz

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu
Roboty budowlane

Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1515 K - ul. Kościuszki w m. Muszyna w km 0+016,1 - 0+080,97 - zamówienie dodatkowe
80 328,84 PLN
2013-05-27 Dębno

Gmina Dębno
Roboty budowlane

Stabilizacja osuwiska (nr ewid. 12/02/042/1 ) wraz z remontem drogi gminnej K250255 Jaworsko przez wieś w m. Jaworsko w km 1+020 - 1+170
1 760 824,86 PLN
2013-03-28 Katowice

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
Roboty budowlane

ROZBIÓRKA OBIEKTU ISTNIEJĄCEGO ORAZ BUDOWA WIADUKTU NAD TORAMI PKP W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 796 W KM 12+599 W MIEJSCOWOŚCI CHRUSZCZOBRÓD.
6 099 023,45 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNE "IMB-PODBESKIDZIE" SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2013 to 17 599 528,02 zł.

Rok 2012

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2012-12-03 Katowice

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
Roboty budowlane

ROBOTY POLEGAJĄCE NA UŁOŻENIU DODATKOWEJ WARSTWY GEOWŁÓKNINY, WYMIANIE GRUNTU, WZMOCNIENIU PODŁOŻA I MONTAŻU DODATKOWEGO OZNAKOWANIA PIONOWEGO ROBOTY DODATKOWE DO UMOWY NR WM/P/120419/1/1 Z DNIA 20 CZERWCA 2012 R. NAZABEZPIECZENIE OSUWISKA I REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 946 W KM 5+150 - 5+400 W MIEJSCOWOŚCI ŻYWIEC MOSZCZANICA.
86 462,41 PLN
2012-07-30 Chorzów

Miejski Zarząd Ulic i Mostów
Roboty budowlane

ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z PRZEBUDOWĄ DROGI KRAJOWEJ NR 79 UL. KATOWICKA W CHORZOWIE WRAZ Z ESTAKADĄ OD SKRZYŻOWANIA Z UL. KONOPNICKIEJ DO SKRZYŻOWANIA Z UL. METALOWCÓW O ŁĄCZNEJ DŁUGOSCI 0,9 KM - zamówienie uzupełniające.
1 619 140,24 PLN
2012-06-20 Katowice

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
Roboty budowlane

ZABEZPIECZENIE OSUWISKA I REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 946 W KM 5+150 - 5+400 W MIEJSCOWOŚCI ŻYWIEC MOSZCZANICA.
3 151 618,99 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNE "IMB-PODBESKIDZIE" SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2012 to 4 857 221,64 zł.

Rok 2011

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2011-12-02 Rzeszów

Gmina Miasto Rzeszów - Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie
Roboty budowlane

Budowa drogi krajowej łączącej obwodnicę północną miasta Rzeszowa z drogą ekspresową S-19 i autostradą A-4. Zadanie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.
1 976 698,56 PLN
2011-10-14 Kraków

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
Roboty budowlane

Remont mostu przez rzekę Wisłę w ciągu ul. Nowohuckiej w Krakowie. Znak sprawy 1/IX/2011
2 761 221,65 PLN
2011-10-13 Kraków

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
Roboty budowlane

Remont mostu przez rzekę Wisłę w ciągu ul. Nowohuckiej w Krakowie. Znak sprawy 1/IX/2011
2 761 221,65 PLN
2011-05-24 Lubień

Gmina Lubień
Roboty budowlane

Zaprojektuj i wybuduj kładkę pieszo-jezdną przez rzekę Rabę km 90+962 w Lubniu
3 931 578,64 PLN
  Skoczów

Burmistrz Miasta Skoczowa
Roboty budowlane

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI I WYKONANIEODBUDOWY MOSTU DROGOWEGO NA CIEKU POGÓRZANKA, REMONTU FILARA MOSTU NA RZECE BŁADNICY ORAZ REMONTU DROGI GMINNEJ NR G430063S ZNISZCZONYCH PODCZAS POWODZI W 2010R., Z PODZIAŁEM NA 3 ZADANIA
664 200,00 PLN
2011-04-12   Opracowanie dokumentacji i wykonanie odbudowy mostu drogowego na cieku Podgórzanka 506 760,00 PLN
2011-04-12   Opracowanie dokumentacji i wykonanie remontu filara mostu na rzece Bładnicy 157 440,00 PLN
2011-04-04 Bieruń

Powiat Bieruńsko-Lędziński
Roboty budowlane

Budowa mostu drogowego przez rzekę Pszczynkę zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej 4137S ul. Wolskiej w Bojszowach
3 936 851,98 PLN
2011-01-17 Kraków

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie
Roboty budowlane

Budowa mostu na rzece Biała w miejscowości Grybów w km 156+986,43 w ciągu drogi krajowej nr 28
15 901 887,14 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNE "IMB-PODBESKIDZIE" SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2011 to 31 933 659,62 zł.

Rok 2010

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2010-10-21 Kraków

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
Roboty budowlane

Remont Mostu Grunwaldzkiego przez rzekę Wisłę w ciągu ul. Dietla w Krakowie.
369 216,54 PLN
2010-10-19 Mstów

Urząd Gminy Mstów
Roboty budowlane

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z odbudową obiektu mostowego na rzece Warcie w m. Jaskrów uszkodzonego podczas tegorocznej powodzi.
2 305 800,00 PLN
2010-10-11 Kraków

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
Roboty budowlane

Remont Mostu Piłsudskiego przez rzekę Wisłę w ciągu ul. Krakowskiej w Krakowie. Znak sprawy21/IX/2010
1 010 000,42 PLN
2010-07-05 Kraków

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie
Roboty budowlane

zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z remontem wiaduktów nad linią kolejową w miejscowości Rząska w ciągu drogi ekspresowej S7 w km 670+772
4 905 002,84 PLN
2010-06-10 Skoczów

Miejski Zarząd Dróg
Roboty budowlane

Remont po powodzi mostu na rzece Bładnicy w ciągu ulicy Ustrońskiej w Skoczowie.
98 820,00 PLN
2010-05-28 Krynica-Zdrój

Gmina Krynica - Zdrój
Roboty budowlane

Budowa murów oporowych w ciągu ul. Kiepury w Krynicy - Zdroju w ramach usuwania skutków powodzi.
683 200,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNE "IMB-PODBESKIDZIE" SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2010 to 9 372 039,80 zł.

Rok 2009

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2009-11-24 Rybnik

Miasto Rybnik
Roboty budowlane

Przebudowa wiaduktu drogowego na ulicy Raciborskiej w Rybniku, wraz z dojazdami.
6 747 230,11 PLN
2009-11-16 Cieszyn

Powiat Cieszyński w imieniu którego występuje Zarząd Powiatu Cieszyńskiego
Roboty budowlane

Roboty dodatkowe Cieszyn, ul. Bielska
242 043,28 PLN
2009-10-09 Katowice

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
Roboty budowlane

STABILIZACJA PODŁOŻA GRUNTOWEGO PO GŁĘBOKIEJ WYMIANIE GRUNTU NA DŁ. 55,00 M NA REMONTOWANYM ODCINKU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 425 OD KM 20+754 DO KM 21+005 W MIEJSCOWOŚCI RUDA KOZIELSKA, roboty dodatkowe do umowyNR WM/P/090330/1/1 Z DNIA 1 CZERWCA 2009 R. PRZ
97 500,00 PLN
2009-07-30 Bielsko-Biała

Gmina Bielsko-Biała - Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej
Roboty budowlane

Przebudowa mostu w ciągu ul. Rzecznej wraz z przebudową odcinka ulicy Laskowej w Bielsku-Białej.
1 154 098,49 PLN
2009-06-30 Cieszyn

Powiat Cieszyński w imieniu którego występuje Zarząd Powiatu Cieszyńskiego
Roboty budowlane

Roboty budowlane Cieszyn, ul. Bielska
2 215 374,75 PLN
2009-06-01 Katowice

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
Roboty budowlane

PRZEBUDOWA PRZEPUSTU POD DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 425 W KM 20+879 ORAZ REMONT DROGI OD KM 20+754 DO KM 21+004 W ZWIĄZKU Z DEFORMACJĄ KORPUSU DROGOWEGO WYNIKAJĄCĄ Z WYSTĄPIENIA ZJAWISK OSUWISKOWYCH W MIEJSCOWOŚCI RUDA KOZIELSKA
2 178 393,26 PLN
2009-05-11 Kraków

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
Roboty budowlane

Przebudowa mostów w ciągu drogi wojeówdzkiej nr 980 w m. Binarowa i Kończyska, Zadanie nr 2: Przebudowa mostu na potoku Sitniczanka w m. Kończyska - zaprojektuj i wybuduj
1 270 000,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNE "IMB-PODBESKIDZIE" SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2009 to 13 904 639,89 zł.

Rok 2008

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2008-10-22 Kraków

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie
Roboty budowlane

Wykonanie płyt przejściowych oraz wymiana słupów latarni ulicznych ba wiadukcie nad DK7 w Głogoczowie
195 401,50 PLN
2008-10-16 Kraków

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
Roboty budowlane

Przebudowa mostu nad Zbiornikiem Dobczyckim w m. Brzączowice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 967 Myślenice - Łapczyca - zaprojektuj i wybuduj
7 071 956,71 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNE "IMB-PODBESKIDZIE" SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2008 to 7 267 358,21 zł.

Rok 2007

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2007-12-03 Katowice

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
Roboty budowlane

WZMOCNIENIE OSUWAJĄCEGO SIĘ KORPUSU DROGOWEGO ORAZ KUCIE SKAŁY POD KANALIZACJĘ ODWODNIENIA POMIĘDZY STUDNIAMI D1 - D3, D1-D4, D5-D6, ROBOTY DODATKOWE DO UMOWY WM/P/070629/2 Z DNIA 20.11.2006 R. BUDOWA MOSTU DROGOWEGO NAD RZEKĄ WISŁA, PRZEBUDOWA UKŁAD
21 123,19 PLN
2007-11-06 Katowice

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
Roboty budowlane

WYKONANIE OCZEPU ŻELBETOWEGO NA KONSTRUKCJI OPOROWEJ Z KOSZY SIATKOWO-KAMIENNYCH, ROBOTY DODATKOWE DO UMOWY NR WM/P/060629/2 Z DNIA 20.11.2006 R. BUDOWA MOSTU DROGOWEGO NAD RZEKĄ WISŁA, PRZEBUDOWA UKŁADU DROGOWEGO I KOLIDUJĄCYCH URZĄDZEŃ OBCYCH, ROZB
28 000,00 PLN
2007-11-06 Katowice

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
Roboty budowlane

Umocnienie betonem narzutu kamiennego w strefie przyczółków mostu i podpór urządzeń obcych, roboty dodatkowe do umowyNr WM/P/060629/2 z dnia 20 listopada 2006 r.Budowa mostu drogowego nad rzeką Wisła, przebudowy układu drogowego i kolidujących ur
65 500,00 PLN
2007-11-02 Bielsko-Biała

Gmina Bielsko-Biała - Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej
Roboty budowlane

Wykonanie na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 lit.b - Ustawyprawo zamówień publicznych, robót dodatkowych do umowy Nr FE/286/47/B/07 z dnia 27.07.2007r. na przebudowę mostu nad rzeką Białą w ciągu ul. 11 Listopada w Bielsku-Białej, w ramach zadania:
152 850,56 PLN
2007-09-07 Limanowa

Zarząd Powiatu w Limanowej
Roboty budowlane

Zabezpieczenie i stabilizacja osuwisk w Olszówce leżących w ciągu drogi powiatowej nr 25233 Raba Nizna - Olszówka w km od 3 381,00 do km 3 660,14 oraz od km 3 935,00do km 4 262,45 - KDO 8
3 433 492,90 PLN
2007-07-27 Bielsko-Biała

Gmina Bielsko-Biała - Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej
Roboty budowlane

Przebudowa mostu nad rzeką Białą w ciągu ul. 11 Listopada w Bielsku-Białej.
2 998 046,70 PLN
2007-06-29 Jastrzębie-Zdrój

Miasto Jastrzębie Zdrój - Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji
Roboty budowlane

Budowa obiektów drogowych na terenie Miasta. Przebudowa oraz zabezpieczenie uzbrojenia terenu przy drogach na most ul. Witczaka.
472 313,43 PLN
2007-06-27 Katowice

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
Roboty budowlane

Przebudowa Kanalizacji Burzowej oraz sieci gazowej kolidujących z przebudową kanalizacji sanitarnej i wodociągiem w ciągu drogi wojewódzkiej nr 942 w km 37+ 535 w miejscowości Wisła.
43 442,62 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNE "IMB-PODBESKIDZIE" SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2007 to 7 214 769,40 zł.

Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Dodaj swoje pytanie