eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiKto wygrał przetarg › ZAKŁAD OCZYSZCZANIA I GOSPODARKI ODPADAMI "MZO" S.A.

Dane wykonawcy:

ZAKŁAD OCZYSZCZANIA I GOSPODARKI ODPADAMI "MZO" S.A.
Staroprzygodzka 138
63-400 Ostrów Wielkopolski
woj. wielkopolskie

Zamówienia publiczne udzielone firmie ZAKŁAD OCZYSZCZANIA I GOSPODARKI ODPADAMI "MZO" S.A. opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w latach 2014 - 2024Liczba udzielonych tej firmie zamówień publicznych

31

Łączna wartość
wygranych przetargów

3 707 903 zł

Liczba zamawiających

9

Podstawą prezentowanych na stronie informacji są dane publikowane przez UZP w Biuletynie Zamówień Publicznych

Przetargi, które wygrała firma ZAKŁAD OCZYSZCZANIA I GOSPODARKI ODPADAMI "MZO" S.A., najczęściej zlokalizowane były w województwie wielkopolskim. Szacunkowa suma wszystkich udzielonych firmie ZAKŁAD OCZYSZCZANIA I GOSPODARKI ODPADAMI "MZO" S.A. zamówień to 3 707 902,82 PLN. Najwięcej przetargów firma wygrała w roku 2022 (8 przetargów). Instytucją, która najczęściej udziela zamówień tej firmie jest Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej W Ostrowie Wielkopolskim.

Najwyższa szacunkowa wartość udzielonego tej firmie zamówienia to 595 916,64 PLN w ramach ogłoszonego przez SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W GOSTYNIU przetargu, którego przedmiotem było Usługa odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych dla SP ZOZ w Gostyniu..

Najniższa szacunkowa wartość przetargu, jaki wygrała ta firma to 364,00 PLN. Przedmiot tego zamówienia to Nowe Skalmierzyce Przetarg ogłoszony był przez Komenda Wojewódzka Policji.


Liczba udzielonych firmie ZAKŁAD OCZYSZCZANIA I GOSPODARKI ODPADAMI "MZO" S.A. zamówień publicznych w poszczególnych latach:Szacowane przychody z zamówień publicznych firmy ZAKŁAD OCZYSZCZANIA I GOSPODARKI ODPADAMI "MZO" S.A. w poszczególnych latach:Informacje szczegółowe o wygranych zamówieniach publicznych:

Rok Liczba udzielonych zamówień Wartość udzielonych zamówień Zamawiający
2024 1 10 519,20 PLN 1
2023 7 1 362 711,60 PLN 2
2022 8 1 408 593,48 PLN 3
2021 5 304 830,00 PLN 1
2017 2 149 454,00 PLN 2
2016 5 363 627,14 PLN 4
2015 2 69 617,40 PLN 1
2014 1 38 550,00 PLN 1
RAZEM: 31 3 707 902,82 PLN

Firma najczęściej wygrywa przetargi na usługi (31 udzielonych zamówień publicznych w tej kategorii na łączną kwotę 3 707 902,82 zł). Przetargi, w których wygrywa firma ZAKŁAD OCZYSZCZANIA I GOSPODARKI ODPADAMI "MZO" S.A. najczęściej dotyczą następujących dziedzin: Usługi związane z odpadami, Usługi transportu odpadów, Usługi wywozu odpadów, Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych, Usuwanie i obróbka odpadówPodział udzielonych firmie zamówień publicznych ze względu na kategorię przetargu:
Struktura szacunkowych przychodów z przetargów publicznych ze względu na kategorię:Miasta, w których firma ZAKŁAD OCZYSZCZANIA I GOSPODARKI ODPADAMI "MZO" S.A. wygrała najwięcej przetargów:

Miasta, w których tej firmie najczęściej udzielane są zamówienia publiczne to: Ostrów Wielkopolski (16 przetargów na łączną kwotę 1 747 118,16 zł). Odolanów (5 przetargów na łączną kwotę 199 927,40 zł). Poznań (4 przetargi na łączną kwotę 57 552,40 zł). Przygodzice (3 przetargi na łączną kwotę 728 589,60 zł). Gostyń (2 przetargi na łączną kwotę 952 863,72 zł).

Lista przetargów, w których firma ZAKŁAD OCZYSZCZANIA I GOSPODARKI ODPADAMI "MZO" S.A. najprawdopodobniej wygrała:


Rok 2024

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2024-01-18 Poznań

Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu
Usługi

Odbiór, wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych segregowanych oraz niesegregowanych z nieruchomości jednostek wielkopolskiej administracji skarbowej - część 12
10 519,20 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma ZAKŁAD OCZYSZCZANIA I GOSPODARKI ODPADAMI "MZO" S.A. najprawdopodobniej wygrała w roku 2024 to 10 519,20 zł.

Rok 2023

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2023-12-06 Przygodzice

GMINA PRZYGODZICE
Usługi

Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Przygodzice
429 883,20 PLN
2023-11-13 Przygodzice

GMINA PRZYGODZICE
Usługi

Odbiór odpadów wielkogabarytowych z terenu gminy Przygodzice
195 512,40 PLN
  Ostrów Wielkopolski

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej W Ostrowie Wielkopolskim
Usługi

Świadczenie usług odbioru odpadów komunalnych zmieszanych, segregowanych oraz dodatkowych z obiektów Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim
737 316,00 PLN
2023-07-03   Świadczenie usług odbioru odpadów komunalnych zmieszanych, segregowanych oraz dodatkowych z obiektów Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim - część 5 104 490,00 PLN
2023-07-03   Świadczenie usług odbioru odpadów komunalnych zmieszanych, segregowanych oraz dodatkowych z obiektów Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim - część 4 98 938,80 PLN
2023-07-03   Świadczenie usług odbioru odpadów komunalnych zmieszanych, segregowanych oraz dodatkowych z obiektów Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim - część 3 3 207,60 PLN
2023-07-03   Świadczenie usług odbioru odpadów komunalnych zmieszanych, segregowanych oraz dodatkowych z obiektów Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim - część 2 3 207,60 PLN
2023-07-03   Świadczenie usług odbioru odpadów komunalnych zmieszanych, segregowanych oraz dodatkowych z obiektów Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim - część 1 527 472,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma ZAKŁAD OCZYSZCZANIA I GOSPODARKI ODPADAMI "MZO" S.A. najprawdopodobniej wygrała w roku 2023 to 1 362 711,60 zł.

Rok 2022

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
  Ostrów Wielkopolski

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej W Ostrowie Wielkopolskim
Usługi

Świadczenie usług odbioru odpadów komunalnych zmieszanych, segregowanych oraz dodatkowych z obiektów Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim
434 972,16 PLN
2022-07-05   Świadczenie usług odbioru odpadów komunalnych zmieszanych, segregowanych oraz dodatkowych z obiektów Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim - część 5 82 101,60 PLN
2022-07-05   Świadczenie usług odbioru odpadów komunalnych zmieszanych, segregowanych oraz dodatkowych z obiektów Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim - część 4 69 552,00 PLN
2022-07-05   Świadczenie usług odbioru odpadów komunalnych zmieszanych, segregowanych oraz dodatkowych z obiektów Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim - część 3 2 857,68 PLN
2022-07-05   Świadczenie usług odbioru odpadów komunalnych zmieszanych, segregowanych oraz dodatkowych z obiektów Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim - część 2 2 857,68 PLN
2022-07-05   Świadczenie usług odbioru odpadów komunalnych zmieszanych, segregowanych oraz dodatkowych z obiektów Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim - część 1 277 603,20 PLN
2022-05-10 Gostyń

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W GOSTYNIU
Usługi

Usługa odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gostyniu.
356 947,08 PLN
2022-05-02 Gostyń

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W GOSTYNIU
Usługi

Usługa odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych dla SP ZOZ w Gostyniu.
595 916,64 PLN
2022-01-05 Poznań

Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu
Usługi

Świadczenie usług odbioru, wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych (segregowanych oraz niesegregowanych) z nieruchomości należących do jednostek wielkopolskiej administracji skarbowej - część 3
20 757,60 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma ZAKŁAD OCZYSZCZANIA I GOSPODARKI ODPADAMI "MZO" S.A. najprawdopodobniej wygrała w roku 2022 to 1 408 593,48 zł.

Rok 2021

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
  Ostrów Wielkopolski

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej W Ostrowie Wielkopolskim
Usługi

Świadczenie usługi odbioru odpadów komunalnych zmieszanych, segregowanych oraz dodatkowych z obiektów Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim;
304 830,00 PLN
2021-07-09   Świadczenie usługi odbioru odpadów komunalnych zmieszanych, segregowanych oraz dodatkowych z obiektów Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim; - część 1 148 716,00 PLN
2021-07-09   Świadczenie usługi odbioru odpadów komunalnych zmieszanych, segregowanych oraz dodatkowych z obiektów Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim; - część 6 58 644,00 PLN
2021-07-09   Świadczenie usługi odbioru odpadów komunalnych zmieszanych, segregowanych oraz dodatkowych z obiektów Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim; - część 5 45 856,80 PLN
2021-07-09   Świadczenie usługi odbioru odpadów komunalnych zmieszanych, segregowanych oraz dodatkowych z obiektów Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim; - część 3 2 041,20 PLN
2021-07-09   Świadczenie usługi odbioru odpadów komunalnych zmieszanych, segregowanych oraz dodatkowych z obiektów Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim; - część 2 49 572,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma ZAKŁAD OCZYSZCZANIA I GOSPODARKI ODPADAMI "MZO" S.A. najprawdopodobniej wygrała w roku 2021 to 304 830,00 zł.

Rok 2017

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2017-06-30 Przygodzice

Gmina Przygodzice
Usługi

Tymczasowy odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Przygodzice
103 194,00 PLN
2017-04-19 Odolanów

Gmina i Miasto Odolanów
Usługi

Udostępnienie i obsługa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) na rzecz właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy i Miasta Odolanów
46 260,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma ZAKŁAD OCZYSZCZANIA I GOSPODARKI ODPADAMI "MZO" S.A. najprawdopodobniej wygrała w roku 2017 to 149 454,00 zł.

Rok 2016

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
  Poznań

Komenda Wojewódzka Policji
Usługi

Świadczenie usługi wywozu odpadów komunalnych z jednostek Policji położonych na terenie województwa wielkopolskiego
26 275,60 PLN
2016-06-23   Nowe Skalmierzyce 364,00 PLN
2016-06-23   Ostrów Wlkp. 25 911,60 PLN
2016-06-14 Odolanów

Gmina i Miasto Odolanów
Usługi

Odbiór i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy i Miasta Odolanów
45 500,00 PLN
2016-04-28 Krotoszyn

Związek Międzygminny "EKO SIÓDEMKA"
Usługi

Zamówienie z wolnej ręki Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości gmin Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA - cz.I. Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Cieszków
21 851,54 PLN
2016-03-07 Ostrów Wielkopolski

Gmina Ostrów Wielkopolski
Usługi

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ostrów Wielkopolski z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
270 000,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma ZAKŁAD OCZYSZCZANIA I GOSPODARKI ODPADAMI "MZO" S.A. najprawdopodobniej wygrała w roku 2016 to 363 627,14 zł.

Rok 2015

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2015-08-03 Odolanów

Gmina i Miasto Odolanów
Usługi

Udostępnienie i obsługa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z terenu Gminy i Miasta Odolanów
65 535,00 PLN
2015-01-29 Odolanów

Gmina i Miasto Odolanów
Usługi

Odbieranie i przekazanie do zagospodarowania odpadów komunalnych - przeterminowanych leków zebranych selektywnie na terenie Gminy i Miasta Odolanów.
4 082,40 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma ZAKŁAD OCZYSZCZANIA I GOSPODARKI ODPADAMI "MZO" S.A. najprawdopodobniej wygrała w roku 2015 to 69 617,40 zł.

Rok 2014

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2014-09-08 Odolanów

Gmina i Miasto Odolanów
Usługi

Udostępnienie i obsługa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z terenu Gminy i Miasta Odolanów
38 550,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma ZAKŁAD OCZYSZCZANIA I GOSPODARKI ODPADAMI "MZO" S.A. najprawdopodobniej wygrała w roku 2014 to 38 550,00 zł.

Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Dodaj swoje pytanie