eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Katowice › Dostawa wyrobów medycznych i laboratoryjnych, sprzęt jednorazowego użytku, szwy chirurgiczne, opatrunki, folie, materiały opatrunkowe, zastawki serca, oksygenatory, kompresy.Ogłoszenie z dnia 2006-02-20

POZYCJA 9348

WSTĘPNE OGŁOSZENIE INFORMACYJNE O PLANOWANYCH ZAMÓWIENIACH - dostawy Katowice: Czy niniejsze zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): Nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 7 Górnośląskie Centrum Medyczne Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, do kontaktów: inż. Mirosław Graczyński, Bogusława Wójcik., ul. Ziołowa, 40-635 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2024025, fax 032 3598480, 2028754, e-mail: gcm-przetargi@slam.katowice.pl, w.w.w.gcm.pl. 2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. I.1). 3) Rodzaj zamawiającego: podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa wyrobów medycznych i laboratoryjnych, sprzęt jednorazowego użytku, szwy chirurgiczne, opatrunki, folie, materiały opatrunkowe, zastawki serca, oksygenatory, kompresy. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 33.00.00.00, 33.14.12.20, 33.18.45.00, 33.14.10.00, 33.18.20.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Wartość powyżej 750.000 Euro. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa produktów leczniczych, leków, odczynników, środków dezynfekcyjnych, środków kontrastowych. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): Oryginalny kod CPV: 24.42.11.00 - Środki obniżające krzepliwość krwi Kod CPV wg słownika 2008: 33.62.11.00 - Środki obniżające krzepliwość krwi Oryginalny kod CPV: 24.42.21.00 - Produkty lecznicze do terapii serca Kod CPV wg słownika 2008: 33.62.21.00 - Produkty lecznicze do terapii serca Oryginalny kod CPV: 24.43.21.00 - Produkty przeciwzapalne i przeciwreumatyczne Kod CPV wg słownika 2008: 33.63.21.00 - Produkty przeciwzapalne i przeciwreumatyczne Oryginalny kod CPV: 24.45.11.00 - Środki antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego Kod CPV wg słownika 2008: 33.65.11.00 - Środki antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Wartość powyżej 750.000 Euro. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 5) Inne informacje:

SEKCJA IV: INFORMACJE O CHARAKTERZE ADMINISTRACYJNYM

IV.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego: ZP/41/06.

SEKCJA VI: INNE INFORMACJE

VI.1) Czy publikacja ogłoszenia jest nieobowiązkowa: Nie. 2) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Nie. 3) Data wysłania ogłoszenia: 13.02.2006. ZAŁĄCZNIK B - INFORMACJE O CZĘŚCIACH ZAMÓWIENIA II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 33.14.10.00, 33.14.11.27. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Hemostatyki; Surgicel, Techocomb, Spongostan. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 200000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 33.25.23.00, 33.10.00.00, 33.18.60.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Sprzet do krążenia pozaustrojowego. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 3528646 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 33.10.00.00, 33.25.23.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Sprzet kardiochirurgiczny jednorazowego użytku. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 456679 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 33.10.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Sprzęt kardiochirurgiczny jednorazowego użytku. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 1359874 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 33.18.22.20, 33.18.42.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Zastawki serca, pierścienie zastawkowe, protezy naczyniowe. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 1145277 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 33.12.32.10. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Stabilizatory serca podciśnieniowe tkankowe, koniuszkowe. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 425361 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 33.14.10.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Podstawowy sprzęt jednorazowy; igły, strzykawki, cewniki, dreny, elektrody EKG, papier rejestracyjny, igły do mostka, barwne oznaczniki chirurgiczne, wkłady Medrad Vistron - 200 ml. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 1063120 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 33.14.10.00, 33.14.11.11. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Opatrunki przeciwodleżynowe. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 60000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 33.12.41.31, 33.14.14.10. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Mikrokuwety do oznaczania poziomu glukozy, nakłuwacze hemolance. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 46056 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 33.10.00.00, 33.18.60.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Sprzęt do krążenia pozaustrojowego. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 36862 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 33.18.22.20, 33.18.42.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Zastawki serca, pierścienie zastawkowe, protezy naczyniowe. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 1176882 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 33.14.12.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Cewniki naczyniowe Fogart`go. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 89078 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 33.14.10.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Wkłady Medrad V Plus - 150 ml. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 30390 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 33.14.10.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Elektrody do koagulacji. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 226716 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 33.11.17.30. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Sprzęt do zamykania ubytków międzyprzedsionkowych ASD i PFO. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 1049948 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 33.19.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Probówki Hemochronowe do ACT, taśmy do zszywania mostka po sternotomii, introducery do cewnika Swana - Ganza wraz z koszulkamii. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 150977 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 33.14.16.00, 33.19.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Drenaże trzykomorowe z zastawką bezpieczeństwa spełniającą rolę czwartej komory oraz drenaże czterokomorowe. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 283764 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 33.25.23.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Linie do pomiaru cisnienia metodą krwawą. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 249706 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 33.10.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Introducery z rozrywalną koszulką. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 60000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 33.15.82.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Elektrody ablacyjne do systemu CARTO. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 2195640 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 33.14.10.00, 33.14.11.00, 33.14.11.10, 33.14.11.13, 33.14.11.14. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Materiały opatrunkowe. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 600000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 33.14.10.00, 33.14.11.19. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Kompresy z nitką RTG. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 40000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 33.14.10.00, 33.14.11.14. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Tupfery. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 40000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 33.14.10.00, 33.14.11.19. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Kompresy włókninowe. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 250000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 33.14.10.00, 33.14.11.14. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Opatrunki jałowe przylepne. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 70000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 33.14.10.00, 33.14.11.14. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Folia operacyjna. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 90000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 33.14.17.70. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Implanty ortopedyczne. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 3129078 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 24.40.00.00, 24.43.16.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Środki dezynfekcyjne. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 700000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 24.40.00.00, 24.49.50.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Składniki do sporządzania leków receptirowych. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 20000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 24.40.00.00, 24.41.00.00, 24.42.11.00, 24.45.11.00, 24.42.21.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Heparyna drobnocząsteczkowa, antybiotyki i inne leki. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 1850000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 24.40.00.00, 24.42.21.00, 24.41.00.00, 24.41.40.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Leki, antybiotyki. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 400000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 24.49.65.00, 26.15.23.30. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Odczynniki; do aparatury parametrów krytycznych, odczynniki/testy do oznaczania przeciwciał anty - C, metod manualnych, krążki do lekowrażliwości, laboratoryjne materiały zużywalne. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 223186 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 26.15.23.39. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: System próżniowy do pobierania krwi. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 190520 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 24.40.00.00, 24.42.12.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Leki stosowane w zaburzeniach krzepnięcia krwi. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 200000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 24.49.65.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Odczynniki do analizatora Vidas - hormony tarczycy. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 136701 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 24.49.65.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Odczynniki; do aparatu Advia, materiały eksploatacyjne do aparatu Coag - A - Mate, odczynniki do czytnika mikropłytkowego. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 117290 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 24.49.65.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Odczyniki do aparatu ATB, gotowe podłoża na płytkach Petriego, do analizatorów Al, do analizatora Miditron M. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 133464 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 25.31.10.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Materiały diagnostyczne RTG. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 240915 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 24.40.00.00, 24.45.15.20. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Immunoglobina. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 600000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 24.40.00.00, 24.49.31.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Botulina. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 141000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 24.40.00.00, 24.41.00.00, 24.41.40.00, 24.42.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Leki doustne. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 530000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 24.40.00.00, 24.41.40.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Antybiotyki. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 1000000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 24.40.00.00, 24.47.50.00, 24.47.40.00, 24.43.14.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Ekspedycja. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 280000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 24.40.00.00, 24.41.60.00, 24.42.00.00, 24.43.21.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Injekcje. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 2200000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 24.40.00.00, 24.42.12.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Protamina. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 540000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 24.40.00.00, 24.46.10.00, 24.46.15.00, 24.46.12.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Leki odurzające - psychotropy. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 260000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 24.40.00.00, 24.49.20.00, 24.49.25.10, 24.49.22.00, 24.49.22.10. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Płyny infuzyjne. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 1000000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 24.49.65.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Odczynniki do badań koagulologicznych. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 166705 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 24.49.65.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Odczynniki do badań serelogicznych. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 94600 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 24.40.00.00, 24.45.23.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Etanercept - Enbrel, Infliximab-Remicade. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 850000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 24.40.00.00, 24.40.00.00, 24.45.11.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Heparyna drobnocząsteczkowa i inne. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 700000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 24.40.00.00, 24.45.23.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Interferon beta, Glatiramer. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 490000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 24.40.00.00, 24.42.13.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Erythropoetyna. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 9000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 24.40.00.00, 24.42.11.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Abciximab. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 2800000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 24.40.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Leflunomide Arava. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 192000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 24.49.65.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Odczynniki do aparatu Vidas. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 139359 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia:

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.