eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Legionowo › Dostawy Produktów Medycznych

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2013-01-12

Legionowo: Dostawy Produktów Medycznych
Numer ogłoszenia: 7459 - 2013; data zamieszczenia: 12.01.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 259425 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Opieki Zdrowotnej "Legionowo" Sp. z o.o., ul. Sowińskiego 4, 05-120 Legionowo, woj. mazowieckie, tel. 22 774 26 34, faks 22 774 26 34.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Zespół Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o..

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawy Produktów Medycznych.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: Zadanie 1. Kranik trójdrożny i przedłużacze do pomp infuzyjnych, filtry do ambu, przedłużki, igły medyczne, strzykawki, kaniule, koreczki, Zadanie 2. Szyny Kramera i chirurgiczne, szpatułki,patyczki,, paski do sterylizacji parowej, cewniki, maski, worki i pojemniki do moczu, kaczka, ostrza, wzierniki, rękawiczki, Zadanie 3. Koc izotermiczny, podkłady, gaza, lignina, gaziki, prześcieradła, chusty, opaski, serwety, elastyczna siatka opatrunkowa, maska, fartuch wartość części zamówienia, Zadanie 4. Papier do EKG i defibrylatora,elektrody, żel, worki foliowe, pojemniki na odpady Zadanie 5. Rurki ustno-gardłowe, intubacyjne, prowadnice, mocowania Wyłoniony Wykonawca zapewni na własny koszt i własnym transportem dostawy poszczególnych asortymentów wymienionych w szczegółowym zestawieniu. Dostawy będą się odbywać na podstawie pisemnych zamówień wystawionych przez Zamawiającego. Termin poszczególnych dostaw określa się 48 godzin od zamówienia. Zamówienia będą składane stosownie do potrzeb, jednak sposób ich realizacji będzie tak wykonywany, aby był jak najmniej kosztowny dla Wykonawcy, tzn. ilość zamawianego asortymentu nie była zbyt mała w stosunku do środków transportu jakim będą realizowane. Dostawy muszą być realizowane do siedziby Zamawiającego. W cenie dostaw należy również uwzględnić rozładunek w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Szczegółowy wykaz asortymentu podlegającego dostawie zawiera załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ilość poszczególnych dostaw wymienionych w załączniku Nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia może być ruchoma w trakcie realizacji całego zamówienia. Dane ilościowe podane w w/w załączniku są wskazaniami orientacyjnymi podanymi dla łatwiejszej wyceny dostaw w okresie jej trwania i zostały przygotowane na podstawie zestawienia tych samych dostaw w okresie trwania poprzedniej umowy..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.60.00.00 - Produkty farmaceutyczne .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.01.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • P.H.U. JONAR Iwona Ziółkowska, Karolino 21, 05-140 Serock, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 324618,91 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 313695,52

  • Oferta z najniższą ceną: 313695,52 / Oferta z najwyższą ceną: 313695,52

  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.