eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiKto wygrał przetarg › PHU JONAR Iwona Ziółkowska

Dane wykonawcy:

PHU JONAR Iwona Ziółkowska
21a
05-140 Karolino
woj. mazowieckie

Zamówienia publiczne udzielone firmie PHU JONAR Iwona Ziółkowska opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w latach 2013 - 2014Liczba udzielonych tej firmie zamówień publicznych

7

Łączna wartość
wygranych przetargów

459 098 zł

Liczba zamawiających

3

Podstawą prezentowanych na stronie informacji są dane publikowane przez UZP w Biuletynie Zamówień Publicznych

Przetargi, które wygrała firma PHU JONAR Iwona Ziółkowska, najczęściej zlokalizowane były w województwie mazowieckim. Szacunkowa suma wszystkich udzielonych firmie PHU JONAR Iwona Ziółkowska zamówień to 459 097,87 PLN. Najwięcej przetargów firma wygrała w roku 2014 (6 przetargów). Instytucją, która najczęściej udziela zamówień tej firmie jest Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Legionowie.

Najwyższa szacunkowa wartość udzielonego tej firmie zamówienia to 313 695,52 PLN w ramach ogłoszonego przez Zespół Opieki Zdrowotnej "Legionowo" Sp. z o.o. przetargu, którego przedmiotem było Dostawy Produktów Medycznych.

Najniższa szacunkowa wartość przetargu, jaki wygrała ta firma to 1 962,67 PLN. Przedmiot tego zamówienia to Dostawa artykułów biurowych na potrzeby oddziału przedszkolnego w Olszewnicy Starej w ramach projektu Franek i Jola chodzą do przedszkola POKL.09.01.01-14-019/12, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przetarg ogłoszony był przez Urząd Gminy Wieliszew.


Liczba udzielonych firmie PHU JONAR Iwona Ziółkowska zamówień publicznych w poszczególnych latach:Szacowane przychody z zamówień publicznych firmy PHU JONAR Iwona Ziółkowska w poszczególnych latach:Informacje szczegółowe o wygranych zamówieniach publicznych:

Rok Liczba udzielonych zamówień Wartość udzielonych zamówień Zamawiający
2014 6 145 402,35 PLN 2
2013 1 313 695,52 PLN 1
RAZEM: 7 459 097,87 PLN

Firma najczęściej wygrywa przetargi na dostawy (7 udzielonych zamówień publicznych w tej kategorii na łączną kwotę 459 097,87 zł). Przetargi, w których wygrywa firma PHU JONAR Iwona Ziółkowska najczęściej dotyczą następujących dziedzin: Różne produkty lecznicze, Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne, Wyroby stomatologiczne, Szwy chirurgiczne, Materiały medycznePodział udzielonych firmie zamówień publicznych ze względu na kategorię przetargu:
Struktura szacunkowych przychodów z przetargów publicznych ze względu na kategorię:Miasta, w których firma PHU JONAR Iwona Ziółkowska wygrała najwięcej przetargów:

Miasta, w których tej firmie najczęściej udzielane są zamówienia publiczne to: Legionowo (5 przetargów na łączną kwotę 358 730,39 zł). Wieliszew (2 przetargi na łączną kwotę 100 367,48 zł).

Lista przetargów, w których firma PHU JONAR Iwona Ziółkowska najprawdopodobniej wygrała:


Rok 2014

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
  Legionowo

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Legionowie
Dostawy

Dostawa leków, materiałów stomatologicznych, szwów chirurgicznych, środków do dezynfekcji oraz drobnego sprzętu rehabilitacyjnego.
5 618,01 PLN
2014-06-16   PAKIET 3 - SZWY WCHŁANIALNE I NIEWCHŁANIALNE 2 486,10 PLN
2014-06-16   PAKIET 5 - REHABILITACJA 3 131,91 PLN
  Legionowo

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Legionowie
Dostawy

Dostawy leków, szczepionek, leków i materiałów stomatologicznych, materiałów medycznych i sprzętu medycznego jednorazowego użytku, środków do dezynfekcji oraz drobnego sprzętu rehabilitacyjnego.
39 416,86 PLN
2014-04-29   PAKIET 7 - OPATRUNKI 12 254,15 PLN
2014-04-29   PAKIET 8 - MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU I POZOSTAŁE 27 162,71 PLN
  Wieliszew

Urząd Gminy Wieliszew
Dostawy

DOSTAWA ARTYKUŁÓW BIUROWYCH W ROKU 2014
100 367,48 PLN
2014-04-04   Dostawa artykułów biurowych na potrzeby Urzędu Gminy Wieliszew w roku 2014 98 404,81 PLN
2014-04-04   Dostawa artykułów biurowych na potrzeby oddziału przedszkolnego w Olszewnicy Starej w ramach projektu Franek i Jola chodzą do przedszkola POKL.09.01.01-14-019/12, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1 962,67 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma PHU JONAR Iwona Ziółkowska najprawdopodobniej wygrała w roku 2014 to 145 402,35 zł.

Rok 2013

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2013-01-11 Legionowo

Zespół Opieki Zdrowotnej "Legionowo" Sp. z o.o.
Dostawy

Dostawy Produktów Medycznych
313 695,52 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma PHU JONAR Iwona Ziółkowska najprawdopodobniej wygrała w roku 2013 to 313 695,52 zł.

Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.