eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bydgoszcz › dostawy fabrycznie nowych części do: autobusów marki Jelcz, alternatorów i rozruszników do autobusów Marki Ikarus i Jelcz, automatycznych skrzyń biegów ZF, skrzy biegów Voith i pomp centralnego smarowania Vogel, ogrzewań do autobusów, pomp wytryskowych doOgłoszenie z dnia 2005-10-31

POZYCJA 57559

OKRESOWE OGŁOSZENIE INFORMACYJNE O PLANOWANYCH ZAMÓWIENIACH SEKTOROWYCH nie będące zaproszeniem o ubieganie się o zamówienie - dostawy Bydgoszcz: Czy niniejsze zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): Nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Miejskie Zakłady Komunikacyjne sp. z o.o., do kontaktów: Agnieszka Jankowska, ul. Inowrocławska 11, 85-153 Bydgoszcz, tel. 052 3249449, fax 052 3249438, e-mail: przetargi@mzk.bydgoszcz.pl, www.mzk.bydgoszcz.pl. 2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. I.1).

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawy fabrycznie nowych części do: autobusów marki Jelcz, alternatorów i rozruszników do autobusów Marki Ikarus i Jelcz, automatycznych skrzyń biegów ZF, skrzy biegów Voith i pomp centralnego smarowania Vogel, ogrzewań do autobusów, pomp wytryskowych do autobusów, samochodów zaplecza technicznego oraz dostawy fabrycznie nowych okładzin hamulcowych do autobusów marki Ikarus, Man, Jelcz. 2) Miejsce wykonywania: Bydgoszcz, siedziba zamawiającego. Kod NUTS: 3) Nomenklatura 3.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): Oryginalny kod CPV: 34.30.00.00 - Części i akcesoria do pojazdów i silników do nich Kod CPV wg słownika 2008: 34.30.00.00 - Części i akcesoria do pojazdów i silników do nich Oryginalny kod CPV: 25.10.00.00 - Produkty z gumy Kod CPV wg słownika 2008: 19.51.00.00 - Produkty z gumy Oryginalny kod CPV: 28.54.00.00 - Łożyska Kod CPV wg słownika 2008: 44.44.00.00 - Łożyska Oryginalny kod CPV: 25.21.00.00 - Płyty, arkusze, rury i profile z tworzyw sztucznych Kod CPV wg słownika 2008: 44.17.00.00 - Płyty, arkusze, pasek i folia związana z materiałami budowlanymi Oryginalny kod CPV: 25.10.00.00 - Produkty z gumy Kod CPV wg słownika 2008: 19.51.00.00 - Produkty z gumy 3.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 3.3) Kategoria usług: 4) Rodzaj i wartość dostaw/usług: dostawy fabrycznie nowych części do: autobusów marki Jelcz, Alternatorów i rozruszników do autobusów Marki Ikarus i Jelcz, automatycznych skrzyń biegów ZF, skrzy biegów Woith i pomp centralnego smarowania Vogel, ogrzewań do autobusów, pomp wytryskowy do autobusów, samochodów zaplecza technicznego oraz dostawy fabrycznie nowych okładzin hamulcowych do autobusów marki Ikarus, Man, Jelcz. Wartość powyżej 400 000 euro. 5) Planowane rozpoczęcie procedury udzielania zamówienia: 6) Rodzaj procedury udzielania zamówienia: przetarg nieograniczony. 7) Inne informacje: Przedmiot zamówienia składa się z 18 zadań.

SEKCJA IV: INFORMACJE O CHARAKTERZE ADMINISTRACYJNYM

IV.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego:

SEKCJA VI: INNE INFORMACJE

VI.1) Czy publikacja ogłoszenia jest nieobowiązkowa: Nie. 2) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Nie. 3) Data wysłania ogłoszenia: 20.10.2005. ZAŁĄCZNIK B - INFORMACJE O CZĘŚCIACH ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ Nr: 1 1) Nomenklatura 1.1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.30.00.00, 25.10.00.00, 28.54.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Dostawy części do autobusów marki Jelcz - części podwozia, nadwozia Przedmiotem dostaw są fabrycznie nowe części do autobusów marki JelczM181MB, M181M/1, L090M, M121MB. Dostarczone części będące przedmiotami wyposażenia wyszczególnione w załączniku nr 3 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31.12. 2002 r. (Dz.U.Nr 32, poz. 262) muszą spełniać jeden z warunków określonych w par. 10 ww. rozporządzenia. Pozostałe części nie będące przedmiotami wyposażenia muszą być zgodne z Ustawą z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2004 r. nr 204, poz. 2087). 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 260689,8 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: CZĘŚĆ Nr: 2 1) Nomenklatura 1.1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.30.00.00, 25.10.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Dostawy części do autobusów marki Jelcz - części silnika Przedmiotem dostaw są fabrycznie nowe części do autobusów marki JelczM181MB, M181M/1, L090M, M121MB. Dostarczone części będące przedmiotami wyposażenia wyszczególnione w załączniku nr 3 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31.12. 2002 r. (Dz.U.Nr 32, poz. 262) muszą spełniać jeden z warunków określonych w par. 10 ww. rozporządzenia. Pozostałe części nie będące przedmiotami wyposażenia muszą być zgodne z Ustawą z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2004 r. nr 204, poz. 2087). 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 85507,17 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: CZĘŚĆ Nr: 3 1) Nomenklatura 1.1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.30.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Dostawy części do autobusów marki Jelcz - szyby i części nadwozia Przedmiotem dostaw są fabrycznie nowe części do autobusów marki JelczM181MB, M181M/1, L090M, M121MB. Dostarczone części będące przedmiotami wyposażenia wyszczególnione w załączniku nr 3 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31.12. 2002 r. (Dz.U.Nr 32, poz. 262) muszą spełniać jeden z warunków określonych w par. 10 ww. rozporządzenia. Pozostałe części nie będące przedmiotami wyposażenia muszą być zgodne z Ustawą z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2004 r. nr 204, poz. 2087). 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 30671,68 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: CZĘŚĆ Nr: 4 1) Nomenklatura 1.1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.30.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Dostawy części do autobusów marki Jelcz - wały napędowe i zestawów naprawczych Przedmiotem dostaw są fabrycznie nowe części do autobusów marki JelczM181MB, M181M/1, L090M, M121MB. Dostarczone części będące przedmiotami wyposażenia wyszczególnione w załączniku nr 3 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31.12. 2002 r. (Dz.U.Nr 32, poz. 262) muszą spełniać jeden z warunków określonych w par. 10 ww. rozporządzenia. Pozostałe części nie będące przedmiotami wyposażenia muszą być zgodne z Ustawą z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2004 r. nr 204, poz. 2087). 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 8789,4 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: CZĘŚĆ Nr: 5 1) Nomenklatura 1.1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.30.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Dostawy części do autobusów marki Jelcz - wymienniki ciepła Przedmiotem dostaw są fabrycznie nowe części do autobusów marki JelczM181MB, M181M/1, L090M, M121MB. Dostarczone części będące przedmiotami wyposażenia wyszczególnione w załączniku nr 3 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31.12. 2002 r. (Dz.U.Nr 32, poz. 262) muszą spełniać jeden z warunków określonych w par. 10 ww. rozporządzenia. Pozostałe części nie będące przedmiotami wyposażenia muszą być zgodne z Ustawą z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2004 r. nr 204, poz. 2087). 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 40993,2 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: CZĘŚĆ Nr: 6 1) Nomenklatura 1.1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.30.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Dostawy części do autobusów marki Jelcz - pneumatyka Przedmiotem dostaw są fabrycznie nowe części do autobusów marki JelczM181MB, M181M/1, L090M, M121MB. Dostarczone części będące przedmiotami wyposażenia wyszczególnione w załączniku nr 3 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31.12. 2002 r. (Dz.U.Nr 32, poz. 262) muszą spełniać jeden z warunków określonych w par. 10 ww. rozporządzenia. Pozostałe części nie będące przedmiotami wyposażenia muszą być zgodne z Ustawą z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2004 r. nr 204, poz. 2087). 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 60262,06 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: CZĘŚĆ Nr: 7 1) Nomenklatura 1.1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.30.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Dostawy części do autobusów marki Jelcz - podzespoły elektryczne Przedmiotem dostaw są fabrycznie nowe części do autobusów marki JelczM181MB, M181M/1, L090M, M121MB. Dostarczone części będące przedmiotami wyposażenia wyszczególnione w załączniku nr 3 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31.12. 2002 r. (Dz.U.Nr 32, poz. 262) muszą spełniać jeden z warunków określonych w par. 10 ww. rozporządzenia. Pozostałe części nie będące przedmiotami wyposażenia muszą być zgodne z Ustawą z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2004 r. nr 204, poz. 2087). 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 73578,27 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: CZĘŚĆ Nr: 8 1) Nomenklatura 1.1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.30.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Dostawy części do autobusów marki Jelcz i Ikarus - części do alternatorów i rozruszników Przedmiotem dostaw są fabrycznie nowe części do autobusów marki JelczM181MB, M181M/1, L090M, M121MB. Dostarczone części będące przedmiotami wyposażenia wyszczególnione w załączniku nr 3 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31.12. 2002 r. (Dz.U.Nr 32, poz. 262) muszą spełniać jeden z warunków określonych w par. 10 ww. rozporządzenia. Pozostałe części nie będące przedmiotami wyposażenia muszą być zgodne z Ustawą z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2004 r. nr 204, poz. 2087). 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 23910,8 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: CZĘŚĆ Nr: 9 1) Nomenklatura 1.1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.30.00.00, 28.54.00.00, 25.10.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Dostawy części do autobusów - części do automatycznych skrzyń biebów ZF Przedmiotem dostaw są fabrycznie nowe części do autobusów marki JelczM181MB, M181M/1, L090M, M121MB. Dostarczone części będące przedmiotami wyposażenia wyszczególnione w załączniku nr 3 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31.12. 2002 r. (Dz.U.Nr 32, poz. 262) muszą spełniać jeden z warunków określonych w par. 10 ww. rozporządzenia. Pozostałe części nie będące przedmiotami wyposażenia muszą być zgodne z Ustawą z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2004 r. nr 204, poz. 2087). 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 200069,3 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: CZĘŚĆ Nr: 10 1) Nomenklatura 1.1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.30.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Dostawy części do autobusów - części do skrzyń biegów Voith i pomp centralnego smarowania Vogel Przedmiotem dostaw są fabrycznie nowe części do autobusów marki JelczM181MB, M181M/1, L090M, M121MB. Dostarczone części będące przedmiotami wyposażenia wyszczególnione w załączniku nr 3 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31.12. 2002 r. (Dz.U.Nr 32, poz. 262) muszą spełniać jeden z warunków określonych w par. 10 ww. rozporządzenia. Pozostałe części nie będące przedmiotami wyposażenia muszą być zgodne z Ustawą z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2004 r. nr 204, poz. 2087). 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 167371,28 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: CZĘŚĆ Nr: 11 1) Nomenklatura 1.1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.30.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Dostawy części do autobusów - części do ogrzewań Przedmiotem dostaw są fabrycznie nowe części do autobusów marki JelczM181MB, M181M/1, L090M, M121MB. Dostarczone części będące przedmiotami wyposażenia wyszczególnione w załączniku nr 3 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31.12. 2002 r. (Dz.U.Nr 32, poz. 262) muszą spełniać jeden z warunków określonych w par. 10 ww. rozporządzenia. Pozostałe części nie będące przedmiotami wyposażenia muszą być zgodne z Ustawą z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2004 r. nr 204, poz. 2087). 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 27960,92 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: CZĘŚĆ Nr: 12 1) Nomenklatura 1.1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.30.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Dostawy części do autobusów - części do pomp wtryskowych Przedmiotem dostaw są fabrycznie nowe części do autobusów marki JelczM181MB, M181M/1, L090M, M121MB. Dostarczone części będące przedmiotami wyposażenia wyszczególnione w załączniku nr 3 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31.12. 2002 r. (Dz.U.Nr 32, poz. 262) muszą spełniać jeden z warunków określonych w par. 10 ww. rozporządzenia. Pozostałe części nie będące przedmiotami wyposażenia muszą być zgodne z Ustawą z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2004 r. nr 204, poz. 2087). 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 55956,73 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: CZĘŚĆ Nr: 13 1) Nomenklatura 1.1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.30.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Dostawy części do autobusów Man, Ikarus, Jelcz - okładziny hamulcowe Przedmiotem dostaw są fabrycznie nowe okładziny hamulcowe do autobusów marki Man, Ikarus, Jelcz. Okładziny muszą zawierać kpl. nitów. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 85583,73 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: CZĘŚĆ Nr: 14 1) Nomenklatura 1.1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.30.00.00, 25.10.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Dostawy części do samochodów zaplecza technicznego - części do samochodów marki Citroen C-15 Przedmiotem dostaw są fabrycznie nowe części do samochodów zaplecza technicznego. Dostarczone części będące przedmiotami wyposażenia wyszczególnione w załączniku nr 3 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31.12. 2002 r. (Dz.U.Nr 32, poz. 262) muszą spełniać jeden z warunków określonych w par. 10 ww. rozporządzenia. Pozostałe części nie będące przedmiotami wyposażenia muszą być zgodne z Ustawą z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2004 r. nr 204, poz. 2087). 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 1027,56 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: CZĘŚĆ Nr: 15 1) Nomenklatura 1.1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.30.00.00, 28.54.00.00, 25.10.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Dostawy części do samochodów zaplecza technicznego - części do samochodów marki Punto Przedmiotem dostaw są fabrycznie nowe części do samochodów zaplecza technicznego. Dostarczone części będące przedmiotami wyposażenia wyszczególnione w załączniku nr 3 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31.12. 2002 r. (Dz.U.Nr 32, poz. 262) muszą spełniać jeden z warunków określonych w par. 10 ww. rozporządzenia. Pozostałe części nie będące przedmiotami wyposażenia muszą być zgodne z Ustawą z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2004 r. nr 204, poz. 2087). 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 2975,41 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: CZĘŚĆ Nr: 16 1) Nomenklatura 1.1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.30.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Dostawy części do samochodów zaplecza technicznego - części do samochodów marki Kamaz Przedmiotem dostaw są fabrycznie nowe części do samochodów zaplecza technicznego. Dostarczone części będące przedmiotami wyposażenia wyszczególnione w załączniku nr 3 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31.12. 2002 r. (Dz.U.Nr 32, poz. 262) muszą spełniać jeden z warunków określonych w par. 10 ww. rozporządzenia. Pozostałe części nie będące przedmiotami wyposażenia muszą być zgodne z Ustawą z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2004 r. nr 204, poz. 2087). 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 3945,47 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: CZĘŚĆ Nr: 17 1) Nomenklatura 1.1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.30.00.00, 28.54.00.00, 25.10.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Dostawy części do samochodów zaplecza technicznego - części do samochodów marki Lublin Przedmiotem dostaw są fabrycznie nowe części do samochodów zaplecza technicznego. Dostarczone części będące przedmiotami wyposażenia wyszczególnione w załączniku nr 3 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31.12. 2002 r. (Dz.U.Nr 32, poz. 262) muszą spełniać jeden z warunków określonych w par. 10 ww. rozporządzenia. Pozostałe części nie będące przedmiotami wyposażenia muszą być zgodne z Ustawą z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2004 r. nr 204, poz. 2087). 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 14852,13 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: CZĘŚĆ Nr: 18 1) Nomenklatura 1.1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.30.00.00, 25.10.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Dostawy części do samochodów zaplecza technicznego - części do samochodów marki Polonez Przedmiotem dostaw są fabrycznie nowe części do samochodów zaplecza technicznego. Dostarczone części będące przedmiotami wyposażenia wyszczególnione w załączniku nr 3 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31.12. 2002 r. (Dz.U.Nr 32, poz. 262) muszą spełniać jeden z warunków określonych w par. 10 ww. rozporządzenia. Pozostałe części nie będące przedmiotami wyposażenia muszą być zgodne z Ustawą z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2004 r. nr 204, poz. 2087). 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 2560,02 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia:

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.