eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bydgoszcz › dostawa fabrycznie nowych części do autobusów Ikarus oraz MAN w okresie 18 m-cy od daty podpisania umowy.

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2005-10-20

POZYCJA 55550

OKRESOWE OGŁOSZENIE INFORMACYJNE O PLANOWANYCH ZAMÓWIENIACH SEKTOROWYCH nie będące zaproszeniem o ubieganie się o zamówienie - dostawy Bydgoszcz: Czy niniejsze zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): Nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Miejskie Zakłady Komunikacyjne sp. z o.o., do kontaktów: Agnieszka Jankowska, ul. Inowrocławska 11, 85-153 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3249449, fax 052 3249438, e-mail: przetargi@mzk.bydgoszcz.pl. 2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. I.1).

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa fabrycznie nowych części do autobusów Ikarus oraz MAN w okresie 18 m-cy od daty podpisania umowy. 2) Miejsce wykonywania: Bydgoszcz, siedziba zamawiającego. Kod NUTS: 3) Nomenklatura 3.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): Oryginalny kod CPV: 34.30.00.00 - Części i akcesoria do pojazdów i silników do nich Kod CPV wg słownika 2008: 34.30.00.00 - Części i akcesoria do pojazdów i silników do nich Oryginalny kod CPV: 25.10.00.00 - Produkty z gumy Kod CPV wg słownika 2008: 19.51.00.00 - Produkty z gumy Oryginalny kod CPV: 28.54.00.00 - Łożyska Kod CPV wg słownika 2008: 44.44.00.00 - Łożyska 3.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 3.3) Kategoria usług: 4) Rodzaj i wartość dostaw/usług: Sukcesywna dostawa części do autobusów Ikarus oraz MAN przez 18 m-cy od daty podpisania umowy. Wartość powyżej 400 000 euro. 5) Planowane rozpoczęcie procedury udzielania zamówienia: 6) Rodzaj procedury udzielania zamówienia: przetarg nieograniczony. 7) Inne informacje: Przedmiot zamówienia składa sie z 14 zadań.

SEKCJA IV: INFORMACJE O CHARAKTERZE ADMINISTRACYJNYM

IV.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego: *075.

SEKCJA VI: INNE INFORMACJE

VI.1) Czy publikacja ogłoszenia jest nieobowiązkowa: Nie. 2) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Nie. 3) Data wysłania ogłoszenia: 13.10.2005. ZAŁĄCZNIK B - INFORMACJE O CZĘŚCIACH ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ Nr: 1 1) Nomenklatura 1.1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.30.00.00, 25.10.00.00, 28.54.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Dostawa części do autobusów Ikarus - części podwozia, nadwozia Przedmiotem dostawy są fabrycznie nowe części do autobusów. Dostarczone części będące przedmiotami wyposażenia wyszczególnione w załączniku Nr 3 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002r. (Dz. U. Nr 32, poz. 262) muszą spełniać jeden z warunków określonych w par. 10 ww. rozporzadzenia. Pozostałe części nie będące przedmiotami wyposażenia muszą być zgodne z Ustawą z dnia 30.08.2002r. o systemie oceny zgodności (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 204 poz. 2087). 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 202658,1 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: CZĘŚĆ Nr: 2 1) Nomenklatura 1.1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.30.00.00, 25.10.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Dostawa części do autobusów Ikarus - części silnika Przedmiotem dostawy są fabrycznie nowe części do autobusów. Dostarczone części będące przedmiotami wyposażenia wyszczególnione w załączniku Nr 3 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002r. (Dz. U. Nr 32, poz. 262) muszą spełniać jeden z warunków określonych w par. 10 ww. rozporzadzenia. Pozostałe części nie będące przedmiotami wyposażenia muszą być zgodne z Ustawą z dnia 30.08.2002r. o systemie oceny zgodności (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 204 poz. 2087). 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 180099 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: CZĘŚĆ Nr: 3 1) Nomenklatura 1.1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.30.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Dostawa części do autobusów Ikarus - Szyby, oblachowanie Przedmiotem dostaw są fabrycznie nowe części do autobusów. Dostarczone części będące przedmiotami wyposażenia wyszczególnione w załączniku Nr 3 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002r. (Dz. U. Nr 32, poz. 262) muszą spełniać jeden z warunków określonych w par. 10 w/w rozporzadzenia. Pozostałe części nie będące przedmiotami wyposażenia muszą być zgodne z Ustawą z dnia 30.08.2002r. o systemie oceny zgodności (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 204 poz. 2087). 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 27489,3 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: CZĘŚĆ Nr: 4 1) Nomenklatura 1.1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.30.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Dostawa części do autobusów Ikarus - wały Przedmiotem dostaw są fabrycznie nowe części do autobusów. Dostarczone części będące przedmiotami wyposażenia wyszczególnione w załączniku Nr 3 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002r. (Dz. U. Nr 32, poz. 262) muszą spełniać jeden z warunków określonych w par. 10 w/w rozporzadzenia. Pozostałe części nie będące przedmiotami wyposażenia muszą być zgodne z Ustawą z dnia 30.08.2002r. o systemie oceny zgodności (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 204 poz. 2087). 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 5465 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: CZĘŚĆ Nr: 5 1) Nomenklatura 1.1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.30.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Dostawa części do autobusów Ikarus - chłodnice, nagrzewnice Przedmiotem dostaw są fabrycznie nowe części do autobusów. Dostarczone części będące przedmiotami wyposażenia wyszczególnione w załączniku Nr 3 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002r. (Dz. U. Nr 32, poz. 262) muszą spełniać jeden z warunków określonych w par. 10 w/w rozporzadzenia. Pozostałe części nie będące przedmiotami wyposażenia muszą być zgodne z Ustawą z dnia 30.08.2002r. o systemie oceny zgodności (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 204 poz. 2087). 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 20116 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: CZĘŚĆ Nr: 6 1) Nomenklatura 1.1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.30.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Dostawa części do autobusów Ikarus - pneumatyka Przedmiotem dostaw są fabrycznie nowe części do autobusów. Dostarczone części będące przedmiotami wyposażenia wyszczególnione w załączniku Nr 3 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002r. (Dz. U. Nr 32, poz. 262) muszą spełniać jeden z warunków określonych w par. 10 w/w rozporzadzenia. Pozostałe części nie będące przedmiotami wyposażenia muszą być zgodne z Ustawą z dnia 30.08.2002r. o systemie oceny zgodności (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 204 poz. 2087). 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 66166,5 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: CZĘŚĆ Nr: 7 1) Nomenklatura 1.1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.30.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Dostawa części do autobusów Ikarus - elektryka Przedmiotem dostaw są fabrycznie nowe części do autobusów. Dostarczone części będące przedmiotami wyposażenia wyszczególnione w załączniku Nr 3 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002r. (Dz. U. Nr 32, poz. 262) muszą spełniać jeden z warunków określonych w par. 10 w/w rozporzadzenia. Pozostałe części nie będące przedmiotami wyposażenia muszą być zgodne z Ustawą z dnia 30.08.2002r. o systemie oceny zgodności (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 204 poz. 2087). 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 38124,1 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: CZĘŚĆ Nr: 8 1) Nomenklatura 1.1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.30.00.00, 25.10.00.00, 28.54.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Dostawa części do autobusów MAN - części podwozia, nadwozia Przedmiotem dostaw są fabrycznie nowe części do autobusów. Dostarczone części będące przedmiotami wyposażenia wyszczególnione w załączniku Nr 3 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002r. (Dz. U. Nr 32, poz. 262) muszą spełniać jeden z warunków określonych w par. 10 w/w rozporzadzenia. Pozostałe części nie będące przedmiotami wyposażenia muszą być zgodne z Ustawą z dnia 30.08.2002r. o systemie oceny zgodności (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 204 poz. 2087). 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 596381,1 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: CZĘŚĆ Nr: 9 1) Nomenklatura 1.1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.30.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Dostawa części do autobusów MAN - części silnika Przedmiotem dostaw są fabrycznie nowe części do autobusów. Dostarczone części będące przedmiotami wyposażenia wyszczególnione w załączniku Nr 3 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002r. (Dz. U. Nr 32, poz. 262) muszą spełniać jeden z warunków określonych w par. 10 w/w rozporzadzenia. Pozostałe części nie będące przedmiotami wyposażenia muszą być zgodne z Ustawą z dnia 30.08.2002r. o systemie oceny zgodności (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 204 poz. 2087). 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 188544,03 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: CZĘŚĆ Nr: 10 1) Nomenklatura 1.1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.30.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Dostawa części do autobusów MAN - szyby, elementy nadwozia Przedmiotem dostaw są fabrycznie nowe części do autobusów. Dostarczone części będące przedmiotami wyposażenia wyszczególnione w załączniku Nr 3 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002r. (Dz. U. Nr 32, poz. 262) muszą spełniać jeden z warunków określonych w par. 10 w/w rozporzadzenia. Pozostałe części nie będące przedmiotami wyposażenia muszą być zgodne z Ustawą z dnia 30.08.2002r. o systemie oceny zgodności (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 204 poz. 2087). 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 93583,18 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: CZĘŚĆ Nr: 11 1) Nomenklatura 1.1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.30.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Dostawa części do autobusów MAN - wały napędowe, zestawy naprawcze Przedmiotem dostaw są fabrycznie nowe części do autobusów. Dostarczone części będące przedmiotami wyposażenia wyszczególnione w załączniku Nr 3 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002r. (Dz. U. Nr 32, poz. 262) muszą spełniać jeden z warunków określonych w par. 10 w/w rozporzadzenia. Pozostałe części nie będące przedmiotami wyposażenia muszą być zgodne z Ustawą z dnia 30.08.2002r. o systemie oceny zgodności (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 204 poz. 2087). 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 50296,59 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: CZĘŚĆ Nr: 12 1) Nomenklatura 1.1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.30.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Dostawa części do autobusów MAN - chłodnice, wyminniki ciepła Przedmiotem dostaw są fabrycznie nowe części do autobusów. Dostarczone części będące przedmiotami wyposażenia wyszczególnione w załączniku Nr 3 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002r. (Dz. U. Nr 32, poz. 262) muszą spełniać jeden z warunków określonych w par. 10 w/w rozporzadzenia. Pozostałe części nie będące przedmiotami wyposażenia muszą być zgodne z Ustawą z dnia 30.08.2002r. o systemie oceny zgodności (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 204 poz. 2087). 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 24149,46 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: CZĘŚĆ Nr: 13 1) Nomenklatura 1.1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.30.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Dostawa części do autobusów MAN - pneumatyka Przedmiotem dostaw są fabrycznie nowe części do autobusów. Dostarczone części będące przedmiotami wyposażenia wyszczególnione w załączniku Nr 3 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002r. (Dz. U. Nr 32, poz. 262) muszą spełniać jeden z warunków określonych w par. 10 w/w rozporzadzenia. Pozostałe części nie będące przedmiotami wyposażenia muszą być zgodne z Ustawą z dnia 30.08.2002r. o systemie oceny zgodności (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 204 poz. 2087). 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 100234,1 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: CZĘŚĆ Nr: 14 1) Nomenklatura 1.1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.30.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Dostawa części do autobusów MAN - podzespoły elektryczne Przedmiotem dostaw są fabrycznie nowe części do autobusów. Dostarczone części będące przedmiotami wyposażenia wyszczególnione w załączniku Nr 3 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002r. (Dz. U. Nr 32, poz. 262) muszą spełniać jeden z warunków określonych w par. 10 w/w rozporzadzenia. Pozostałe części nie będące przedmiotami wyposażenia muszą być zgodne z Ustawą z dnia 30.08.2002r. o systemie oceny zgodności (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 204 poz. 2087). 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 241193,3 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia:

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.