eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Czarna Dąbrówka › Dostawa autobusu w formie leasingu operacyjnego

Zobacz treść przetargu, którego dotyczy to sprostowanieOgłoszenie z dnia 2019-09-03

Ogłoszenie nr 540184377-N-2019 z dnia 03-09-2019 r.

Czarna Dąbrówka:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 588511-N-2019
Data: 21/08/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gminne Centrum Kultury i Biblioteka, Krajowy numer identyfikacyjny 222069008, ul. Bytowska 10, 77-116 Czarna Dąbrówka, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 59 8212014, 598212014, e-mail gok@czarnadabrowka.pl, gmina@czarnadabrowka.pl, faks .
Adres strony internetowej (url):

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4)
W ogłoszeniu jest: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa używanego autobusu w ramach leasingu operacyjnego, z prawem opcji wykupu oraz ubezpieczeniem komunikacyjnym (OC,AC, NNW Assistance) przez okres 12 miesięcy. Autobus musi spełniać wymagania określone w przepisach prawa, zawartych w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2018 r., poz. 1990 z późn. zm.) oraz odpowiadać warunkom technicznym określonym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 z późn. zm.), niezbędnych do zarejestrowania pojazdu na terenie RP. Autobus musi posiadać homologację, wystawioną zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym. Zamawiający będzie pokrywał koszty: okresowych badań technicznych, kary i opłaty wynikające z działania Zamawiającego np. mandaty za naruszenie przepisów o ruchu drogowym, mandaty za parkowanie, opłaty abonamentowe - w przypadku posiadania zamontowanego odbiornika radiowego. Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt przeszkolić kierowcę w dniu protokolarnego odbioru dostawy. Dostarczony autobus powinien wskazywać pełen stan baku. Wykonawca zobowiązany będzie dołączyć wraz z dostawą autobusu: dwa komplety kluczyków, karta pojazdu, karta gwarancyjna, instrukcja obsługi w języku polskim oraz inne wymagane prawem dokumenty pojazdu (np. wyciąg ze świadectwa homologacji pojazdu, dokument potwierdzający spełnienie normy emisji spalin), sporządzony w języku polskim. Autobus przedstawiony do odbioru Zamawiającemu powinien być dopuszczony do ruchu przez właściwy organ administracji, z wykonanym przeglądem; przebieg pojazdu nie więcej niż 65 tyś km potwierdzone przeglądami w książce serwisowej;Silnik spełniający normę czystości spalin Euro 6; o mocy nie mniejszej niż 160 KM; o pojemności skokowa nie mniejsza niż 4500 cm3; Rodzaj paliwa - olej napędowy; Ogrzewanie dodatkowe niezależne ogrzewanie postojowe; Wentylacja klimatyzacja fabryczna dwustrefowa (strefa kierowcy + strefa pasażerów nie mniejsza niż 12 KV) lub klimatyzacja dla kierowcy i przestrzeni pasażerskiej z tą samą regulacją temperatury z możliwością regulacji intensywności nawiewu temperatury dla przestrzeni pasażerskiej i przestrzeni kierowcy nie mniejsza niż o mocy 12KV; Układ kierowniczy ze wspomaganiem; Siedzenia pasażerskie i kierowcy: siedzenia tapicerowane, pokryte materiałem odpornym na ścieranie, zabrudzenie i zanieczyszczenie, fotel kierowcy resorowany z podłokietnikiem, fotele uchylne, rozsuwane lub bez rozsuwu bocznego (w zależności od klasyfikacji pojazdu w kategorii M3 -klasie 2 (miedzymiastowej) lub klasie 3 (turystycznej); drzwi automatycznie otwierane (elektryczne otwierane na przycisk oraz zdalnie na pilota); warunki dodatkowe wymagane od wykonawcy wliczone w cenę dostawy autobusu - ilość miejsc: od 31+kierowca+stojące do 40+kierowca+stojące (w zależności od zaproponowanej klasy pojazdu o której mowa w pkt 9, przy czym zamawiający rozważy wariant z miejscami stojącymi i bez miejsc stojących), radio z DVD z menu polskim lub angielskim ewentualnie obsługiwane przyciskami z piktogramami, kamera cofania lub czujnik cofania, koło zapasowe pełnowymiarowe z zestawem narzędzi i podnośnikiem; luki bagażowe - główne min 2,5 m3; elektryczne i podgrzewane lusterka; ABS; EDB; Tachograf cyfrowy z homologacją; ASR; ESP lub ATC; Komputer pokładowy w języku polskim lub angielskim albo wyświetlaczem piktogramowym; Osłona przeciwsłoneczna dla kierowcy; Światła do jazdy dziennej włączane automatycznie; Młotki bezpieczeństwa; Pasy bezpieczeństwa przy każdym siedzeniu; Autoalarm z niezależnym zasilaniem; Imobilajzer; Koło kierownicze z regulacją położenia; Reflektory przeciwmgielne; Wyposażony w dwa akumulatory; Atestowane i ważne gaśnice w ilości zgodnej z obowiązującymi przepisami; Apteczka autobusowa wyposażona zgodnie z obowiązującymi przepisami; Ostrzegawczy trójkąt odblaskowy; Oznakowanie wyjścia awaryjnego; Podłoga pokryta antypoślizgowym tworzywem oraz komplet dywaników w strefie kierowcy; Lusterka wewnętrzne; monitor LCD przedni z odtwarzaczem DVD; mikrofon z nagłośnieniem; lampki przy siedzeniach; podgrzewane filtry paliwa; półki bagażowe nad fotelami; oświetlenie podłogowe przejścia i schodów; szyby boczne przyciemniane; oświetlenie bagażnika; pozostałe dodatkowe wyposażenie zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym (wpisać rodzaj); Warunki gwarancji Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na prawidłowe funkcjonowanie autobusu zgodnie z opisem technicznym Gwarancja na autobus wraz z wyposażeniem nie podlega ograniczeniu i ma wynosić co najmniej 3 miesiące - liczone od dnia podpisania protokołu odbioru pojazdu. Czas trwania leasingu (liczba rat miesięcznych) 71 Opłata wstępna w wysokości do 10% wartości autobusu brutto, płatna jednorazowo Raty leasingu - zostaną przedstawione przez Wykonawcę w harmonogramie spłat jako równe w całym okresie trwania umowy leasingu, z uwzględnieniem konieczności ich waloryzacji wynikającej ze zmiany stopy WIBOR 1M, z zastrzeżeniem, że raty leasingu płatne będą w odstępach miesięcznych, pierwsza rata leasingowa zostanie opłacona w terminie do 30 dni po protokolarnym odbiorze autobusu. Bazowa stopa procentowa-stopa WIBOR 1M - zmienna w trakcie trwania leasingu Uwaga: na potrzeby porównania i oceny ofert Wykonawca przyjmuje bazową stopę procentową ogłoszoną na dzień 15 sieerpnia 2019 r. Oprocentowanie w stosunku rocznym-stopa WIBOR 1M plus marża Wykonawcy stała w okresie realizacji zamówienia Prawo wykupu Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji nabycia przedmiotu leasingu za cenę ustaloną jako 1% wartości początkowej pojazdu brutto, z możliwością rozłożenia Odpis amortyzacji w okresie trwania umowy leasingu dokonuje Wykonawca Koszty opłat ubezpieczenia - ubezpieczenie autobusu w czasie trwania umowy leasingowej będzie ponosił Zamawiający w zakresie OC, AC, NNW (z wyłączeniem pierwszych 12 miesięcy, gdzie przedmiotowe ubezpieczenie wykupi Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym i obciąży nim jednorazowo Zamawiąjącego) Podatek od środków transportu- Ponosi Zamawiający. Koszty opłaty rejestracyjnej- Ponosi Wykonawca Przewidywany roczny przebieg autobusu około 25 tys. km
W ogłoszeniu powinno być: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa używanego autobusu w ramach leasingu operacyjnego, z prawem opcji wykupu oraz ubezpieczeniem komunikacyjnym (OC,AC, NNW Assistance) przez okres 12 miesięcy. Autobus musi spełniać wymagania określone w przepisach prawa, zawartych w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2018 r., poz. 1990 z późn. zm.) oraz odpowiadać warunkom technicznym określonym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 z późn. zm.), niezbędnych do zarejestrowania pojazdu na terenie RP. Autobus musi posiadać homologację, wystawioną zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym. Zamawiający będzie pokrywał koszty: okresowych badań technicznych, kary i opłaty wynikające z działania Zamawiającego np. mandaty za naruszenie przepisów o ruchu drogowym, mandaty za parkowanie, opłaty abonamentowe - w przypadku posiadania zamontowanego odbiornika radiowego. Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt przeszkolić kierowcę w dniu protokolarnego odbioru dostawy. Dostarczony autobus powinien wskazywać pełen stan baku. Wykonawca zobowiązany będzie dołączyć wraz z dostawą autobusu: dwa komplety kluczyków, karta pojazdu, karta gwarancyjna, instrukcja obsługi w języku polskim oraz inne wymagane prawem dokumenty pojazdu (np. wyciąg ze świadectwa homologacji pojazdu, dokument potwierdzający spełnienie normy emisji spalin), sporządzony w języku polskim. Autobus przedstawiony do odbioru Zamawiającemu powinien być dopuszczony do ruchu przez właściwy organ administracji, z wykonanym przeglądem; przebieg pojazdu nie więcej niż 65 tyś km potwierdzone przeglądami w książce serwisowej;Silnik spełniający normę czystości spalin Euro 6; o mocy nie mniejszej niż 160 KM; o pojemności skokowa nie mniejsza niż 4500 cm3; Rodzaj paliwa - olej napędowy; Ogrzewanie dodatkowe niezależne ogrzewanie postojowe; Wentylacja klimatyzacja fabryczna dwustrefowa (strefa kierowcy + strefa pasażerów nie mniejsza niż 12 KV) lub klimatyzacja dla kierowcy i przestrzeni pasażerskiej z tą samą regulacją temperatury z możliwością regulacji intensywności nawiewu temperatury dla przestrzeni pasażerskiej i przestrzeni kierowcy nie mniejsza niż o mocy 12KV; Układ kierowniczy ze wspomaganiem; Siedzenia pasażerskie i kierowcy: siedzenia tapicerowane, pokryte materiałem odpornym na ścieranie, zabrudzenie i zanieczyszczenie, fotel kierowcy resorowany z podłokietnikiem, fotele uchylne, rozsuwane lub bez rozsuwu bocznego (w zależności od klasyfikacji pojazdu w kategorii M3 -klasie 2 (miedzymiastowej) lub klasie 3 (turystycznej); drzwi automatycznie otwierane (elektryczne otwierane na przycisk oraz zdalnie na pilota); warunki dodatkowe wymagane od wykonawcy wliczone w cenę dostawy autobusu - ilość miejsc: od 31+kierowca+stojące do 40+kierowca+stojące (w zależności od zaproponowanej klasy pojazdu o której mowa w pkt 9, przy czym zamawiający rozważy wariant z miejscami stojącymi i bez miejsc stojących), radio z DVD z menu polskim lub angielskim ewentualnie obsługiwane przyciskami z piktogramami, kamera cofania lub czujnik cofania, koło zapasowe pełnowymiarowe z zestawem narzędzi i podnośnikiem; luki bagażowe - główne min 2,5 m3; elektryczne i podgrzewane lusterka; ABS; EDB; Tachograf cyfrowy z homologacją; ASR; ESP lub ATC; Komputer pokładowy w języku polskim lub angielskim albo wyświetlaczem piktogramowym; Osłona przeciwsłoneczna dla kierowcy; Światła do jazdy dziennej włączane automatycznie; Młotki bezpieczeństwa; Pasy bezpieczeństwa przy każdym siedzeniu; Autoalarm z niezależnym zasilaniem; Imobilajzer; Koło kierownicze z regulacją położenia; Reflektory przeciwmgielne; Wyposażony w dwa akumulatory; Atestowane i ważne gaśnice w ilości zgodnej z obowiązującymi przepisami; Apteczka autobusowa wyposażona zgodnie z obowiązującymi przepisami; Ostrzegawczy trójkąt odblaskowy; Oznakowanie wyjścia awaryjnego; Podłoga pokryta antypoślizgowym tworzywem oraz komplet dywaników w strefie kierowcy; Lusterka wewnętrzne; monitor LCD przedni z odtwarzaczem DVD; mikrofon z nagłośnieniem; lampki przy siedzeniach; podgrzewane filtry paliwa; półki bagażowe nad fotelami; oświetlenie podłogowe przejścia i schodów; szyby boczne przyciemniane; oświetlenie bagażnika; pozostałe dodatkowe wyposażenie zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym (wpisać rodzaj); Warunki gwarancji Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na prawidłowe funkcjonowanie autobusu zgodnie z opisem technicznym Gwarancja na autobus wraz z wyposażeniem nie podlega ograniczeniu i ma wynosić co najmniej 3 miesiące - liczone od dnia podpisania protokołu odbioru pojazdu. Czas trwania leasingu (liczba rat miesięcznych) 71 Opłata wstępna w wysokości do 10% wartości autobusu brutto, płatna jednorazowo Raty leasingu - zostaną przedstawione przez Wykonawcę w harmonogramie spłat jako równe w całym okresie trwania umowy leasingu, z uwzględnieniem konieczności ich waloryzacji wynikającej ze zmiany stopy WIBOR 1M, z zastrzeżeniem, że raty leasingu płatne będą w odstępach miesięcznych, pierwsza rata leasingowa zostanie opłacona w terminie do 30 dni po protokolarnym odbiorze autobusu. Bazowa stopa procentowa-stopa WIBOR 1M - zmienna w trakcie trwania leasingu Uwaga: na potrzeby porównania i oceny ofert Wykonawca przyjmuje bazową stopę procentową ogłoszoną na dzień 15 sierpnia 2019 r. Oprocentowanie w stosunku rocznym-stopa WIBOR 1M plus marża Wykonawcy stała w okresie realizacji zamówienia Prawo wykupu Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji nabycia przedmiotu leasingu za cenę ustaloną jako 1% wartości początkowej pojazdu brutto. Odpis amortyzacji w okresie trwania umowy leasingu dokonuje Wykonawca Koszty opłat ubezpieczenia - ubezpieczenie autobusu w czasie trwania umowy leasingowej będzie ponosił Zamawiający w zakresie OC, AC, NNW (z wyłączeniem pierwszych 12 miesięcy, gdzie przedmiotowe ubezpieczenie wykupi Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym i obciąży nim jednorazowo Zamawiającego) Podatek od środków transportu- Ponosi Zamawiający. Koszty opłaty rejestracyjnej- Ponosi Wykonawca Przewidywany roczny przebieg autobusu około 25 tys. km

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 5)
W ogłoszeniu jest: Główny kod CPV: 34121000-1 Dodatkowe kody CPV:
W ogłoszeniu powinno być: Główny kod CPV: 34121000-1 Dodatkowe kody CPV: Kod CPV 66114000-2

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.