eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gliwice › Remont dachów w budynkach mieszkalnych administrowanych przez Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gliwicach. Część 1 - Remont dachu papowego w budynku mieszkalnym przy ul. Przemysłowej 8ab w Gliwicach. Część 2 - Remont dachu z dachówki karpiówki w budynku mieszkalnym przy ul. Oświęcimskiej 11-13 w Gliwicach.

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2016-05-10

Gliwice: Remont dachów w budynkach mieszkalnych administrowanych przez Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gliwicach. Część 1 - Remont dachu papowego w budynku mieszkalnym przy ul. Przemysłowej 8ab w Gliwicach. Część 2 - Remont dachu z dachówki karpiówki w budynku mieszkalnym przy ul. Oświęcimskiej 11-13 w Gliwicach.
Numer ogłoszenia: 51461 - 2016; data zamieszczenia: 10.05.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 29995 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., ul. Warszawska 35b, 44-100 Gliwice, woj. śląskie, tel. 032 3000033, 3000034, 2310395, faks 032 2310395.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont dachów w budynkach mieszkalnych administrowanych przez Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gliwicach. Część 1 - Remont dachu papowego w budynku mieszkalnym przy ul. Przemysłowej 8ab w Gliwicach. Część 2 - Remont dachu z dachówki karpiówki w budynku mieszkalnym przy ul. Oświęcimskiej 11-13 w Gliwicach..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres robót: Część 1 - Remont dachu papowego o powierzchni 435,40m2 przy ul Przemysłowej 8ab: - usunięcie istniejącego pokrycia dachowego z papy oraz rynien i obróbek blacharskich, - częściowa rozbiórka deskowania dachu wraz z wyłazem dachowym, - tynkowanie istniejących przewodów kominowych, - wymiana uszkodzonych elementów więźby dachowej: krokwie, płatwie, słupy, miecze, - białkowanie ścian oraz kominów na strychu - wykonanie obróbek blacharskich: kominów, murków ogniowych, pasa nadrynnowego z blachy tytan-cynk gr. 7,0mm, - ułożenie papy podkładowej, - ułożenie papy termozgrzewalnej modyfikowanej wierzchniego krycia o gr. 5,2mm, - montaż nowej rynny oraz rur spustowych z blachy tytan-cynk, - montaż okien strychowych. Część 2-Remont dachu z dachówki karpiówki o powierzchni 179,14m2 przy ul Oświęcimskiej 11-13: - usunięcie istniejącego pokrycia dachowego z dachówek oraz papy oraz rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich, - przemurowanie kominów cegłą klinkierową, - ułożenie wysoko paroprzepuszczalnej folii wstępnego krycia 150g/m2, - pokrycie dachu dachówką karpiówką w kolorze czerwonym, układ w koronkę, - montaż wyłazów, okien połaciowych, gąsiorów, taśmy pod gąsiory, dachówek wentylacyjnych systemowych, ław kominiarskich oraz drabinek przeciwśniegowych w kolorze ceglanym; - wykonanie przedłużenia dachu o około 50cm wraz z wykonaniem podbitki dachowej; - montaż rynien, rur spustowych, obróbek blacharskich z blachy tytan-cynk, gr. 7,00mm.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00 - Roboty budowlane 45.26.12.10 - Wykonywanie pokryć dachowych 45.26.13.20 - Kładzenie rynien .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Remont dachu papowego w budynku mieszkalnym przy ul. Przemysłowej 8ab w Gliwicach

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.05.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 19.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 78568,08 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 59333,90

  • Oferta z najniższą ceną: 54361,69 / Oferta z najwyższą ceną: 108403,11

  • Waluta: PLN .


Część NR: 2   

Nazwa: Remont dachu z dachówki karpiówki w budynku mieszkalnym przy ul. Oświęcimskiej 11 - 13 w Gliwicach

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.05.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 15.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 61713,26 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 43340,89

  • Oferta z najniższą ceną: 43340,89 / Oferta z najwyższą ceną: 93303,06

  • Waluta: PLN .


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2020

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.