eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Michałowo › Wartośc netto wynosi 7 886 518,06 PLN.Ogłoszenie z dnia 2005-09-29

POZYCJA 51324

WSTĘPNE OGŁOSZENIE INFORMACYJNE O PLANOWANYCH ZAMÓWIENIACH - usługi Michałowo: Czy niniejsze zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): Nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Nadleśnictwo Żednia, do kontaktów: Marek Chilimoniuk, Żednia, 16-050 Michałowo, woj. podlaskie, tel. 085 7175251, 7175252, fax 085 7175252, e-mail: zednia.biuro@bialystok.lasy.gov.pl. 2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. I.1). 3) Rodzaj zamawiającego: inny.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): Oryginalny kod CPV: 77.20.00.00 - Usługi leśnictwa Kod CPV wg słownika 2008: 77.20.00.00 - Usługi leśnictwa Oryginalny kod CPV: 77.21.00.00 - Usługi pozyskiwania drewna Kod CPV wg słownika 2008: 77.21.00.00 - Usługi pozyskiwania drewna Oryginalny kod CPV: 77.21.15.00 - Usługi pielęgnacji drzew Kod CPV wg słownika 2008: 77.21.15.00 - Usługi pielęgnacji drzew Oryginalny kod CPV: 77.21.16.00 - Sadzenie drzew Kod CPV wg słownika 2008: 77.21.16.00 - Sadzenie drzew Oryginalny kod CPV: 77.23.10.00 - Usługi gospodarki leśnej Kod CPV wg słownika 2008: 77.23.10.00 - Usługi gospodarki leśnej 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 27 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Wartośc netto wynosi 7 886 518,06 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 5) Inne informacje:

SEKCJA IV: INFORMACJE O CHARAKTERZE ADMINISTRACYJNYM

IV.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego: S-27-01/06.

SEKCJA VI: INNE INFORMACJE

VI.1) Czy publikacja ogłoszenia jest nieobowiązkowa: Nie. 2) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Nie. 3) Data wysłania ogłoszenia: 22.09.2005. ZAŁĄCZNIK B - INFORMACJE O CZĘŚCIACH ZAMÓWIENIA II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 77.20.00.00, 77.21.00.00, 77.21.15.00, 77.21.16.00, 77.23.10.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Uslugi leśne z zakresu pozyskania i zrywki drewna w ilości 10 623,4 metra sześciennego oraz z zakresu zagospodarowania lasu w roku 2006 w leśnictwach Sokole i Kokotowo. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 524413 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 77.20.00.00, 77.21.00.00, 77.21.15.00, 77.21.16.00, 77.23.10.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Usługi z zakresu pozyskania i zrywki drewna w ilości 20 120,9 metra sześciennego oraz z zakresu zagospodarowania lasu w roku 2006 w leśnictwach Trześcianka i Michałowo. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 1091908 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 77.20.00.00, 77.21.00.00, 77.21.15.00, 77.21.16.00, 77.23.10.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Usługi z zakresu pozyskania i zrywki drewna w ilości 5 894,0 merta sześciennego oraz z zakresu zagospodarowania lasu w roku 2006 w leśnictwach Podozierany i Łuplanka. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 352972 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 77.20.00.00, 77.21.00.00, 77.21.15.00, 77.21.16.00, 77.23.10.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Usługi leśne z zakresu pozyskania i zrywki drewna w ilości 17 976,1 metra sześciennego oraz z zakresu zagospodarowania lasu w roku 2006 w leśnictwach Cisówka i Jałówka. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 800245 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 77.20.00.00, 77.21.00.00, 77.21.15.00, 77.21.16.00, 77.23.10.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Usługi z zakresu pozyskania i ztywki drewna w ilości 14 936,23 metra sześciennego oraz z zakresu zagospodarowania lasu w roku 2006 w leśnictwach Kazimierzowo i Nowa Wola. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 696295 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 77.20.00.00, 77.21.00.00, 77.21.15.00, 77.21.16.00, 77.23.10.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Uslugi z zakresu pozyskania i zrywki drewa w ilości 14 847,47 metra sześciennego oraz z zakresu zagospodarowanie lasu w roku 2006 w leśnictwach Folwarki i Borsukowina. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 688565 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 77.20.00.00, 77.21.00.00, 77.21.15.00, 77.21.16.00, 77.23.10.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Usługi z zakresu pozyskania i zrywki drewna w ilości 15 527,54 metra sześciennego oraz z zakresu zagospodarowania lasu w roku 2006 w leśnictwach Słomianka i Zabłudów. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 655051 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 77.20.00.00, 77.21.00.00, 77.21.15.00, 77.21.16.00, 77.23.10.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Uslugi z zakresu pozyskania i zrywki drewna w ilości 18 812,2 metra sześciennego oraz z zakresu zagospodarowania lasu w roku 2006 w leśnictwach Kozi Las i Rudnica. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 743019 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 77.20.00.00, 77.21.00.00, 77.21.15.00, 77.21.16.00, 77.23.10.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Uslugi z zakresu pozyskania i zrywki drewna w ilości 16 281,0 metra sześciennego oraz z zakresu zagospodarowania lasu w 2006 roku w leśnictwach Żednia i Królowy Most. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 703173 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 77.20.00.00, 77.21.00.00, 77.21.15.00, 77.21.16.00, 77.23.10.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Uslugi z zakresu pozyskania i zrywki drewna w ilości 12 584,6 metra sześciennego oraz z zakresu zagospodarowanie lasu w roku 2006 w leśnictwach Stanek i Pieszczaniki. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 683930 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 77.20.00.00, 77.21.00.00, 77.21.15.00, 77.21.16.00, 77.23.10.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Uslugi z zakresu pozyskania i zrywki drewna w ilości 18 951,54 metra sześciennego oraz z zakresu zagospodarowania lasu w roku 2006 w leśnictwach Cieliczanka i Kołodno. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 756014 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 77.20.00.00, 77.21.15.00, 77.23.10.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Usługi leśne związane z produkcją szkółkarską (wyjmowanie i sortowanie sadzonek; pielenie sadzonek; siew ręczny; przygotowanie ręczne gleby pod siew). 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 96627 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 77.20.00.00, 45.34.20.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Prace związane z budową nowych (45,64 ha) i remontem starych (3 880 mb) ogrodzeń upraw leśnych położonych na terenie całego Nadleśnictwa Żednia. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 73305 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 77.20.00.00, 75.25.11.20. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Obserwacja obszarów leśnych z wieży przeciwpożarowej we wsi Nowa Wola w okresie od 01.04.2006 do 30.09.2006 r. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 21000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia:

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.