eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rzeszów › Dostawa leków, szczepionki BCG, koncentratów do dializ, preparatu złożonego do znieczuleń miejscowych oraz innych.Ogłoszenie z dnia 2006-01-20

POZYCJA 4019

WSTĘPNE OGŁOSZENIE INFORMACYJNE O PLANOWANYCH ZAMÓWIENIACH - dostawy Rzeszów: Czy niniejsze zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): Nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Fryderyka Chopina, do kontaktów: inż. Józef Berkowicz, ul. Chopina, 35-055 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8666 096 lub 0605 914 251, fax 017 8666 097, e-mail: jozefber@poczta.onet.pl. 2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. I.1). 3) Rodzaj zamawiającego: szczebel regionalny / lokalny.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa leków, szczepionki BCG, koncentratów do dializ, preparatu złożonego do znieczuleń miejscowych oraz innych. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 24.40.00.00, 24.49.28.00, 24.45.16.30. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Przedmiot zamówienia zawiera 16 zadań częściowych. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 20.01.2006. 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Lampa zabiegowa,sufitowa, 1-czaszowa. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): Oryginalny kod CPV: 33.16.70.00 - Lampy chirurgiczne Kod CPV wg słownika 2008: 33.16.70.00 - Lampy chirurgiczne Oryginalny kod CPV: 33.16.21.00 - Urządzenia używane na salach operacyjnych Kod CPV wg słownika 2008: 33.16.21.00 - Urządzenia używane na salach operacyjnych 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Dostawa: Lampa zabiegowa,sufitowa, 1-czaszowa - szt.1. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 5) Inne informacje:

SEKCJA IV: INFORMACJE O CHARAKTERZE ADMINISTRACYJNYM

IV.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego: WSS.XII.255.

SEKCJA VI: INNE INFORMACJE

VI.1) Czy publikacja ogłoszenia jest nieobowiązkowa: Nie. 2) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Nie. 3) Data wysłania ogłoszenia: 16.01.2006. ZAŁĄCZNIK B - INFORMACJE O CZĘŚCIACH ZAMÓWIENIA II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 24.40.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Capecitabina 500 mg x 120 tabl. 400 opakowań. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 616800 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 24.00.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Tretinoin 10 mg x 100 tabl. 15 opakowań. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 17292 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 24.00.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Topotecan 4 mg x 1 fiol.; 180 fiolek. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 212040 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 24.00.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Irinotecan - 40 mg/2ml, 100 mg/5ml - 240 000 mg. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 2224800 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 24.00.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Rituximab 100 mg i 500 mg.; 140 000 mg. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 1834000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 24.00.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Interferon Alfa 4,5-6 mln x 1 amp. - 2000 amp. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 228420 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 24.00.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Bicalutamid 50mg x 28 tbl. - 400 opakowań. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 298020 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 24.00.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Imatinib 100mg x 120 kaps. - 670 opakowań. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 5823358 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 24.00.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Fulwestrant 250 mg x 1 amp./strz. 5 ml; - 130 szt. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 244400 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 24.00.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Oktreotyd /mikrogranulki do przygotowania zawiesiny do wstrzyknięć im./- 800 mg. Dawki:10mg,20mg,30mg. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 173600 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 24.00.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Bewacizumab 100mg/4ml x 1 fiol. - 54 szt. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 88820 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 24.00.00.00, 24.45.16.30. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Szczepionka BCG w postaci subst. liofiliz. do przygotowywania wlewek dopęcherzowych 50mg x 1 amp. - 350 amp. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 28000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 24.00.00.00, 24.49.28.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Koncentraty do dializ pozaustrojowych - 5 pozycji w zadaniu. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 560800 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 24.00.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Preparat złożony,do znieczulania miejscowego zawierający chlorowodorek lidokainy oraz glukonian chlorhexydyny i hydroksybenzoesan metylu w ampukostrzykawkach a 11 ml żel jałowy x 10 szt. - 200 opakowań. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 12000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 24.00.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Poractant 120 mg/1,5 ml x 2 amp. - 50 opakowań. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 121850 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 24.00.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: X-prep płyn 75 ml z 1 fl. - 500 opakowań.Dopuszcza się oferty równoważne. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 17000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 33.16.70.00, 33.16.21.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Lampa zabiegowa,sufitowa, 1-czaszowa - szt.1. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 9500 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia:

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.