eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nysa › Przedmiotem zamówieni jest zakup dostawa i montażwyposażenia do pracowni dydaktycznych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2013-01-24

Nysa: Przedmiotem zamówieni jest zakup dostawa i montażwyposażenia do pracowni dydaktycznych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie
Numer ogłoszenia: 34770 - 2013; data zamieszczenia: 24.01.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 504612 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie, ul. Orkana 6, 48-300 Nysa, woj. opolskie, tel. 77 433 34 39, faks 77 433 34 39.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówieni jest zakup dostawa i montażwyposażenia do pracowni dydaktycznych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zamówienie obejmuje równoczesnie dostawy oraz montaż, uruchomienie wraz z instalacją poniżej wskazanych urządzeń i wyposażenia Zamawiającego w niniejszym postępowaniu dopuszcza składanie ofert częściowych, w związku z powyższym Zamawiający podzielił zamówienia na 4 (cztery) części (zadania) określone szczegółowow w SIWZ oraz załącznikach do SIWZ, które jednocześnie należy traktować jako formularze cenowe. Część 1 (zadanie 1) Wyposażenie sali nr 26 - Pracowni układów mechatronicznych w modułowy system produkcyjny. Modułowy system produkcyjny - model przemysłowej linii produkcyjnej - ma tworzyć 5 stanowisk: Stanowisko nr 1 - moduł transportu i sortowania detalu (1 sztuka) Stanowisko nr 2 - Moduł transportu i orientacji przestrzennej detalu (1 sztuka) Stanowsiko nr 3 - Moduł magazynowania detalu (1 sztuka) Stanowisko nr 4 - Moduł kontroli jakości magazynowania wyrobu z robotem kartezjańskim (1 sztuka) Stanowisko nr 5 - Stacja z robotem przemysłowym 6 osiowym (1 sztuka) wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem oraz szkoleniem z zakresu obsługi. Część 2 (zadanie nr 2) Wyposażenie sali nr 28 - Pracowni metrologii warsztatowej w: mikroskop warsztatowy z głowicą optyczną i kamerą - 1 komplet, zestaw narzędzi pomiarowo-serwisowych - 5 kompletów, zestaw płytek wzorcowych - 1 komplet, przyrządy pomiarowe elektroniczne - 1 komplet, zestaw pryzm i liniałów - 1 komplet wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem oraz szkoleniem z zakresu obsługi. Część 3 (zadanie nr 3) Wyposażenie sali seminaryjno-egzaminacyjnej i pracowni metrologicznej w: stoły konferencyjne - 26 sztuk, krzestła konferencyjne - 70 sztuk, biurko z kantorem - 1 sztuka, stoły laboratoryjne - 10 sztuk, krzesła laboratoryjne - 20 sztuk wraz z dostawą. Część 4 (zadanie n4 4) Wyposażenie pracowni samochodowej w: urządzenie diagnostyki pojazdów samochodowych - 1 komplet, zestaw narzędzi serwisowych - 3 komplety, urządzenie do obsługi układu hamulcowego - 1 sztuka wraz z dostawą, montaże i uruchomieniem oraz szkoleniem z zakresu obsługi..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31.70.00.00 - Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne 38.00.00.00 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) 38.33.00.00 - Ręczne przyrządy do mierzenia długości 38.51.00.00 - Mikroskopy 39.10.00.00 - Meble 39.18.10.00 - Stoły laboratoryjne 39.16.21.00 - Pomoce dydaktyczne .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Wyznaczamy standardy - zakup wyposażenia na potrzeby Centrum Kształcenia Praktycznego w Nysie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr Umowy RPOP.05.01.01-16 004/12-00..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Wyposażenie sali nr 26 - pracownia układów mechatronicznych w modułowy system produkcyjny wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem oraz szkoleniem z zakresu obsługi.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.01.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe (MICRO) Marek Kowalski, ul. Lipowa 1, 48-380 Otmuchów, kraj/woj. opolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 150406,50 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 150405,00

 • Oferta z najniższą ceną: 150405,00 / Oferta z najwyższą ceną: 150405,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Wyposażenie sali nr 28 - pracownia metrologii warsztatowej wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem oraz szkoleniem z zakresu obsługi

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.01.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 60445,12 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 58730,00

 • Oferta z najniższą ceną: 58730,00 / Oferta z najwyższą ceną: 58730,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 3   

Nazwa: Wyposażenie sali seminaryjno - egzaminacyjnej i pracowni metrologicznej wraz z dostawą

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.01.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 48780,49 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 31540,00

 • Oferta z najniższą ceną: 30931,00 / Oferta z najwyższą ceną: 42430,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 4   

Nazwa: Wyposażenie pracowni samochodowej wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem oraz szkoleniem z zakresu obsługi.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.01.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 30801,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 27893,08

 • Oferta z najniższą ceną: 27893,08 / Oferta z najwyższą ceną: 27893,08

 • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.