eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bydgoszcz › Wykonanie usług polegających na wywozie nieczystości stałych typowych, selektywnej zbiórce odpadów komunalnych, wywozie śmieci nietypowych na nieruchomościach będących w zarządzie Administracji Domów Miejskich ADM Sp. z o.o. w Bydgoszczy.Ogłoszenie z dnia 2005-07-04

POZYCJA 32199

WSTĘPNE OGŁOSZENIE INFORMACYJNE O PLANOWANYCH ZAMÓWIENIACH - usługi Bydgoszcz: Czy niniejsze zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): Nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o., do kontaktów: Bogdan Jankowski, ul. Śniadeckich, 85-011 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3481600, fax 052 3481607, e-mail: zamowieniapubliczne@adm.com.pl, www.adm.com.pl. 2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. I.1). 3) Rodzaj zamawiającego: inny.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie usług polegających na wywozie nieczystości stałych typowych, selektywnej zbiórce odpadów komunalnych, wywozie śmieci nietypowych na nieruchomościach będących w zarządzie Administracji Domów Miejskich ADM Sp. z o.o. w Bydgoszczy. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): Oryginalny kod CPV: 90.00.00.00 - Usługi usuwania odpadów i nieczystości; usługi higieniczne i dotyczące środowiska naturalnego Kod CPV wg słownika 2008: 90.00.00.00 - Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne Oryginalny kod CPV: 90.31.53.00 - Usługi recyklingu Kod CPV wg słownika 2008: 90.51.40.00 - Usługi recyklingu odpadów Oryginalny kod CPV: 90.12.13.10 - Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych Kod CPV wg słownika 2008: 90.51.31.00 - Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 94 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: 1 102900 euro. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 5) Inne informacje:

SEKCJA IV: INFORMACJE O CHARAKTERZE ADMINISTRACYJNYM

IV.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego: sprawa 55/P/2005.

SEKCJA VI: INNE INFORMACJE

VI.1) Czy publikacja ogłoszenia jest nieobowiązkowa: Nie. 2) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Nie. 3) Data wysłania ogłoszenia: 27.06.2005.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.