eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Torzym › Usługi z zakresu gospodarki leśnej i remontu dróg planowane do wykonania w Nadleśnictwie Torzym w 2006r.Ogłoszenie z dnia 2006-01-17

POZYCJA 2969

WSTĘPNE OGŁOSZENIE INFORMACYJNE O PLANOWANYCH ZAMÓWIENIACH - usługi Torzym: Czy niniejsze zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): Nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Nadleśnictwo Torzym, do kontaktów: Breś Bogusław, Oleksiuk Celina, Przybylski Jan, Wołejko Jolanta, ul. Wodna, 66-235 Torzym, woj. lubuskie, tel. 068 3413655, 3413654 w. 19, fax 068 3413654, e-mail: admin.torzym@zielonagora.lasy.gov.pl. 2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. I.1). 3) Rodzaj zamawiającego: inny.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi z zakresu gospodarki leśnej i remontu dróg planowane do wykonania w Nadleśnictwie Torzym w 2006r. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): Oryginalny kod CPV: 77.20.00.00 - Usługi leśnictwa Kod CPV wg słownika 2008: 77.20.00.00 - Usługi leśnictwa Oryginalny kod CPV: 45.23.31.42 - Roboty w zakresie naprawy dróg Kod CPV wg słownika 2008: 45.23.31.42 - Roboty w zakresie naprawy dróg 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 27 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Usługi do wykonania w zakresie: 1. Pozyskania i zrywki drewna, zagospodarowania lasu oraz prace związane z łowiectwem szacunkowa wartość 1 689 704 PLN 2. Usługi z zakresie naprawy dróg na terenie Nadleśnictwa Torzym - szacunkowa wartość 156 000PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 16.01.2006. 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi z zakresu gospodarki leśnej i remontu dróg planowane do wykonania w Nadleśnictwie Torzym w 2007r. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 77.20.00.00, 45.23.31.42. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 27 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Usługi do wykonania w zakresie: 1. Pozyskania i zrywki drewna, zagospodarowania lasu oraz prace związane z łowiectwem -szacunkowa wartość 6 235 896 PLN 2. Usługi z zakresie naprawy dróg na terenie Nadleśnictwa Torzym - szacunkowa wartość 156 000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 30.09.2006. 5) Inne informacje:

SEKCJA IV: INFORMACJE O CHARAKTERZE ADMINISTRACYJNYM

IV.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego: S-472-100/06.

SEKCJA VI: INNE INFORMACJE

VI.1) Czy publikacja ogłoszenia jest nieobowiązkowa: Nie. 2) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Nie. 3) Data wysłania ogłoszenia: 10.01.2006.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.