eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdynia › Droga Różowa IV etap - drugi jezdnia w ul. Lotników.



Ogłoszenie z dnia 2006-01-17

POZYCJA 2962

WSTĘPNE OGŁOSZENIE INFORMACYJNE O PLANOWANYCH ZAMÓWIENIACH - roboty budowlane Gdynia: Czy niniejsze zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): Tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Prezydent Miasta Gdyni, do kontaktów: Teresa Horiszna, Al. Marszałka Piłsudskiego, 81-382 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6688570, fax 058 6209798, e-mail: umgdynia@gdynia.pl, www.gdynia.pl. 2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Inwestycji, Małgorzata Szlemińska, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 0048 58 6688310, fax 0048 58 6688302, e-mail: t.horiszna@gdynia.pl; m.szleminska@gdynia.pl, www.gdynia.pl. 3) Rodzaj zamawiającego: szczebel regionalny / lokalny.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Droga Różowa IV etap - drugi jezdnia w ul. Lotników. 2) Miejsce wykonywania: Gdynia. Kod NUTS: 3) Nomenklatura 3.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): Oryginalny kod CPV: 45.23.31.20 - Roboty w zakresie budowy dróg Kod CPV wg słownika 2008: 45.23.31.20 - Roboty w zakresie budowy dróg Oryginalny kod CPV: 45.22.11.00 - Roboty budowlane w zakresie budowy mostów Kod CPV wg słownika 2008: 45.22.11.00 - Roboty budowlane w zakresie budowy mostów Oryginalny kod CPV: 45.22.11.00 - Roboty budowlane w zakresie budowy mostów Kod CPV wg słownika 2008: 45.22.11.00 - Roboty budowlane w zakresie budowy mostów Oryginalny kod CPV: 45.23.13.00 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków Kod CPV wg słownika 2008: 45.23.13.00 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 3.2) Inna odpowiednia nomenklatura (NACE): 4) Rodzaj i zakres robót budowlanych: Budowa nowej jezdni; budowa mostu; mury oporowe z ekranami akustycznymi; budowa sieci: sanitarnej, deszczowej; przebudowa starej jezdni; kolizji; regulacja Rzeki Kaczej; oświetlenie, infrastruktura. 5) Szacunkowy koszt robót budowlanych (bez VAT): między 26000000 a 27000000. 6) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: 8) Główne warunki finansowania i płatności: 9) Inne informacje:

SEKCJA IV: INFORMACJE O CHARAKTERZE ADMINISTRACYJNYM

IV.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego: MN-340/06/A.

SEKCJA VI: INNE INFORMACJE

VI.1) Czy publikacja ogłoszenia jest nieobowiązkowa: Nie. 2) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Tak, Jesteśmy w trakcie aplikowania o środki z funduszy europejskich. 3) Data wysłania ogłoszenia: 10.01.2006.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj








Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.