eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Budowa portalu internetowego zawierającego wykaz osób poszukiwanych na podstawie listu gończego oraz wykaz osób poszukiwanych na podstawie zawiadomienia o zaginięciu osoby - nr sprawy 77/BŁiI/09/MT

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2009-08-10

Warszawa: Budowa portalu internetowego zawierającego wykaz osób poszukiwanych na podstawie listu gończego oraz wykaz osób poszukiwanych na podstawie zawiadomienia o zaginięciu osoby - nr sprawy 77/BŁiI/09/MT
Numer ogłoszenia: 272534 - 2009; data zamieszczenia: 10.08.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 206382 - 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Główna Policji, ul. Puławska 148/150, 02-642 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 6012044, 601 59 75, faks 022 6011857.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa portalu internetowego zawierającego wykaz osób poszukiwanych na podstawie listu gończego oraz wykaz osób poszukiwanych na podstawie zawiadomienia o zaginięciu osoby - nr sprawy 77/BŁiI/09/MT.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Budowa portalu internetowego zawierającego wykaz osób poszukiwanych na podstawie listu gończego oraz wykaz osób poszukiwanych na podstawie zawiadomienia o zaginięciu osoby.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.24.00.00 - 30.24.00.00 .

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 35450 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.07.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 17.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • NET P.C Maciej Czapluk, ul. Na Stoku 48, 80-874 Gdańsk, kraj/woj. pomorskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

  • Cena wybranej oferty: 35450
  • Oferta z najniższą ceną: 35450 oferta z najwyższą ceną: 227868.85
  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.