eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › REMONT DROGI KRAJOWEJ NR 42 DZIAŁOSZYN- RADOMSKO W KM 94+250 - 96+760 W M. TRĘBACZEW

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2012-07-07

Łódź: REMONT DROGI KRAJOWEJ NR 42 DZIAŁOSZYN- RADOMSKO W KM 94+250 - 96+760 W M. TRĘBACZEW
Numer ogłoszenia: 240108 - 2012; data zamieszczenia: 07.07.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 175448 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi, ul. F.D. Roosevelta 9, 90-056 Łódź, woj. łódzkie, tel. (042) 6622300, faks (042) 6622377, 6622337.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: REMONT DROGI KRAJOWEJ NR 42 DZIAŁOSZYN- RADOMSKO W KM 94+250 - 96+760 W M. TRĘBACZEW.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Remont drogi na odcinku o długości 2,51 km ( wymiana nawierzchni bitumicznej, wymiana nawierzchni z prefabrykatów, odwodnienie, pobocza, zjazdy).

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.30 - Roboty budowlane zakresie dróg krajowych 45.11.11.00 - Roboty w zakresie burzenia 45.11.12.00 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45.23.32.20 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg 45.23.32.22 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania 45.23.31.41 - Roboty w zakresie konserwacji dróg 45.11.21.00 - Roboty w zakresie kopania rowów 45.23.32.21 - Malowanie nawierzchi .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.07.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2832106,98 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 2615714,09

  • Oferta z najniższą ceną: 2615714,09 / Oferta z najwyższą ceną: 3203244,44

  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.