eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Legionowo › Dostawa leków, materiałów stomatologicznych, szwów chirurgicznych, środków do dezynfekcji oraz drobnego sprzętu rehabilitacyjnego.

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2014-06-16

Legionowo: Dostawa leków, materiałów stomatologicznych, szwów chirurgicznych, środków do dezynfekcji oraz drobnego sprzętu rehabilitacyjnego.
Numer ogłoszenia: 203406 - 2014; data zamieszczenia: 16.06.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 179186 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Legionowie, ul. Zegrzyńska 8, 05-119 Legionowo, woj. mazowieckie, tel. 022 6866972, 7728619, faks 022 6866972.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa leków, materiałów stomatologicznych, szwów chirurgicznych, środków do dezynfekcji oraz drobnego sprzętu rehabilitacyjnego..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków, materiałów stomatologicznych, szwów chirurgicznych, środków do dezynfekcji oraz drobnego sprzętu rehabilitacyjnego. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowy z zachowaniem podziału na Pakiety: PAKIET 1 - LEKI RÓŻNE PAKIET 2 - LEKI I MATERIAŁY STOMATOLOGICZNE PAKIET 3 - SZWY WCHŁANIALNE I NIEWCHŁANIALNE PAKIET 4 - ŚRODKI DO DEZYNFEKCJI PAKIET 5 - REHABILITACJA..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.00.00 - Różne produkty lecznicze 33.14.18.00 - Wyroby stomatologiczne 33.14.11.21 - Szwy chirurgiczne 33.63.16.00 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne 33.14.00.00 - Materiały medyczne .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 2   

Nazwa: PAKIET 2 - LEKI I MATERIAŁY STOMATOLOGICZNE

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.06.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 87562,76 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 85747,97

 • Oferta z najniższą ceną: 85747,97 / Oferta z najwyższą ceną: 107553,17

 • Waluta: PLN.

Część NR: 3   

Nazwa: PAKIET 3 - SZWY WCHŁANIALNE I NIEWCHŁANIALNE

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.06.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2545,37 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 2486,10

 • Oferta z najniższą ceną: 2486,10 / Oferta z najwyższą ceną: 2486,10

 • Waluta: PLN.

Część NR: 4   

Nazwa: PAKIET 4 - ŚRODKI DO DEZYNFEKCJI

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.06.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 10163,09 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 12405,05

 • Oferta z najniższą ceną: 12405,05 / Oferta z najwyższą ceną: 13478,45

 • Waluta: PLN.

Część NR: 5   

Nazwa: PAKIET 5 - REHABILITACJA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.06.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2001,95 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 3131,91

 • Oferta z najniższą ceną: 3131,91 / Oferta z najwyższą ceną: 3131,91

 • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.