eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Radomsko › "Dostawa w formie leasingu operacyjnego mobilnej kabiny sortowniczej"Ogłoszenie z dnia 2022-12-19


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
„Dostawa w formie leasingu operacyjnego mobilnej kabiny sortowniczej”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 590585041

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Stara Droga 85

1.4.2.) Miejscowość: Radomsko

1.4.3.) Kod pocztowy: 97-500

1.4.4.) Województwo: łódzkie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.4.7.) Numer telefonu: 734122120

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: akapera@kancelariamhsp.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip2.pgk-radomsko.pl/przetargi/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00504397

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-12-19

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00459198/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej lub używanej (tzn. wyprodukowanej nie wcześniej niż w 2021 r. i z maksymalną ilością przepracowanych godzin 1 000) mobilnej kabiny sortowniczej do odpadów dla potrzeb Zamawiającego. Dostarczona kabina sortownicza musi być przygotowana do eksploatacji i posiadać wszelkie wymagane przez prawo zaświadczenia, certyfikaty dopuszczające do obrotu i użytkowania zgodnie z wymogami Zamawiającego. Musi odpowiadać powszechnie obowiązującym standardom i normom przyjętym dla tego rodzaju urządzeń, być dopuszczona do obrotu i stosowania w Polsce i UE (należy dostarczyć świadectwo zgodności CE lub deklarację zgodności CE wystawioną przez producenta), spełniać wymogi SWZ. Dostarczona mobilna kabina sortownicza winna być wolna od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych oraz wad prawnych. Przedmiot zamówienia obejmuje również usługi pozostające w związku z realizowaną dostawą, w szczególności uruchomienie, szkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji, obecność przedstawiciela Wykonawcy przy rozruchu oraz serwis gwarancyjny. Leasing operacyjny: czas trwania 48 miesięcy w tym czynsz inicjalny w wysokości 10% i 47 miesięcznych rat leasingowych, stała stopa procentowa, kwota wykupu 25 %, leasing w zł. Wymagany okres gwarancji i rękojmi wynosi 12 miesięcy. Wymagane parametry techniczne kabiny sortowniczej zwiera SWZ.

Po zmianie:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej lub używanej (tzn. wyprodukowanej nie wcześniej niż w 2021 r. i z maksymalną ilością przepracowanych godzin 1 000) mobilnej kabiny sortowniczej do odpadów dla potrzeb Zamawiającego. Dostarczona kabina sortownicza musi być przygotowana do eksploatacji i posiadać wszelkie wymagane przez prawo zaświadczenia, certyfikaty dopuszczające do obrotu i użytkowania zgodnie z wymogami Zamawiającego. Musi odpowiadać powszechnie obowiązującym standardom i normom przyjętym dla tego rodzaju urządzeń, być dopuszczona do obrotu i stosowania w Polsce i UE (należy dostarczyć świadectwo zgodności CE lub deklarację zgodności CE wystawioną przez producenta), spełniać wymogi SWZ. Dostarczona mobilna kabina sortownicza winna być wolna od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych oraz wad prawnych. Przedmiot zamówienia obejmuje również usługi pozostające w związku z realizowaną dostawą, w szczególności uruchomienie, szkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji, obecność przedstawiciela Wykonawcy przy rozruchu oraz serwis gwarancyjny. Leasing operacyjny: czas trwania 48 miesięcy w tym czynsz inicjalny w wysokości 10% i 48 miesięcznych rat leasingowych, stała stopa procentowa, kwota wykupu 25 %, leasing w zł. Wymagany okres gwarancji i rękojmi wynosi 12 miesięcy. Wymagane parametry techniczne kabiny sortowniczej zwiera SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.