eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Radomsko › "Dostawa w formie leasingu operacyjnego mobilnej kabiny sortowniczej"Ogłoszenie z dnia 2023-02-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
„Dostawa w formie leasingu operacyjnego mobilnej kabiny sortowniczej”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 590585041

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Stara Droga 85

1.4.2.) Miejscowość: Radomsko

1.4.3.) Kod pocztowy: 97-500

1.4.4.) Województwo: łódzkie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.4.7.) Numer telefonu: 734122120

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: akapera@kancelariamhsp.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip2.pgk-radomsko.pl/przetargi/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00100134

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-02-17

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00099842

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

3.2. Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE

Przed zmianą:
NIE

Po zmianie:
TAK

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

3.2.1. Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE

Przed zmianą:

Po zmianie:
2022/BZP 00459198/01

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.