eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jasło › Zestaw instrumentarium do technik endoskopowych urologicznych - kompatybilny z posiadanymi płaszczami i optykami firmy OlympusOgłoszenie z dnia 2022-12-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zestaw instrumentarium do technik endoskopowych urologicznych – kompatybilny z posiadanymi płaszczami i optykami firmy Olympus

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Szpital Specjalistyczny w Jaśle

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 370444486

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Lwowska 22

1.4.2.) Miejscowość: Jasło

1.4.3.) Kod pocztowy: 38-200

1.4.4.) Województwo: podkarpackie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@szpital.jaslo.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.szpital.jaslo.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00488321

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-12-09

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00476763/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.11. Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów

Przed zmianą:
1. Formularz ofertowy (wzór załącznik nr 1 do SWZ),
2. Opis przedmiotu zamówienia (wzór załącznika nr 2 do SWZ),
3. Oświadczenie z art. 125 ust. 1 Pzp (wzór załącznik nr 4 do SWZ),
4. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt. 12.1 i pkt, 13.3 SWZ (jeśli dotyczy).
5. Zobowiązanie, o którym mowa w pkt. 10.2. SWZ (jeśli dotyczy

Po zmianie:
1. Formularz ofertowy (wzór załącznik nr 1 do SWZ),
2. Opis przedmiotu zamówienia (wzór załącznika nr 2 do SWZ) - po zmianie,
3. Oświadczenie z art. 125 ust. 1 Pzp (wzór załącznik nr 4 do SWZ),
4. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt. 12.1 i pkt, 13.3 SWZ (jeśli dotyczy).
5. Zobowiązanie, o którym mowa w pkt. 10.2. SWZ (jeśli dotyczy

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-12-13 11:00

Po zmianie:
2022-12-14 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-12-13 11:30

Po zmianie:
2022-12-14 11:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-01-11

Po zmianie:
2023-01-12

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.