eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › środki farmaceutyczne, środki dezynfekcyjne, odczynniki laboratoryjne do diagnostyki.Ogłoszenie z dnia 2006-03-17

POZYCJA 14300

WSTĘPNE OGŁOSZENIE INFORMACYJNE O PLANOWANYCH ZAMÓWIENIACH - dostawy Łódź: Czy niniejsze zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA):

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika, do kontaktów: Halina Cywińska, Jarosław Stępień, ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź, tel. 042 6895912, 6895404, fax 042 6895911, e-mail: przetargi@kopernik.lodz.pl, www.kopernik.lodz.pl. 2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. I.1). 3) Rodzaj zamawiającego: inny.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: środki farmaceutyczne, środki dezynfekcyjne, odczynniki laboratoryjne do diagnostyki. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 24.40.00.00, 24.43.16.00, 24.49.60.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Powyżej 750 000,00 euro. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: materiały opatrunkowe, jałowe pakiety zabiegowe, siatki do nietrzymania moczu, sprzęt medyczny jednorazowego użytku, sprzęt laparoskopowy, siatki przepuklinowe i gaza hemostatyczna, rękawice jednorazowego użytku, odzież medyczna jednorazowa, materiały szewne, sprzęt ortopedyczny i pomocniczy, sprzęt medyczny jednorazowego użytku dla potrzeb chirurgii, protezy naczyniowe, stymulatory serca, stenty przełykowe, implenty do zabigów neurochirurgicznych, stent grafty. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): Oryginalny kod CPV: 33.14.11.10 - Opatrunki Kod CPV wg słownika 2008: 33.14.11.10 - Opatrunki Oryginalny kod CPV: 33.14.11.16 - Zestawy opatrunkowe Kod CPV wg słownika 2008: 33.14.11.16 - Zestawy opatrunkowe Oryginalny kod CPV: 33.14.16.21 - Zestawy używane w przypadku nietrzymania moczu Kod CPV wg słownika 2008: 33.14.16.21 - Zestawy używane w przypadku nietrzymania moczu Oryginalny kod CPV: 33.14.10.00 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne Kod CPV wg słownika 2008: 33.14.10.00 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne Oryginalny kod CPV: 33.16.80.00 - Przyrządy do endoskopii, endochirurgii Kod CPV wg słownika 2008: 33.16.80.00 - Przyrządy do endoskopii, endochirurgii Oryginalny kod CPV: 33.18.41.00 - Implanty chirurgiczne Kod CPV wg słownika 2008: 33.18.41.00 - Implanty chirurgiczne Oryginalny kod CPV: 33.14.14.20 - Rękawice chirurgiczne Kod CPV wg słownika 2008: 33.14.14.20 - Rękawice chirurgiczne Oryginalny kod CPV: 33.14.10.00 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne Kod CPV wg słownika 2008: 33.14.10.00 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne Oryginalny kod CPV: 33.14.11.21 - Szwy chirurgiczne Kod CPV wg słownika 2008: 33.14.11.21 - Szwy chirurgiczne Oryginalny kod CPV: 33.14.17.00 - Wyroby ortopedyczne Kod CPV wg słownika 2008: 33.14.17.00 - Wyroby ortopedyczne Oryginalny kod CPV: 33.18.32.00 - Protezy ortopedyczne Kod CPV wg słownika 2008: 33.18.32.00 - Protezy ortopedyczne Oryginalny kod CPV: 33.18.42.00 - Protezy naczyniowe Kod CPV wg słownika 2008: 33.18.42.00 - Protezy naczyniowe Oryginalny kod CPV: 33.18.22.10 - Rozruszniki serca Kod CPV wg słownika 2008: 33.18.22.10 - Rozruszniki serca Oryginalny kod CPV: 33.18.41.00 - Implanty chirurgiczne Kod CPV wg słownika 2008: 33.18.41.00 - Implanty chirurgiczne Oryginalny kod CPV: 33.18.41.00 - Implanty chirurgiczne Kod CPV wg słownika 2008: 33.18.41.00 - Implanty chirurgiczne Oryginalny kod CPV: 33.10.00.00 - Urządzenia medyczne Kod CPV wg słownika 2008: 33.10.00.00 - Urządzenia medyczne 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Powyżej 750 000,00 euro. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 5) Inne informacje:

SEKCJA IV: INFORMACJE O CHARAKTERZE ADMINISTRACYJNYM

IV.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego:

SEKCJA VI: INNE INFORMACJE

VI.1) Czy publikacja ogłoszenia jest nieobowiązkowa: Nie. 2) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Nie. 3) Data wysłania ogłoszenia: ZAŁĄCZNIK B - INFORMACJE O CZĘŚCIACH ZAMÓWIENIA II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 24.40.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Środki farmaceutyczne. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 40537161 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 24.43.16.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Środki dezynfekcyjne. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 4458263 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 24.49.60.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Odczynniki laboratoryjne do diagnostyki. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 804754,65 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 33.14.11.10. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Materiały opatrunkowe. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 2087650 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 33.14.11.16. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Jałowe pakiety zabiegowe. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 295740 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 33.14.16.21. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Siatki do nietrzymania moczu. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 25000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 33.14.10.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Sprzęt medyczny jednorazowego użytku. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 2900000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 33.16.80.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Sprzęt laparaskopowy. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 209000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 33.18.41.00, 33.14.11.28. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Siatki przepuklinowe i gaza hemostatyczna. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 205510 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 33.14.14.20. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Rękawice jednorazowego użytku. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 513720 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 33.14.10.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Odzież medyczna jednorazowa. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 110000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 33.14.11.21. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Materiały szewne. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 1519720 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 33.14.17.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Sprzęt ortopedyczny i pomocniczy. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 2559000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 33.18.32.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Sprzęt medyczny jednorazowego użytku dla potrzeb chirurgii. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 800000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 33.18.42.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Protezy naczyniowe. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 79000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 33.18.22.10. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Stymulatory serca. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 282650 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 33.18.41.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Stenty przełykowe. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 150000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 33.18.41.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Implanty do zabiegów neurochirurgicznych. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 495000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 33.10.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Stent grafty. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 700000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia:

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.