eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Dostawa artykułów promocyjnych na potrzeby NFOŚiGWOgłoszenie z dnia 2022-12-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawa artykułów promocyjnych na potrzeby NFOŚiGW

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 142137128

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Konstruktorska 3A

1.4.2.) Miejscowość: Warszawa

1.4.3.) Kod pocztowy: 02-673

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: Elzbieta.Watts@nfosigw.gov.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.nfosigw.gov.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Państwowa osoba prawna

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00482648

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-12-07

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00451669/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.8. Wykaz przedmiotowych środków dowodowych

Przed zmianą:
dotyczy Części 1 i 2 zamówienia
Zamawiający wymaga od Wykonawców przedłożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych określonych poniżej w odniesieniu do każdego artykułu promocyjnego.
Zgodnie z art. 107 ust. 3 ustawy Pzp, przedmiotowe środki dowodowe nie będą podlegały uzupełnieniu, ponieważ są składane na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają wymagania Zamawiającego określone w kryteriach oceny ofert, w pkt.XVI.2. SWZ, pozwalające na przyznanie ofercie dodatkowych punktów.
dotyczy Części 1 zamówienia
Próbki oferowanych artykułów promocyjnych, które będą podlegały ocenie w kryterium „Jakość”, spełniające jednocześnie - odpowiednio dla danego artykułu - wymagania określone w Załączniku nr 7.1 do SWZ, należy złożyć według poniższych wymagań i w następujących ilościach:
- Poz. 1 - zestaw pióro i długopis z bursztynem - 1 zest. (z etui zamykanym, w kolorze czarnym
z materiałową wyściółką w dowolnym kolorze), z tekturową czarną, matową obwolutą,
- Poz. 2 - filiżanka ze spodkiem - 1 szt. w tekturowym pudełku w kolorze naturalnym (beżowym),
- Poz. 3 - głośnik 1 szt. (w zestawie kabel USB do ładowania oraz kabel audio 3,5 mm)
w tekturowym pudełku w kolorze naturalnym (beżowym),
- Poz. 4 - szal jedwabny – 1 szt., zapakowany w jasną, sztywną kopertę, (wzór szala dowolny),
- Poz. 5 - kryształowy przycisk do papieru (kula ziemska na kryształowej podstawce) – 1 szt.
w ozdobnym pudełku w kolorze czarnym lub granatowym z materiałową wyściółką
w dowolnym kolorze, z czarną matową obwolutą,
- Poz. 6 - power bank – 1 szt. w czarnym ozdobnym pudełku i z czarną matową obwolutą,
- Poz. 7 - portfel z power bankiem – 1 szt., portfel w kolorze czarnym i/lub brązowym,
w tekturowym pudełku w kolorze naturalnym (beżowym),
- Poz. 8 - posrebrzana pamięć USB z bursztynem – 1 szt. w tekturowym matowym pudełku
w kolorze czarnym,
- Poz. 9 - zestaw notes z długopisem – 1 zest. wraz z ozdobnym pudełkiem i z tekturową, matową obwolutą w kolorze czarnym,
- Poz. 10 - magnetyczny notes z długopisem -1 zest. w tekturowym pudełku, w naturalnym kolorze (beżowym),
- Poz. 11 - srebrne spinki do mankietów z bursztynem - 1 kpl., w zamykanym etui w kolorze czarnym z materiałową wyściółką i w tekturowym czarnym, matowym pudełku (dopuszcza się złożenie w ramach próbki jednej spinki),
- Poz. 12 – smartwatch – 1 szt. w tekturowym pudełku, w naturalnym kolorze (beżowym),
- Poz. 13 - szklana butelka zakręcana oraz silikonowa słomka, nasadka wielokrotnego użytku i czyścik – 1 szt. w tekturowym pudełku w naturalnym kolorze (beżowym), butelka w jednym z kolorów określonych przez Zamawiającego w Załączniku nr 7.1 do SWZ
- Poz. 14 - ładowarka bezprzewodowa plus stojak na przybory – 1 szt. w tekturowym pudełku, w naturalnym kolorze (beżowym),
- Poz. 15 - składana lampa bambusowa z ładowarką – 1 szt. w tekturowym pudełku, w naturalnym kolorze (beżowym). cd. poniżej w pkt 5.11

Po zmianie:
dotyczy Części 1 i 2 zamówienia
Zamawiający wymaga od Wykonawców przedłożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych określonych poniżej w odniesieniu do każdego artykułu promocyjnego.
Zgodnie z art. 107 ust. 3 ustawy Pzp, przedmiotowe środki dowodowe nie będą podlegały uzupełnieniu, ponieważ są składane na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają wymagania Zamawiającego określone w kryteriach oceny ofert, w pkt.XVI.2. SWZ, pozwalające na przyznanie ofercie dodatkowych punktów.
dotyczy Części 1 zamówienia
Próbki oferowanych artykułów promocyjnych, które będą podlegały ocenie w kryterium „Jakość”, spełniające jednocześnie - odpowiednio dla danego artykułu - wymagania określone w Załączniku nr 7.1 do SWZ, należy złożyć według poniższych wymagań i w następujących ilościach:
- Poz. 1 - zestaw pióro i długopis z bursztynem - 1 zest. (z etui zamykanym, w kolorze czarnym
z materiałową wyściółką w dowolnym kolorze),
- Poz. 2 - filiżanka ze spodkiem - 1 szt.,
- Poz. 3 - głośnik 1 szt. (w zestawie kabel USB do ładowania oraz kabel audio 3,5 mm) ,
- Poz. 4 - szal jedwabny – 1 szt., zapakowany w jasną, sztywną kopertę, (wzór szala dowolny),
- Poz. 5 - kryształowy przycisk do papieru (kula ziemska na kryształowej podstawce) – 1 szt.
w ozdobnym pudełku w kolorze czarnym lub granatowym z materiałową wyściółką
w dowolnym kolorze,
- Poz. 6 - power bank – 1 szt. w czarnym ozdobnym pudełku,
- Poz. 7 - portfel z power bankiem – 1 szt., portfel w kolorze czarnym i/lub brązowym,
- Poz. 8 - pamięć USB z bursztynem – 1 szt.,
- Poz. 9 - zestaw notes z długopisem – 1 zest. wraz z ozdobnym pudełkiem,
- Poz. 10 - magnetyczny notes z długopisem -1 zest.,
- Poz. 11 - srebrne spinki do mankietów z bursztynem - 1 kpl., w zamykanym etui w kolorze czarnym z materiałową wyściółką (dopuszcza się złożenie w ramach próbki jednej spinki),
- Poz. 12 – smartwatch – 1 szt.,
- Poz. 13 - szklana butelka zakręcana oraz silikonowa słomka, nasadka wielokrotnego użytku i czyścik – 1 szt., butelka w jednym z kolorów określonych przez Zamawiającego w Załączniku nr 7.1 do SWZ
- Poz. 14 - ładowarka bezprzewodowa plus stojak na przybory – 1 szt.,
- Poz. 15 - składana lampa bambusowa z ładowarką – 1 szt.
Na etapie składania ofert, Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z próbkami oferowanych artykułów promocyjnych przykładowych obwolut i tekturowych pudełek.
cd. poniżej w pkt 5.11

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.11. Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów

Przed zmianą:
c.d. pkt 5,8) Biorąc pod uwagę, że część ww. artykułów, tj.:
- artykuły z poz. 1, 5, 6, 9 - mają być pakowane w podobne tekturowe matowe czarne obwoluty, Zamawiający dopuszcza złożenie (dla tych artykułów) wraz z ofertą jednej, przykładowej obwoluty, spełniającej wymagania SWZ (natomiast na etapie realizacji dopuszczalna będzie jedynie niezbędna i odpowiednia dla danego artykułu zmiana rozmiaru obwoluty),
- artykuły z poz. 8, 11 - mają być pakowane w podobne czarne tekturowe pudełka, Zamawiający dopuszcza złożenie wraz z ofertą jednego, przykładowego tekturowego pudełka spełniającego wymagania SWZ (natomiast na etapie realizacji dopuszczalna będzie jedynie zmiana rozmiarów),
- artykuły z poz. 2, 3, 7, 10, 12, 13, 14, 15 - mają być pakowane w podobne tekturowe pudełka w naturalnym kolorze (beżowym), Zamawiający dopuszcza złożenie wraz z ofertą jednego, przykładowego tekturowego pudełka spełniającego wymagania SWZ (natomiast na etapie realizacji dopuszczalna będzie jedynie zmiana rozmiarów).

dotyczy Części 2 zamówienia. Próbki oferowanych artykułów promocyjnych, które będą podlegały ocenie w kryterium „Jakość”, spełniające jednocześnie - odpowiednio dla danego artykułu - wymagania określone w Załączniku nr 7.2 do SWZ, należy złożyć według poniższych wymagań i w następujących ilościach:
Poz. 1 – plecak – 1 szt., w kolorze granatowym lub szarym,
Poz. 2 - pojemniki na żywność- 1 szt. w tekturowym pudełku w kolorze naturalnym (beżowym),
Poz. 3 – głośnik – 1 szt. w tekturowym pudełku w kolorze naturalnym (beżowym),
Poz. 4 - parasol składany – 1 szt., w kolorze czarnym lub ciemnozielonym,
Poz. 5 – termos – 1 szt. w tekturowym pudełku w kolorze naturalnym (beżowym),
Poz. 6 - parasol długi -1 szt. w kolorze czarnym lub ciemnozielonym lub granatowym,
Poz. 7 - kubek termiczny – 1 szt. w tekturowym pudełku w kolorze naturalnym (beżowym).
Biorąc pod uwagę, że część ww. artykułów, tj.:
- artykuły z poz. 2, 3, 5, 7 - mają być pakowane w podobne tekturowe pudełka, Zamawiający dopuszcza złożenie wraz z ofertą jednego, przykładowego tekturowego pudełka spełniającego wymagania SWZ (natomiast na etapie realizacji dopuszczalna będzie jedynie zmiana rozmiarów).
dotyczy Części 1 i 2 zamówienia
Ponadto, Zamawiający nie wymaga, na etapie składania ofert, aby na przedłożonych wraz z ofertą próbkach (w tym obwolutach/pudełkach) były jakiekolwiek loga (loga nie będą podlegały ocenie przy ocenie ofert).
Wymagane przez Zamawiającego loga, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia przedstawionym w Załączniku nr 7.1 i 7.2 do SWZ, Wykonawca obowiązany będzie umieścić na dostarczanych artykułach promocyjnych w ramach realizacji umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania.

dotyczy Części 3 zamówienia
Zamawiający nie wymaga od Wykonawców przedłożenia przedmiotowych środków dowodowych w Części 3 zamówienia.

Po zmianie:
c.d. pkt 5,8)
dotyczy Części 2 zamówienia.
Próbki oferowanych artykułów promocyjnych, które będą podlegały ocenie w kryterium „Jakość”, spełniające jednocześnie - odpowiednio dla danego artykułu - wymagania określone w Załączniku nr 7.2 do SWZ, należy złożyć według poniższych wymagań i w następujących ilościach:
Poz. 1 – plecak – 1 szt., w kolorze granatowym lub szarym,
Poz. 2 - pojemniki na żywność- 1 szt.,
Poz. 3 – głośnik – 1 szt.,
Poz. 4 - parasol składany – 1 szt., w kolorze czarnym lub ciemnozielonym,
Poz. 5 – termos – 1 szt.,
Poz. 6 - parasol długi -1 szt. w kolorze czarnym lub ciemnozielonym lub granatowym,
Poz. 7 - kubek termiczny – 1 szt.

Na etapie składania ofert, Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z próbkami oferowanych artykułów promocyjnych przykładowych obwolut i tekturowych pudełek.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-12-08 11:00

Po zmianie:
2022-12-30 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-12-08 12:00

Po zmianie:
2022-12-30 12:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-01-06

Po zmianie:
2023-01-28

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.