eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nowy Sącz › Opracowanie dokumentacji projektowej budowy mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1510 K Berest - Mochnaczka WyżnaOgłoszenie z dnia 2022-12-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1510 K Berest - Mochnaczka Wyżna

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: POWIAT NOWOSĄDECKI - POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W NOWYM SĄCZU

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491893180

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Jeremiego Wiśniowieckiego 136

1.4.2.) Miejscowość: Nowy Sącz

1.4.3.) Kod pocztowy: 33-300

1.4.4.) Województwo: małopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosądecki

1.4.7.) Numer telefonu: (+48) 18 442 64 88

1.4.8.) Numer faksu: (+48) 18 442 63 45

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@pzd.nowy-sacz.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.pzd.nowy-sacz.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Zarządzanie drogami powiatowymi

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00476468

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-12-05

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00469773/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.3.8. Sposób oceny ofert

Przed zmianą:
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów spośród nieodrzuconych ofert. Łączna suma punktów uzyskana przez badaną ofertę (P) zostanie obliczona na podstawie wzoru:
P = PKc + PKrg + PKdp
gdzie:
P - całkowita suma punktów uzyskana przez badaną ofertę,
PKc - liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium „Cena”
PKrg - liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium „okres rękojmi i gwarancji jakości”,
PKdp - liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium „doświadczenie projektanta branży drogowej”,

Po zmianie:
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów spośród nieodrzuconych ofert. Łączna suma punktów uzyskana przez badaną ofertę (P) zostanie obliczona na podstawie wzoru:
P = PKc + PKrg + PKdp
gdzie:
P - całkowita suma punktów uzyskana przez badaną ofertę,
PKc - liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium „Cena”
PKrg - liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium „okres rękojmi i gwarancji jakości”,
PKdp - liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium „doświadczenie projektanta branży mostowej”,

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.