eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gorzkowice › Dostawa sprzętu i oprogramowania wraz z przeprowadzeniem szkoleń związane z realizacją projektu w ramach grantu "Cyfrowa GminaOgłoszenie z dnia 2022-12-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawa sprzętu i oprogramowania wraz z przeprowadzeniem szkoleń związane z realizacją projektu w ramach grantu „Cyfrowa Gmina

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Gorzkowice

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 590647871

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Szkolna 3

1.4.2.) Miejscowość: Gorzkowice

1.4.3.) Kod pocztowy: 97-350

1.4.4.) Województwo: łódzkie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.4.7.) Numer telefonu: 44 6818006

1.4.8.) Numer faksu: 446818006

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@gorzkowice.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://gorzkowice.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00474123

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-12-02

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00457714/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 2)

Przed zmianą:
4.2.2. część 2 zamówienia – „Dostawa sprzętu informatycznego z oprogramowaniem na potrzeby serwerowni”.
1) Dostarczony sprzęt musi być wolny od wad prawnych i fizycznych oraz nie noszący oznak użytkowania.
2) Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, musi pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski, pochodzić z seryjnej produkcji z uwzględnieniem opcji konfiguracyjnych przewidzianych przez producenta dla oferowanego modelu sprzętu.
3) Niedopuszczalne są produkty prototypowe, nie dopuszcza się urządzeń długotrwale magazynowanych oraz pochodzących z programów wyprzedażowych producenta. Urządzenia nie mogą się znajdować się na liście „end-of-sale” oraz „end-of-support” producenta.
4) Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy) jakichkolwiek portów nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek, itp., niedopuszczalne jest zastosowanie jakichkolwiek zewnętrznych przejściówek czy konwerterów.
5) Wszystkie urządzenia będą zasilane bezpośrednio z sieci 230V.
6) Wykonawca zapewni dostawę do wskazanej lokalizacji w siedzibie Zamawiającego.
7) Wykonawca jest odpowiedzialny za skonfigurowanie połączeń fizycznych, logicznych, podłączenie i skonfigurowanie urządzeń pozwalające na rozpoczęcie pracy oraz dostarczenie odpowiedniej ilości kabli zasilających, połączeniowych w celu przygotowania zamawianego sprzętu do działania.
8) Wykonawca zobowiązany jest do skonfigurowania zamawianego sprzętu w uzgodnieniu z Zamawiającym.
9) Prace instalacyjne będzie można realizować wyłącznie w terminach uzgodnionych z Zamawiającym.
10) Wykonawca będzie zobowiązany do złożenia dokumentacji powykonawczej, zawierającej w szczególności wszystkie dokumenty wskazane w SOPZ (Załącznik nr 1 do SWZ) oraz dane dostępu do urządzeń i oprogramowania, które będą wykorzystywane podczas instalacji i konfiguracji sprzętu i oprogramowania.
11) Dla dostaw sprzętu informatycznego z systemem operacyjnym Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego (nieużywanego nigdy wcześniej), w wersji z certyfikatem autentyczności dla każdej licencji, o ile producent oferowanego oprogramowania stosuje certyfikaty autentyczności. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia fabrycznie nowego systemu operacyjnego nieużywanego oraz nigdy wcześniej nieaktywowanego na innym urządzeniu oraz pochodzącego z legalnego źródła sprzedaży. W przypadku systemu operacyjnego naklejka hologramowa winna być zabezpieczona przed możliwością odczytania klucza za pomocą zabezpieczeń stosowanych przez producenta, o ile producent oferowanego oprogramowania stosuje takie zabezpieczenia. Zamawiający zastrzega możliwość weryfikacji dostarczonego oprogramowania na etapie oceny ofert jak i na etapie dostawy pod kątem legalności oprogramowania bezpośrednio u producenta oprogramowania. Zamawiający zastrzega możliwość żądania od Wykonawcy na etapie dostawy przedstawienia dokumentów dotyczących zakupu oprogramowania w autoryzowanym kanale dystrybucyjnym producenta oprogramowania.

Zbiorcze zestawienie rzeczowo - ilościowe
Lp. Nazwa Ilość
1. Dostawa stacji roboczych 2 szt.
2. Dostawa skanera 1 szt.
3. Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego 1 szt.
4. Dostawa kluczy U2F 4 szt.
5. Dostawa serwera 2 szt.
6. Dostawa licencji serwerowego systemu operacyjnego (SSO) wraz z licencjami dostępowymi 2 szt.
7. Dostawa urządzenia NAS wraz z dyskami 1 szt.
8. Dostawa urządzenia UTM 3 szt.
9. Dostawa licencji oprogramowania do przechowywania i analizy logów 1 szt.
10. Przeprowadzenie szkolenia w zakresie SSO i urządzenia UTM 3 szt.

UWAGA! TERMIN DOSTAWY URZĄDZEŃ UTM WYNOSI 30 DNI OD DNIA ZAWARCIA UMOWY.

Po zmianie:
część 2 zamówienia – „Dostawa sprzętu informatycznego z oprogramowaniem na potrzeby serwerowni”.
1) Dostarczony sprzęt musi być wolny od wad prawnych i fizycznych oraz nie noszący oznak użytkowania.
2) Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, musi pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski, pochodzić z seryjnej produkcji z uwzględnieniem opcji konfiguracyjnych przewidzianych przez producenta dla oferowanego modelu sprzętu.
3) Niedopuszczalne są produkty prototypowe, nie dopuszcza się urządzeń długotrwale magazynowanych oraz pochodzących z programów wyprzedażowych producenta. Urządzenia nie mogą się znajdować się na liście „end-of-sale” oraz „end-of-support” producenta.
4) Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy) jakichkolwiek portów nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek, itp., niedopuszczalne jest zastosowanie jakichkolwiek zewnętrznych przejściówek czy konwerterów.
5) Wszystkie urządzenia będą zasilane bezpośrednio z sieci 230V.
6) Wykonawca zapewni dostawę do wskazanej lokalizacji w siedzibie Zamawiającego.
7) Wykonawca jest odpowiedzialny za skonfigurowanie połączeń fizycznych, logicznych, podłączenie i skonfigurowanie urządzeń pozwalające na rozpoczęcie pracy oraz dostarczenie odpowiedniej ilości kabli zasilających, połączeniowych w celu przygotowania zamawianego sprzętu do działania.
8) Wykonawca zobowiązany jest do skonfigurowania zamawianego sprzętu w uzgodnieniu z Zamawiającym.
9) Prace instalacyjne będzie można realizować wyłącznie w terminach uzgodnionych z Zamawiającym.
10) Wykonawca będzie zobowiązany do złożenia dokumentacji powykonawczej, zawierającej w szczególności wszystkie dokumenty wskazane w SOPZ (Załącznik nr 1 do SWZ) oraz dane dostępu do urządzeń i oprogramowania, które będą wykorzystywane podczas instalacji i konfiguracji sprzętu i oprogramowania.
11) Dla dostaw sprzętu informatycznego z systemem operacyjnym Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego (nieużywanego nigdy wcześniej), w wersji z certyfikatem autentyczności dla każdej licencji, o ile producent oferowanego oprogramowania stosuje certyfikaty autentyczności. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia fabrycznie nowego systemu operacyjnego nieużywanego oraz nigdy wcześniej nieaktywowanego na innym urządzeniu oraz pochodzącego z legalnego źródła sprzedaży. W przypadku systemu operacyjnego naklejka hologramowa winna być zabezpieczona przed możliwością odczytania klucza za pomocą zabezpieczeń stosowanych przez producenta, o ile producent oferowanego oprogramowania stosuje takie zabezpieczenia. Zamawiający zastrzega możliwość weryfikacji dostarczonego oprogramowania na etapie oceny ofert jak i na etapie dostawy pod kątem legalności oprogramowania bezpośrednio u producenta oprogramowania. Zamawiający zastrzega możliwość żądania od Wykonawcy na etapie dostawy przedstawienia dokumentów dotyczących zakupu oprogramowania w autoryzowanym kanale dystrybucyjnym producenta oprogramowania.

Zbiorcze zestawienie rzeczowo - ilościowe
Lp. Nazwa Ilość
1. Dostawa stacji roboczych 2 szt.
2. Dostawa skanera 1 szt.
3. Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego 1 szt.
4. Dostawa kluczy U2F 4 szt.
5. Dostawa serwera 2 szt.
6. Dostawa licencji serwerowego systemu operacyjnego (SSO) wraz z licencjami dostępowymi 2 szt.
7. Dostawa urządzenia NAS wraz z dyskami 1 szt.
8. Dostawa urządzenia UTM 3 szt.
9. Dostawa licencji oprogramowania do przechowywania i analizy logów 1 szt.
10. Przeprowadzenie szkolenia w zakresie SSO i urządzenia UTM 3 szt.
UWAGA! TERMIN DOSTAWY URZĄDZEŃ UTM WYNOSI 90 DNI OD DNIA ZAWARCIA UMOWY.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-12-07 10:00

Po zmianie:
2022-12-12 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-12-07 10:30

Po zmianie:
2022-12-12 10:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-01-05

Po zmianie:
2023-01-10

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.