eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rzeszów › Dostawa wyposażenia do laboratorium (3 części).Ogłoszenie z dnia 2023-10-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa wyposażenia do laboratorium (3 części).

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o. o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 368953574

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Teofila Lenartowicza 4

1.5.2.) Miejscowość: Rzeszów

1.5.3.) Kod pocztowy: 35-051

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@rarr.rzeszow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://pcinn.org/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/814465

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Sprawy gospodarcze i finansowe

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa wyposażenia do laboratorium (3 części).

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4b53e883-4cac-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00460094

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-10-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Projekt: Podkarpackie Centrum Innowacji

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00393265

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: PCI-6DZP.410.46.2023.PR

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 188060,26 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 20837,44 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część I – Dostawa akcesoriów laboratoryjnych.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa określonego sprzętu – akcesoriów laboratoryjnych, zgodnie z poniższymi parametrami i liczbą sztuk.
1. Szkło laboratoryjne i akcesoria (zestaw) 1 zestaw
Parametry techniczne
Zestaw szkła i wyposażenia laboratoryjnego:
-Bagietka szklana, min. 3 sztuki
-bibuła filtracyjna, min 50 sztuk,
-cylinder miarowy 50 ml min. 1 sztuka,
-Cylinder miarowy 100 ml, min. 1 sztuka,
-Cylinder miarowy 250 ml min. 1 sztuka,
-Gruszka gumowa min. 1 sztuka,
-kolba okrągłodenna 100 ml min.1 szt.
-kolba stożkowa z korkiem min.2 szt.
-lejek min.2 szt.
-łapa do probówek metalowa min.2 szt.
-łyżeczka do spalań z kołnierzem ochronnym min.1 szt.
-łyżko-szpatułka min.2 szt.
-moździerz szorstki z tłuczkiem min. 1 szt.
-okulary ochronne podstawowe min. 2 szt.
-palnik alkoholowy min.1 szt.
-parownica porcelanowa min.1 szt.
-pęseta metalowa min. 1 szt.
-pipeta Pasteura, 3 ml min.3 szt.
-pipeta wielomiarowa, 5 ml min.1 szt.
-probówka szklana (borokrzem.), I min.10 szt.
-probówka szklana (borokrzem.), II min.10 szt.
-stojak do probówek 6+6 min - 1 szt.
-stojak nad palnik - 1 szt.
-szalka Petriego, szklana, 60 mm min. 2 szt.
-szalka Petriego, szklana, 100 mm min. 2 szt.
-szczotka do probówek min. 2 szt.
-szczypce laboratoryjne min. 1 szt.
-szkiełko zegarkowe 75 mm min. 3 szt.
-termometr szklany -10..+110 min 1 szt.
-tryskawka min. 1 szt.
-tygiel porcelanowy min.1 szt.
-zakraplacz szklany, poj. 2 ml min.3 szt.
-zlewka szklana miarowa 100 ml min. 2 szt.
-zlewka szklana miarowa 250 ml min. 2 szt.
-zlewka szklana miarowa 400 ml min. 1 szt.
2. Suszarka do szkła laboratoryjnego 1 szt.
Parametry techniczne urządzenia
Ociekacz dedykowany do osuszania szkła laboratoryjnego typu probówki, kolby, pojemniki.
Osuszacz wykonany z drutu metalowego lub stalowego, malowanego lub pokryte tworzywem sztucznym PVC/epoksydowym.
Konstrukcja stojąca.
Wyposażony w minimum 23 bolce/kołeczki do osuszania z zaokrąglonym lub zakończonych gumowym korkiem.
3. Zestaw pipet 100 szt. - 3 zestawy
Parametry techniczne
Pipery plastikowe
min. 100 sztuk w opakowaniu,
pojemność 3ml
4. Statyw laboratoryjny 1 szt.
Parametry techniczne urządzenia
Statyw laboratoryjny,
-materiał: metal
-statyw o wymiarach min 50 cm,
-min jedna łapa,
-min dwa pierścienie o różnych średnicach
5. Zlewki laboratoryjne 1 zestaw
Parametry techniczne
Zestaw zlewek laboratoryjnych ze szkła lub polproplenu
- 100 lub150 ml min. 1 szt.
- 200 lub 250 ml min 1 szt.
- 300 lub400 ml min. 1 szt.
- 500 lub 600 ml min 1 szt.
6. Zestaw łyżeczek laboratoryjnych - 1 zestaw
Parametry techniczne
Łyżeczki dwustronne o wymiarach 160,180,200,220 mm
Łyżeczko-szpatułki o wymiarach 105,120,140 mm
Łyżeczko-szpatułki o wymiarach 200 mm
Mikro łyżeczki o wymiarach 220 mm

Wszelkie koszty dostawy spoczywają na Wykonawcy. Wykonawca jest zobligowany do dostarczenia przedmiotu zamówienia, objętego daną częścią zamówienia, do siedziby Zamawiającego (ul. Lenartowicza 4, 6 – 35-051Rzeszów), na własny koszt i wniesienia do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego (budynek dwupiętrowy, z windą).

4.5.3.) Główny kod CPV: 38437000-7 - Pipety i akcesoria laboratoryjne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

38900000-4 - Różne przyrządy do badań lub testowania

33790000-4 - Laboratoryjne, higieniczne lub farmaceutyczne wyroby szklane

4.5.5.) Wartość części: 1951,51 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część II – Dostawa ochronnej odzieży laboratoryjnej.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa niżej określonej ochronnej odzieży laboratoryjnej, zgodnie z poniższym wskazaniem.
1. Fartuch laboratoryjny rozmiar S - 2 szt.
Parametry techniczne
Fartuch laboratoryjny:
Kolor: biały
Rozmiar: S
Grubość materiału: minimum 145g/m2
Krój: prosty:
Ilość kieszeń: minimum 2
Krój: prosty
2. Fartuch laboratoryjny rozmiar M - 2 szt.
Parametry techniczne
Fartuch laboratoryjny:
Kolor: biały
Rozmiar: M
Grubość materiału: minimum 145g/m2
Krój: prosty:
Ilość kieszeń: minimum 2
Krój: prosty
3. Fartuch laboratoryjny rozmiar L - 2 szt.
Parametry techniczne
Fartuch laboratoryjny:
Kolor: biały
Rozmiar: L
Grubość materiału: minimum 145g/m2
Krój: prosty:
Ilość kieszeń: minimum 2
Krój: prosty
4. Fartuch laboratoryjny rozmiar XL - 2 szt.
Parametry techniczne
Fartuch laboratoryjny:
Kolor: biały
Rozmiar: XL
Grubość materiału: minimum 145g/m2
Krój: prosty:
Ilość kieszeń: minimum 2
Krój: prosty
5. Rękawice ochronne odporne na chemikalia rozmiar 9 - 1 para
Parametry techniczne
Rękawice butylowe odporne na chemikalia z normą EN 374 oraz EN-388
Rozmiar 9
6. Rękawice ochronne odporne na chemikalia rozmiar 10 - 1 para
Parametry techniczne
Rękawice butylowe odporne na chemikalia z normą EN 374 oraz EN-388
Rozmiar 10

Wszelkie koszty dostawy spoczywają na Wykonawcy. Wykonawca jest zobligowany do dostarczenia przedmiotu zamówienia, objętego daną częścią zamówienia, do siedziby Zamawiającego (ul. Lenartowicza 4, 6 – 35-051Rzeszów), na własny koszt i wniesienia do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego (budynek dwupiętrowy, z windą).

4.5.3.) Główny kod CPV: 35113400-3 - Odzież ochronna i zabezpieczająca

4.5.5.) Wartość części: 898,17 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część III – Dostawa sprzętu laboratoryjnego.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów do drukarek do siedziby Zamawiającego, zgodnie z poniższym opisem.
1. Cieplarka laboratoryjna nablatowa 1 szt.
Parametry techniczne urządzenia
Cieplarka laboratoryjna z zastosowaniem w laboratoriach mikrobiologicznym, biotechnologicznym, botaniczym oraz biochemicznym.
Minimalne wymiary
Elementy dodatkowe: Timer
Wykonanie cieplarki: Stal nierdzewna,
-drzwi z oknem
-cyfrowa regulacja temperatury i czasu,
-2 półki druciane z możliwością montowania na różnych wysokościach,
-kabel z wtyczką europejską
Dane techniczne:
Pojemność cieplarki nie mniejsza niż 30L,
-Maksymalna temperatura. RT +%-80oC,
-Regulacja Temperatury. 0,1 oC,
-Fluktuacja temperatury, 0,5 oC,
-Bezpiecznik 15A,
- Zasilanie sieciowe, 220V, 50HZ,
- Instrukcja obsługi w języku polskimi lub angielskim.
Gwarancja producenta minimum 12 miesięcy.
2. Płaszcz grzejny laboratoryjny - 1 szt.
Parametry techniczne urządzenia
Urządzenie laboratoryjne, służące do ogrzewania płynów w kolbach kulistych. Z funkcją mieszania oraz sterowania parametrami grzania.
Zasilanie: 220V-240V
Moc urządzenia w przedziale: 240-260 W
Pojemność dla ogrzewanych kolb: 500 ml
Zakres temperatur powierzchni grzewczej: 450 -500 st. C
Kosz grzewczy wykonany z włókna szklanego
Urządzenie wyposażone w sterowalne mieszadło typu magnetycznego o maksymalnej prędkości obrotu w zakresie: 1200-1600 obr. na min.
Instrukcje obsługi w języku polskim i/lub angielskim.
Gwarancja minimum 12 miesięcy.
3. Wagosuszarka - 1 szt.
Parametry techniczne urządzenia
Specjalistyczne urządzenie wagowe, służące do ważenia i osuszania
próbek materiałów w celu weryfikacji wagi mokrej do suchej oraz do szybkiego i precyzyjnego wyznaczania wilgotności materiału na podstawie ubytku masy podczas suszenia. Waga wyposażana zabudowaną komorę wagi z promiennikiem/grzałką.
Zasilanie: 220V-240V
System grzania oparty o promienniki podczerwieni, halogenowe lub kwarcowe.
Temperatura suszenia: <160st. C
Zakres obciążenia, maksymalna waga próbki w przedziale: 110g-210g
Urządzenie wyposażone w cyfrowy wyświetlacz oraz panel sterowania, pozwalający na zarządzanie procesem i parametrami suszenia.
Instrukcja obsługi w języku polskim i lub angielskim.
Gwarancja minimum 12 miesięcy.
4. Waga precyzyjna- 1 szt.
Parametry techniczne urządzenia
Waga elektroniczna, precyzyjna typu laboratoryjnego.
Zasilanie: bateryjne, akumulatorowe lub z sieci 220-240V lub zasilaczem dedykowanym AC
Wyświetlacz cyfrowy podświetlany LCD, panel sterowania, tarowania oraz ustawiania jednostek masy z przyciskami.
Funkcja auto kalibracji
Rozmiar szalki w przedziale: fi 100 mm do fi 145 mm
Szalka wykonana ze stali nierdzewnej
Obciążenie maksymalne w przedziale: 200-220g
Podziałka elementarna: 0,01g lub wyższa
Instrukcja obsługi w języku polskim i lub angielskim.
Gwarancja minimum 12 miesięcy.
5. Wielofunkcyjny PHmetr elektroniczny z sondą - 1 szt.
Parametry techniczne urządzenia
Miernik pH elektroniczny typu laboratoryjnego wraz sondą pomiarową.
Wyświetlacz cyfrowy typu LCD, panel sterowania dotykowy lub z przyciskami.
Zasilanie dedykowanym zasilaczem typu VDC, AC i/lub poprzez USB/microUSB z ładowarką. (dostarczony wraz z urządzeniem)
Urządzenie wyposażone w ustawialne ramię z uchwytem sondy.
Sonda/elektroda z minimum dwiema funkcjami pomiaru: poziom pH i temperatury. Kompatybilna z dostarczonym urządzeniem.
Zakres pomiarowy pH:
Dolna granica w przedziale: -2 do 0
Górna granica: 14-16
Dokładność pomiaru, rozdzielczość pomiaru: 0,01pH
Instrukcja obsługi w języku polskim i lub angielskim.
Gwarancja minimum 12 miesięcy.
6. Termometr elektroniczny z sondą szpilkową - 1 szt.
Parametry techniczne urządzenia
Termometr Elektroniczny z czujnikiem na przewodzie do kontroli pomiaru temperatur z sondą
-Wyświetlacz LCD, panel dotykowy lub z przyciskami,
-pomiar temperatury w °C,
Charakterystyka pomiarowa:
- zakres pomiaru: -100°C do +270°C,
-dokładność pomiaru, maksymalnie 0,05°C,
-rozdzielczość pomiaru 0,01 °C
Charakterystyka techniczna:
-Środowisko pracy w przedziale - 25°Cdo +40°C,
-Częstotliwość 2 Hz,
Instrukcja obsługi w języku polskim i/lub angielskim.
Gwarancja: minimum 12 miesięcy.
7. Mieszadło magnetyczne - 1 szt.
Parametry techniczne urządzenia
Materiał płyty roboczej: aluminium
Zakres prędkości 100-1500 obr./min
Zewnętrzny czujnik temperatury: PT1000 (dokładność ± 0,2 ℃)
Dokładność kontroli temperatury: ±1 ℃ (<100 ℃) ±1% (>100 ℃)
Moc grzewcza: 500-600 W
Klasa ochrony: IP21
Dopuszczalna temperatura otoczenia: 5-40 ℃
Płyta robocza Wymiar: 135mm (5 cali)
Zakres temperatury grzania: Temp. pokojowa - 340 ℃, przyrost co 1℃
Dokładność wyświetlania temp. ±0,1 ℃
Waga: maks. 2,8 kg
Dopuszczalna wilgotność otoczenia: 80% wilgotności względnej
Instrukcja obsługi w języku polskim i lub angielskim.
Gwarancja minimum 12 miesięcy.
8. Wirówka laboratoryjna - 1 szt.
Parametry techniczne urządzenia
Wirówka laboratoryjna:
- Maksymalna prędkość: 7000 obr./min
- Max przyspieszenie: 2680×g
- Tryb pracy: ciągły
- napęd: silnik DC
- Napięcie zasilania: 230V, 50/60Hz
- Moc: 20-150W
- Głośność: <=50Db
Instrukcja obsługi w języku polskim i lub angielskim.
Gwarancja minimum 12 miesięcy.
9. Wstrząsarka - 1 szt.
Parametry techniczne urządzenia
Wstrząsarka laboratoryjna
Rodzaj ruchu okrężna
Amplituda ruchu 4.5 mm
Moc silnika wejściowa MINIMUM 9.5 W
Moc silnika wyjściowa: MINIMUM 5 W
Dopuszczalny czas pracy 100 %
Prędkość w przedziale 0-3000 obrotów na minutę
Wymiary minimalne (szer. × wys. × gł.) 123 x 42 x 123 mm
Ciężar min 0.7 kg
Dopuszczalna temperatura otoczenia 5 - 40 °C
Dopuszczalna wilgotność względna 80 %
Napięcie 100 - 240 V
Częstotliwość 50/60 Hz
Zasilanie (w trybie gotowości) 0.8 W
Instrukcja obsługi w języku polskim i/lub angielskim.
Gwarancja minimum 12 miesięcy.
10. Destylator do wody, destylarka - 1 szt.
Parametry techniczne urządzenia
Pojemność zbiornika destylarki min 4L
Ilość wytworzonej wody nie mniej niż ok 1L/H
Zasilanie 220-240V, 50/60Hz,
Moc min. 750 W,
Metalowy wentylator,
Zestaw powinien zawierać zbiornik, szklany lub plastikowy,
Gwarancja minimum 12 miesięcy,
Instrukcja obsługi w języku polskim lub angielskim.

4.5.3.) Główny kod CPV: 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

4.5.5.) Wartość części: 17987,76 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W przedmiotowym postępowaniu, wobec części I nie złożono żadnej oferty.

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W przedmiotowym postępowaniu, wobec części II nie złożono żadnej oferty.

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 18390,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 30609,78 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 18390,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Unitron Tadeusz Robaszewski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 7491028080

7.3.3) Ulica: Wł. Broniewskiego 15

7.3.4) Miejscowość: Kędzierzyn-Koźle

7.3.5) Kod pocztowy: 47-225

7.3.6.) Województwo: opolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-10-24

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 18390,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 35 dni

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty dla cz. III:
Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia stosownie do art. 242 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Wybrana oferta uzyskała najwięcej punktów w łącznej ocenie ofert wobec cz. III zamówienia. Wykonawca wykazał brak podstaw do wykluczenia. Wybrana oferta nie podlega odrzuceniu. Cena wybranej oferty, nie przewyższa wartości, którą Zamawiający może przeznaczyć sfinansowanie zamówienia.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.