eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poznań › Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa poprzez instalacje i konfigurację systemu SIEMOgłoszenie z dnia 2023-10-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa poprzez instalacje i konfigurację systemu SIEM

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Szpital Wojewódzki w Poznaniu

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000292209

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Juraszów 7/19

1.4.2.) Miejscowość: Poznań

1.4.3.) Kod pocztowy: 60-479

1.4.4.) Województwo: wielkopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: cwiertka@lutycka.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.lutycka.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00423039

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-10-02

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00412285

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.9. Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych

Przed zmianą:
TAK

Po zmianie:
NIE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.10. Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu

Przed zmianą:
1. katalog lub folder lub karta katalogowa lub opis techniczny lub ulotki firmowe producenta jednoznacznie opisujące zaoferowane rozwiązania.
- certyfikacje w zakresie: Świadczenia usługi Security Operation Center - reagowania na zagrożenia cyberbezpiczeństwa, zgodnie z normą ISO ISO/IEC 27001:2017 dla producenta Systemu SIEM
- minimum jedno z dwóch uprawnienień/autoryzacji jednego z producentów systemów HIS (Eskulap firmy Nexus Polska lub Medis firmy Kamsoft S.A.) lub oświadczenie, że Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w obszarze dotyczącym ingerencji w dane przetwarzane przez system, nie naruszając postanowień licencyjnych i gwarancyjnych dla systemu medycznego i będzie gwarantował jego poprawne monitorowanie po zakończeniu prac integracyjnych

Po zmianie:

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-10-03 10:00

Po zmianie:
2023-10-05 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-10-03 11:00

Po zmianie:
2023-10-05 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-11-01

Po zmianie:
2023-11-03

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.