eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rzeszów › Wykonanie modernizacji Systemów Sygnalizacji Pożarowej (SSP) w jednostkach Izby Administracji Skarbowej w RzeszowieOgłoszenie z dnia 2022-10-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Wykonanie modernizacji Systemów Sygnalizacji Pożarowej (SSP) w jednostkach Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001023003

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Geodetów 1

1.4.2.) Miejscowość: Rzeszów

1.4.3.) Kod pocztowy: 35-959

1.4.4.) Województwo: podkarpackie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi.ias.400000@mf.gov.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.podkarpackie.kas.gov.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00374989

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-10-03

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00359732/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 1)

Przed zmianą:
1. Przedmiotem zamówienia pn. „Wykonanie modernizacji Systemów Sygnalizacji Pożarowej (SSP) w jednostkach Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie” są roboty modernizacyjne polegające na dostosowaniu budynku Urzędu Skarbowego w Ustrzykach Dolnych do wymagań ochrony przeciwpożarowej.
2. Szczegółowy zakres robót dla Części I zamówienia określony jest w Opisie przedmiotu zamówienia- stanowiącym Załącznik nr 1/I do SWZ.

Po zmianie:
1. Przedmiotem zamówienia pn. „Wykonanie modernizacji Systemów Sygnalizacji Pożarowej (SSP) w jednostkach Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie” są roboty modernizacyjne polegające na dostosowaniu budynku Urzędu Skarbowego w Ustrzykach Dolnych do wymagań ochrony przeciwpożarowej.
2. Szczegółowy zakres robót dla Części I zamówienia określony jest w Opisie przedmiotu zamówienia- stanowiącym Załącznik nr 1/I do SWZ- PO ZMIANIE Z DNIA 03.10.2022 r.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 2)

Przed zmianą:
1. Przedmiotem zamówienia pn. „Wykonanie modernizacji Systemów Sygnalizacji Pożarowej (SSP) w jednostkach Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie” jest wykonanie robót związanych z modernizacją systemu p.poż. (SSP) w budynku Urzędu Skarbowego w Dębicy.
2. Szczegółowy zakres robót dla Części II zamówienia określony jest w Opisie przedmiotu zamówienia- stanowiącym Załącznik nr 1/II do SWZ.

Po zmianie:
1. Przedmiotem zamówienia pn. „Wykonanie modernizacji Systemów Sygnalizacji Pożarowej (SSP) w jednostkach Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie” jest wykonanie robót związanych z modernizacją systemu p.poż. (SSP) w budynku Urzędu Skarbowego w Dębicy.
2. Szczegółowy zakres robót dla Części II zamówienia określony jest w Opisie przedmiotu zamówienia- stanowiącym Załącznik nr 1/II do SWZ- PO ZMIANIE Z DNIA 03.10.2022 r.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-10-07 10:00

Po zmianie:
2022-10-10 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-10-07 11:00

Po zmianie:
2022-10-10 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-11-05

Po zmianie:
2022-11-08

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.