eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi 安iercze › "安iadczenie kompleksowej us逝gi o鈍ietlenia na terenie Gminy 安iercze"Og這szenie z dnia 2023-08-27

Og這szenie o wyniku post瘼owania
Us逝gi
„安iadczenie kompleksowej us逝gi o鈍ietlenia na terenie Gminy 安iercze”

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: GMINA 名IERCZE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 130378491

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: Pu速uska 47

1.5.2.) Miejscowo嗆: 安iercze

1.5.3.) Kod pocztowy: 06-150

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL922 - Ciechanowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@swiercze.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: https://swiercze.biuletyn.net/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9c7033ce-4516-11ee-9aa3-96d3b4440790

1.7.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka samorz康u terytorialnego

1.8.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Og鏊ne us逝gi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

„安iadczenie kompleksowej us逝gi o鈍ietlenia na terenie Gminy 安iercze”

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-9c7033ce-4516-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer og這szenia: 2023/BZP 00368945

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2023-08-27

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2023/BZP 00040058/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.3.4 安iadczenie kompleksowej us逝gi o鈍ietlenia na terenie Gminy 安iercze

2.11.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zam闚ienie/umowa ramowa by這 poprzedzone og這szeniem o zam闚ieniu/og這szeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAM紟IENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn Zam闚ienie udzielane jest w trybie zam闚ienia z wolnej r瘯i na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 1 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez og這szenia albo zam闚ienia z wolnej r瘯i:

Punkty 鈍ietlne wraz z infrastruktur towarzysz帷, za pomoc kt鏎ych realizowana jest us逝ga o鈍ietlenia ulicznego na terenie Gminy 安iercze stanowi w豉sno嗆 ENERGA Operator S.A. z kt鏎 sp馧ka energetyczna pn. ENERGA O鈍ietlenie Sp. z o.o. z siedzib w Sopocie ma podpisan umow o wsp馧pracy i najmu s逝p闚 oraz najmu miejsc na s逝pach na terenie ca貫j sp馧ki i nie wyra瘸 zgody: na to by konserwacj jego urz康ze zajmowa si jakikolwiek inny podmiot zewn皻rzny, na udost瘼nienie swojego maj徠ku celem dostawy do niego energii elektrycznej przez podmioty trzecie. Podst. prawna: art. 305 w zw. z art. 214 ust. 1 pkt. 1 lit a) ustawy Pzp

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.17.2023

4.2.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.3.) Warto嗆 zam闚ienia: 907266,92 PLN

4.4.) Rodzaj zam闚ienia: Us逝gi

4.5.1.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Przedmiotem zam闚ienia jest 鈍iadczenie us逝gi polegaj帷ej na konserwacji i utrzymaniu o鈍ietlenia drogowego oraz dostawy energii elektrycznej na terenie Gminy 安iercze

4.5.3.) G堯wny kod CPV: 50232100-1 - Us逝gi wzakresie konserwacji o鈍ietlenia ulicznego

SEKCJA V ZAKO哸ZENIE POST襾OWANIA

5.1.) Post瘼owanie zako鎍zy這 si zawarciem umowy albo uniewa積ieniem post瘼owania: Post瘼owanie/cze嗆 post瘼owania zako鎍zy豉 si zawarciem umowy

SEKCJA VII WYKONAWCA, KT紑EMU UDZIELONO ZAM紟IENIA

7.1.) Czy zam闚ienie zosta這 udzielone wykonawcom wsp鏊nie ubiegaj帷ym si o udzielenie zam闚ienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, kt鏎emu udzielono zam闚ienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, kt鏎emu udzielono zam闚ienia: Energa O鈍ietlenie

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5851232055

7.3.3) Ulica: Artura Grottgera

7.3.4) Miejscowo嗆: Sopot

7.3.5) Kod pocztowy: 81-809

7.3.6.) Wojew鏚ztwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania cz窷ci zam闚ienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-28

8.2.) Warto嗆 umowy/umowy ramowej: 1115938,31 PLN

8.3.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej:

Od 2023-08-01 do 2026-07-31

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.