eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Legnica › Przebudowa budynku Muszli Koncertowej w zakresie koniecznym do wbudowania i przyłączenia 2 automatycznych toalet w ramach zadania inwestycyjnego Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w LegnicyOgłoszenie z dnia 2022-09-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Przebudowa budynku Muszli Koncertowej w zakresie koniecznym do wbudowania i przyłączenia 2 automatycznych toalet w ramach zadania inwestycyjnego Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Legnica reprezentowana przez Prezydenta Miasta Legnica

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 390647251

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Plac Słowiański 8

1.4.2.) Miejscowość: Legnica

1.4.3.) Kod pocztowy: 59-220

1.4.4.) Województwo: dolnośląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL516 - Legnicko-głogowski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@legnica.eu

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://um.bip.legnica.eu/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00368634

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-09-28

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00366534/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:
Przebudowę budynku Muszli Koncertowej w zakresie koniecznym do wbudowania i przyłączenia dwóch automatycznych toalet w ramach zadania pn. „Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy”. Roboty objęte są decyzją Nr 508/2022 pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych oraz podejmowania innych działań przy zabytku wydaną przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 7.06.2022 r., decyzją Nr 179/2022 o pozwoleniu na budowę z dnia 13.07.2022 r. Obiekt Muszli Koncertowej znajduje się na działce nr 333 obr. Ochota w Legnicy wchodzącej w skład parku wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A/1712 decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 30.03.2010 r. Przedmiot zamówienia obejmuje roboty w branży budowlanej, elektrycznej i sanitarnej

Po zmianie:
Zamówienie obejmuje: przebudowę budynku Muszli Koncertowej w zakresie koniecznym do wbudowania i przyłączenia dwóch automatycznych toalet w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy” wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu i zaświadczenia o przyjęciu zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych wynikających z nakazu PINB bez zastrzeżeń. Roboty objęte są decyzją nakazu PINB dla miasta Legnicy – Decyzja nr 38/2022 z 27.04.2022r., decyzją Nr 508/2022 pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych oraz podejmowania innych działań przy
zabytku wydaną przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia07.06.2022r., decyzją Nr 179/2022 o pozwoleniu na budowę z dnia 13.07.2022 r. Obiekt Muszli Koncertowej znajduje się na działce nr 333 obr. Ochota w Legnicy wchodzącej w skład parku wpisanego
do rejestru zabytków pod numerem A/1712 decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 30.03.2010r. Przedmiot zamówienia obejmuje roboty w branży budowlanej, elektrycznej i sanitarnej.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.