eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kostrzyn › Kompleksowa dostawa paliwa gazowego obejmująca sprzedaż i świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego na potrzeby Gminy Kostrzyn oraz jednostek organizacyjnych i instytucji kulturyOgłoszenie z dnia 2022-09-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Kompleksowa dostawa paliwa gazowego obejmująca sprzedaż i świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego na potrzeby Gminy Kostrzyn oraz jednostek organizacyjnych i
instytucji kultury

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzą zamawiający działający wspólnie

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Kostrzyn

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 631259554

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Dworcowa 5

1.5.2.) Miejscowość: Kostrzyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-025

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.5.7.) Numer telefonu: +48 61 8178 565

1.5.8.) Numer faksu: +48 61 8178 191

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@kostrzyn.wlkp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kostrzyn.wlkp.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

1.8.) Informacje o pozostałych zamawiających działających wspólnie

Zamawiający 2

1.2.) Nazwa zamawiającego: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Kostrzyn im. Kazimiery Iłłakowiczówny

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7861086449

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Poznańska 24

1.5.2.) Miejscowość: Kostrzyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-025

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.5.7.) Numer telefonu: 61-8178-382

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biblioteka@biblioteka-kostrzyn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: biblioteka-kostrzyn.pl

Zamawiający 3

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejsko Gminny Ośrodek Kultury

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7861086521

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Poznańska 33

1.5.2.) Miejscowość: Kostrzyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-025

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.5.7.) Numer telefonu: 61 8178-345

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: abc@mgok-kostrzyn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: kostrzyn-mgok.pl

Zamawiający 4

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Kostrzyn, Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Ewarysta Estkowskiego w Kostrzynie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7773114347

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Piasta 1

1.5.2.) Miejscowość: Kostrzyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-025

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.5.7.) Numer telefonu: 618178517

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sp1kostrzyn@kostrzyn.wlkp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.spkostrzyn.pl

Zamawiający 5

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Kostrzyn, Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Rady Europy w Kostrzynie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7773114347

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Powstańców Wielkopolskich 28a

1.5.2.) Miejscowość: Kostrzyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-025

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.5.7.) Numer telefonu: 618189104

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sp2kostrzyn@kostrzyn.wlkp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: sp2kostrzyn.pl

Zamawiający 6

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Kostrzyn, Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Czerlejnie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7773114347

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kostrzyńska 4

1.5.2.) Miejscowość: Czerlejno

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-025

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.5.7.) Numer telefonu: 618178586

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: spczerlejno@kostrzyn.wlkp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zsczerlejno.pl

Zamawiający 7

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Kostrzyn, Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Gułtowach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7773114347

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Średzka 8,

1.5.2.) Miejscowość: Gułtowy

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-025

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.5.7.) Numer telefonu: 618180344

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: spgultowy@kostrzyn.wlkp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szkola-gultowy.pl

Zamawiający 8

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Kostrzyn - Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Iwnie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7773114347

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Szkolna 11

1.5.2.) Miejscowość: Iwno

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-025

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.5.7.) Numer telefonu: 618178254

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: spiwno@wp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zsiwno.pl

Zamawiający 9

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Kostrzyn, Szkoła Podstawowa im. Pauliny i Augusta Wikońskich w Siekierkach Wielkich

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7773114347

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Stanisława Karalusa 1,

1.5.2.) Miejscowość: Siekierki Wielkie

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-025

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.5.7.) Numer telefonu: 618978316

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: spsiekierki@kostrzyn.wlkp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.spsiekierki.pl

Zamawiający 10

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Kostrzyn, Przedszkole Nr 1 w Kostrzynie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7773114347

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Średzka 9,

1.5.2.) Miejscowość: Kostrzyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-025

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.5.7.) Numer telefonu: 618178354

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przedszkole@kostrzyn.wlkp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.przedszkole-kostrzyn.pl

Zamawiający 11

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Kostrzyn - Żłobek w Kostrzynie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7773114347

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Powstańców Wielkopolskich 28D,

1.5.2.) Miejscowość: Kostrzyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-025

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zlobki@kostrzyn.wlkp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kostrzyn.wlkp.pl

Zamawiający 12

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Kostrzyn - Żłobek w Siekierkach Wielkich,

1.3.) Oddział zamawiającego: 7773114347

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7773114347

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Grabowa 5

1.5.2.) Miejscowość: Siekierki Wielkie

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-025

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zlobki@kostrzyn.wlkp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kostrzyn.wlkp.pl

1.9.) Podział obowiązków – zamówienie wspólne

Zamawiającym upoważnionym do przygotowania i przeprowadzenia postępowania jest Gmina
Kostrzyn. Podmiotami z którymi zostaną zawarte umowy są: Gmina Kostrzyn
i poszczególne jednostki organizacyjne. Zamawiający, działa w imieniu własnym oraz w imieniu
następujących podmiotów:
• Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Kostrzyn im. Kazimiery Iłłakowiczówny
• Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kostrzynie
• Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Ewarysta Estkowskiego w Kostrzynie
• Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Rady Europy w Kostrzynie
• Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Czerlejnie
• Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Gułtowach
• Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Iwnie
• Szkoły Podstawowej im. Pauliny i Augusta Wikońskich w Siekierkach Wielkich
• Przedszkola Nr 1 w Kostrzynie ul. Średzka 9, 62-025 Kostrzyn
• Żłobka w Kostrzynie
• Żłobka w Siekierkach Wielkich
(więcej w rozdz. IV SWZ)
Gmina Kostrzyn oraz wyżej wskazane podmioty będą udzielać zamówienia indywidualnie.

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Kompleksowa dostawa paliwa gazowego obejmująca sprzedaż i świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego na potrzeby Gminy Kostrzyn oraz jednostek organizacyjnych i
instytucji kultury

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-af8de479-3997-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00358352

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00007060/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Kompleksowa dostawa paliwa gazowego (gazu ziemnego wysokometanowego typu E) obejmująca sprzedaż i świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego na potrzeby Gminy Kostrzyn oraz jednostek

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Sposób
komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami w postępowaniu (nie dotyczy składania ofert!):
1) komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który
dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu dostępnego pod adresem:
https://epuap.gov.pl/wps/portal, za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do
komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. Zamawiający może
również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej na adres email:
zamowienia@kostrzyn.wlkp.pl, przetargi@kostrzyn.wlkp.pl.
2) Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń (inne
niż dołączane do oferty) składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do
komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza możliwość składania dokumentów
elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń (innych niż
dołączane do oferty) za pomocą poczty elektronicznej, na adres email: zamowienia@kostrzyn.wlkp.pl,
przetargi@kostrzyn.wlkp.pl.
3) Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w
rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz
rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących
formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz „Formularz do
komunikacji”.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu,
opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal dostępnym pod adresem
https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx oraz Warunkach korzystania z elektronicznej
platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje
się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz „Formularz do komunikacji” wynosi 150 MB. Przy komunikacji drogą mailową wielkość pliku wynosi maksymalnie 500 MB.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z rozdziałem XXVIII SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z rozdziałem XXVIII SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZI.271.1.12.2022.IZ

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego kompleksowej dostawy paliwa gazowego w postaci gazu ziemnego wysokometanowego typu E na potrzeby Gminy Kostrzyn oraz jednostek organizacyjnych i instytucji kultury obejmującej sprzedaż paliwa gazowego i świadczenie usług dystrybucji do instalacji znajdujących się w obiektach Zamawiającego, zwanych dalej - punktami poboru gazu (PPG), wskazanych w Załączniku nr 1A i Załączniku nr 4 do SWZ.
2. Na koszty korzystania z przedmiotu zamówienia w ww. okresie składają się: opłata za sprzedaż paliwa gazowego, opłata abonamentowa, opłata dystrybucyjna stała i opłata dystrybucyjna zmienna.
3. Kompleksowa dostawa paliwa gazowego odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami umowy zawierającej postanowienia umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usług dystrybucji gazu (umowa kompleksowa) i będzie wykonywana zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, Kodeksu Cywilnego oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na ich podstawie oraz Polskimi Normami.
4. Dostarczony gaz ziemny powinien spełniać parametry techniczne zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne i aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie oraz ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa państwa
i zakłóceń na rynku naftowym.
5. Zamawiającym upoważnionym do przygotowania i przeprowadzenia postępowania jest Gmina Kostrzyn. Podmiotami z którymi zostaną zawarte umowy są: Gmina Kostrzyn
i poszczególne jednostki organizacyjne.
6. Szczegółowy wykaz obiektów, w tym punktów poboru gazu – PPG wraz z opisem jednostki, której są przyporządkowane znajduje się w załączniku nr 4 do SWZ.
7. Szczegółowy opis warunków realizacji przedmiotu zamówienia oraz opis przedmiotu zamówienia, w tym nazwy i lokalizacje obiektów, prognozowane zapotrzebowanie na paliwo gazowe w okresie obowiązywania umowy, rodzaje taryf, moc umowną, miejsce dostarczania oraz niezbędne dane do zawarcia umów zawierają załączniki do SWZ: Załącznik nr 2 – Projektowane Postanowienia Umowy oraz Załącznik nr 4 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - Wykaz Punktów Poboru Gazu Zamawiającego.
8. Gmina Kostrzyn oraz jednostki organizacyjne i instytucje kultury zawrą odrębne umowy wynikające z niniejszego postępowania na podstawie załączonych Projektowanych Postanowień Umowy.
9. Moc umowna dla wszystkich punktów poboru gazu wynosi łącznie 3 416 kW/h.
10. Łączną ilość paliwa gazowego, która będzie dostarczona w okresie obowiązywania umów do punktów poboru gazu określonych w Załączniku nr 4 do SWZ szacuje się na 2 747 570 kWh.
11. W związku z charakterem zamówienia nie można określić dokładnego zużycia gazu ziemnego wysokometanowego objętego przedmiotem zamówienia. Z tego powodu Zamawiający przedstawił przewidywalną ilość zużycia gazu. Podane zapotrzebowanie na paliwo gazowe oraz wartość zakupu i dystrybucji paliwa są wyłącznie wartościami szacunkowymi i mają charakter orientacyjny, a wartość wolumenu paliwa gazowego jest wartością szacowaną na podstawie dotychczasowego zużycia i nie stanowi ze strony Zamawiającego, zobowiązania do zakupu paliwa gazowego w podanej ilości, i w żadnym razie nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. Służy wyłącznie do porównania i oceny ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia łącznego wolumenu paliwa gazowego, względem ilości określonej w Załączniku nr 4 do SWZ. Zastrzega się, że Zamawiający ma prawo do niewykorzystania 30% szacowanej ilości zapotrzebowania paliwa gazowego określonego
w ust. 12. Zamawiający zobowiązuje się natomiast do wykorzystania minimum 70% wartości szacowanego zużycia. Ewentualna zmiana szacowanego zużycia nie będzie skutkowała dodatkowymi kosztami dla Zamawiającego, poza rozliczeniem za faktycznie zużytą ilość paliwa gazowego. W przypadku różnicy między zużyciem planowanym a faktycznym, Wykonawca nie będzie z tego tytułu dochodził roszczeń finansowych innych niż te wynikające z ilości zużytego gazu.
12. Faktyczne zużycie gazu uzależnione będzie wyłącznie od rzeczywistych potrzeb poszczególnych Odbiorców końcowych, z tym że niezależnie od wielkości zużycia Wykonawca zobowiązany jest stosować zaoferowane w ofercie ceny paliwa. Wykonawca nie może dochodzić od Zamawiającego ani Odbiorców końcowych żadnych roszczeń finansowych , jeżeli w okresie obowiązywania umowy Zamawiający lub poszczególni Odbiorcy końcowi zakupią od Wykonawcy mniejszą o 30% ilość gazu niż prognozowana ilość, wskazana
w załączniku nr 4 do SWZ, w szczególności spowodowanej zwiększeniem lub zmniejszeniem ilości PPG dla poszczególnych Odbiorców końcowych, zmianą grupy taryfowej, zmianą mocy zamówionej lub parametrów technicznych PPG, faktycznym poborem gazu w ramach poszczególnych PPG.
13. Zamawiający będzie miał prawo do zgłoszenia nowego punktu poboru gazu, przy czym zwiększenie punktów poboru lub zmiany grupy taryfowej możliwe będzie w oparciu o grupy taryfowe wycenione w Formularzu cenowym Wykonawcy. Zgłoszenie nowego PPG wymagać będzie aneksu do umowy.
14. Zamawiający będzie miał prawo do zmniejszenia liczby PPG z uwagi np. na zmianę lokalizacji (adresu), maksymalnie do 15% w stosunku do całkowitej liczby PPG. Poszczególni Odbiorcy końcowi uprawnieni są do zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku dodania nowo przyłączonych obiektów do sieci gazowej OSD, zmiany grupy taryfowej, zmiany mocy zamówionej lub parametrów technicznych PPG. W takiej sytuacji strony umowy podpiszą aneks do umowy, zaś rozliczenia dokonywane będą w oparciu o wskazane w ofercie Wykonawcy ceny jednostkowe, właściwe dla zmienionej grupy taryfowej.
15. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia standardów jakościowych obsługi Zamawiającego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa energetycznego,
w szczególności z Rozdziałem 8 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r.
w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego. Wykonawca powinien zapewnić ciągłość dostaw bez jakichkolwiek przerw w dostawach i posiadać rezerwę gwarantującą ciągłość dostaw.
16.Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia i zgłoszenia do OSD umów na kompleksową dostawę paliwa gazowego (sprzedaż i dystrybucja). Warunkiem rozpoczęcia dostaw jest rozwiązanie dotychczasowych umów na kompleksową dostawę gazu ziemnego oraz skuteczne przeprowadzenie procedury zmiany Sprzedawcy (lub skuteczne zgłoszenie umowy do Operatora Systemu Dystrybucyjnego).
17. Zamawiający informuje, że posiada umowy kompleksowe sprzedaży energii elektrycznej dla punktów PPG wymienionych w Załączniku Nr 4 do SWZ. Obecnie sprzedaż paliwa gazowego na potrzeby Zamawiającego realizowana jest w oparciu o umowy kompleksowe z PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. ul. Jana Kazimierza 3, 01-248 Warszawa. Aktualne umowy kompleksowe
z PGNiG obowiązują do dnia 31.12.2022 r. Zamawiający podłączeni są do sieci dystrybucyjnej należącej do Operatora Systemu Dystrybucyjnego: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu.
18. Zamawiający informuje, że przy świadczeniu usługi kompleksowej będącej przedmiotem zamówienia przewiduje zastosowanie prawo opcji, o którym mowa w art. 441 ust 1 ustawy Pzp. W toku realizacji zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia łącznej ilości zakupionego paliwa gazowego i/lub wartości dystrybucji zakupionego paliwa gazowego,
w zakresie do +15% względem ilości(wartości) zamówienia określonej w Załączniku nr 1 do SWZ. Zaistnienie okoliczności, o której mowa powyżej, spowoduje odpowiednio zwiększenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu niniejszej umowy.
19. Zastrzega się, że Zamawiający ma prawo do niewykorzystania 30% szacowanej ilości paliwa gazowego dla wszystkich punktów poboru. Zamawiający zobowiązuje się natomiast do wykorzystania minimum 70% wartości szacowanego zużycia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09123000-7 - Gaz ziemny

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

65210000-8 - Przesył gazu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający informuje, że przy świadczeniu usługi kompleksowej będącej przedmiotem zamówienia przewiduje zastosowanie prawo opcji, o którym mowa w art. 441 ust 1 ustawy Pzp. W toku realizacji zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia łącznej ilości zakupionego paliwa gazowego i/lub wartości dystrybucji zakupionego paliwa gazowego,
w zakresie do +15% względem ilości(wartości) zamówienia określonej w Załączniku nr 1 do SWZ. Zaistnienie okoliczności, o której mowa powyżej, spowoduje odpowiednio zwiększenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu niniejszej umowy. Zamawiający- Odbiorca uzależnia możliwość skorzystania z prawa opcji od dodania nowych punktów poboru gazu
w ramach grup taryfowych wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia lub/i zwiększenia zapotrzebowania na dostawę paliwa gazowego w posiadanych już PPG oraz podwyższenia parametrów dystrybucji do punktów poboru gazu opisanych w Załączniku nr 4 do SWZ nie większe niż 15% przedmiotu wartości zamówienia. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji niniejszej umowy. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Warunkiem uruchomienia - realizacji prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego pisemnego oświadczenia woli skierowanego przez Zamawiającego do Wykonawcy
w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie, określenie ilości
i taryf dostaw oraz numer umowy, na podstawie której realizowane jest prawo opcji. Zamawiający może wykonać prawo opcji wielokrotnie i w dowolnym dniu przed upływem terminu realizacji zamówienia. Niezłożenie oświadczenia we wskazanym w zdaniu poprzednim terminie będzie oznaczało, że Zamawiający rezygnuje z zastosowania prawa opcji. W przypadku zastosowania przez Zamawiającego prawa opcji oświadczenie, o którym mowa powyżej będzie stanowiło integralną część umowy.
a) Zwiększenie ilości zakupionego paliwa gazowego oraz podwyższenie parametrów dystrybucji i tym samym wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić wyłącznie
z zastosowaniem prawa opcji, -zwiększenie dostaw o kolejne 15% wartości netto zamówienia podstawowego, wraz z odpowiednim zwiększeniem maksymalnej kwoty umowy, przeznaczonej na realizację zamówienia.
b) Ceny jednostkowe paliwa gazowego określone w ofercie złożonej przez Wykonawcę
w ramach przedmiotowego postępowania będą obowiązywać także w przypadku dostawy realizowanej w ramach prawa opcji.
c) Wszystkie wymagania zawarte w umowie i SWZ dotyczą także realizacji zamówienia
w ramach prawa opcji. W przypadku zastosowania prawa opcji żadna cena wskazana
w Formularzu cenowym Wykonawcy, nie ulegnie zmianie za wyjątkiem przypadków i na zasadach opisanych w umowie.
d) Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji w przypadku niewyczerpania wartości umowy. Decyzję co do możliwości skorzystania z prawa opcji Zamawiający uzależnia od swoich bieżących potrzeb oraz wykorzystania wartości umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: zgodnie z rozdz. XXII SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, spełniający warunki, o których mowa
w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp, i którzy wykażą ich spełnianie na poziomie wymaganym przez Zamawiającego zgodnie z opisem zamieszczonym poniżej oraz niepodlegający wykluczeniu z powodu okoliczności o których mowa w rozdziale V SWZ.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu dotyczące:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w tym zakresie, jeżeli: wykonawcy prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową są wpisani do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym posiadają siedzibę lub miejsce zamieszkania.
Warunek w powyższym zakresie, nie został dopuszczony w celu dyskryminacji osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, które wciąż, w świetle art. 7 pkt 30 ustawy Pzp, mogą ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego jako wykonawca. Osoby te nie posiadają wpisu ani do KRS ani do CEIDG, a wskazany warunek nie może ograniczać ich udziału w postępowaniu. Tym samym zamawiający może żądać wpisu do odpowiedniego rejestru wyłącznie od wykonawców prowadzących działalność gospodarczą lub zawodową, nie zaś od wszystkich podmiotów legitymowanych do ubiegania się o udzielenie zamówienia.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami gazowymi oraz w zakresie dystrybucji paliwa gazowego. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca posiada:
a) aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami gazowymi wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie
z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne
b) aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji paliw gazowych wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (zgodnie z art. 32 ust. 1 Ustawy PE) (dotyczy Wykonawców będących właścicielami sieci dystrybucyjnej) lub (jeżeli wykonawca nie jest właścicielem sieci na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostaw gazu ziemnego) podpisaną aktualną Umowę
z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego - na obszarze, na którym znajdują się miejsca odbioru - umożliwiającą realizowanie dostaw do punktów odbioru opisanych w Załączniku nr 4 do SWZ.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców ww. warunek udziału w postępowaniu powinien spełniać co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, który zrealizuje dostawy, do których realizacji wyżej wskazana koncesja jest wymagana (zgodnie z art. 117 ust. 2 uPzp).

3) sytuacji ekonomicznej i finansowej:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia w/w warunek, jeżeli wykaże się posiadaniem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych 00/100); W przypadku wykazania się posiadaniem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, w walucie innej niż PLN, w celu oceny spełnienia warunku określonego powyżej Zamawiający dokona przeliczenia wartości podanych w walucie innej niż PLN po kursie średnim ogłoszonym przez NBP w dniu opublikowania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W przypadku, gdy w tym dniu, NBP nie opublikuje tabeli kursów średnich, Zamawiający przyjmie jako podstawę kurs z tabeli kursów średnich opublikowanych w dniu najbliższym po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiadaniem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilne w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia wykazać może się jeden, kilku lub łącznie wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie.

4) zdolności technicznej lub zawodowej:


Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: zgodnie z Rozdziałem X ust. 2 pkt 1 SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: zgodnie z Rozdziałem X ust. 2 pkt 2 SWZ

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych w niniejszym postępowaniu.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Zgodnie z Rozdziałem IX ust. 1 SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Ustala się wadium w wysokości: 8.000 zł (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100 ).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2.
3. Wadium może być wniesione według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących form:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych,
c) gwarancjach ubezpieczeniowych,
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
4. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
ING BANK ŚLĄSKI SA Oddział w Kostrzynie
nr rachunku: 26 1050 1520 1000 0022 4573 0391
5. W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data i godzina wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego. Zaleca się dołączenie kopii dokumentu przelewu do oferty, celem potwierdzenia tej formy wniesienia wadium. Czynność ta skróci czas badania ofert. W formularzu ofertowym należy podać również numer konta, na które Zamawiający winien dokonać zwrotu wadium.
6. Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach, powinno obejmować przekazanie tego dokumentu w takiej formie, w jakiej został on ustanowiony przez gwaranta tj. wadium należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu.
7. Wadium w formie poręczenia lub gwarancji powinno zawierać stwierdzenie, że jest ono nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty wadium. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą.
8. W przypadku wnoszenia wadium w formie poręczenia lub gwarancji, dokument musi być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela gwaranta. Do dokumentu gwarancji wadialnej lub poręczenia wadialnego podpisanego przez osobę nieuprawnioną do reprezentacji gwaranta, powinno zostać załączone upoważnienie (na podstawie pełnomocnictwa) dla osoby podpisującej gwarancję wadialną/ poręczenie wadialne w imieniu gwaranta, udzielone przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu.
9. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 ustawy Pzp), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
10. W przypadku, gdy wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
11. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1-5 ustawy pzp.
12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zgodnie z Rozdziałem XI SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj, zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia określone zostały w załączniku nr
2 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-29 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: system miniPortal pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-29 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-28

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.