eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lublin › Wzmocnienie pod這瘸 i poprawa systemu odwodnienia na odcinku drogi ekspresowej S19 (obwodnica Janowa Lubelskiego) w km oko這 19+810 do km 19+905Og這szenie z dnia 2023-08-08


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o wyniku post瘼owania
Roboty budowlane
Wzmocnienie pod這瘸 i poprawa systemu odwodnienia na odcinku drogi ekspresowej S19 (obwodnica Janowa Lubelskiego) w km oko這 19+810 do km 19+905

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: GENERALNA DYREKCJA DR笉 KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIA w LUBLINIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 01751157500161

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: ul. Ogrodowa 21

1.5.2.) Miejscowo嗆: Lublin

1.5.3.) Kod pocztowy: 20-075

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zam_publ_lublin@gddkia.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: www.gddkia.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania:

https://gddkia.eb2b.com.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - organ w豉dzy publicznej - organ administracji rz康owej (centralnej lub terenowej)

1.8.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Inna dzia豉lno嗆


zarz康zanie drogami krajowymi

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Wzmocnienie pod這瘸 i poprawa systemu odwodnienia na odcinku drogi ekspresowej S19 (obwodnica Janowa Lubelskiego) w km oko這 19+810 do km 19+905

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-6e1a87c2-0385-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer og這szenia: 2023/BZP 00345622

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2023-08-08

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2023/BZP 00128962/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.1.9 Roboty dodatkowe zwi您ane z zabezpieczeniem drogi i popraw odwodnienia

2.11.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zam闚ienie/umowa ramowa by這 poprzedzone og這szeniem o zam闚ieniu/og這szeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer og這szenia: 2023/BZP 00247846

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAM紟IENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Numer referencyjny: O/LU.D-3.2411.11.2023.AK

4.2.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.3.) Warto嗆 zam闚ienia: 6351737,00 PLN

4.4.) Rodzaj zam闚ienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Przedmiotem zam闚ienia jest wykonanie rob鏒 budowlanych w nast瘼uj帷ym zakresie:
• wykonanie bada geofizycznych pod這瘸 w postaci tomografii elektrooporowej;
• wykonanie iniekcji niskoci郾ieniowej w celu likwidacji i ograniczenia rozwoju zjawisk krasowych;
• odtworzenie geometrii skarp nasyp闚;
• korekta niwelety row闚 drogowych – zwi瘯szenie spadk闚 dna rowu;
• wykonanie na skarpach nasypu i w rowach szczelnej membrany w formie
materacy gabionowych grubo軼i 17 cm u這穎nych na geomembranie PEHD
o grubo軼i 1,0 mm jednostronnie ryflowanej i warstwie geow堯kniny
separacyjnej o g瘰to軼i min. 400 g/m2;
• likwidacja istniej帷ych piezometr闚 wraz z ich odtworzeniem poza stref row闚;
• u這瞠nie wzd逝 kraw璠zi nawierzchni drogi S19 prefabrykowanego tr鎩k徠nego 軼ieku systemowego KPED 01.05 wraz z wykonaniem 軼iek闚 naskarpowych z systemowych prefabrykat闚 KPED 01.25.

4.5.3.) G堯wny kod CPV: 45233000-9 - Roboty wzakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dr鏬

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45230000-8 - Roboty budowlane wzakresie budowy ruroci庵闚, linii komunikacyjnych ielektroenergetycznych, autostrad, dr鏬, lotnisk ikolei; wyr闚nywanie terenu

45110000-1 - Roboty wzakresie burzenia irozbi鏎ki obiekt闚 budowlanych; roboty ziemne

45112500-0 - Usuwanie gleby

45112100-6 - Roboty wzakresie kopania row闚

45243510-0 - Budowa nasyp闚

71332000-4 - Geotechniczne us逝gi in篡nieryjne

SEKCJA V ZAKO哸ZENIE POST襾OWANIA

5.1.) Post瘼owanie zako鎍zy這 si zawarciem umowy albo uniewa積ieniem post瘼owania: Post瘼owanie/cze嗆 post瘼owania zako鎍zy豉 si zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosk闚: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od M同: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawc闚 z siedzib w pa雟twach EOG innych ni pa雟two zamawiaj帷ego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawc闚 z siedzib w pa雟twie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawieraj帷ych ra膨co nisk cen lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawieraj帷ych ra膨co nisk cen lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najni窺z cen lub kosztem: 4172891,85 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwy窺z cen lub kosztem: 8765365,65 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, kt鏎emu udzielono zam闚ienia: 4172891,85 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcj elektroniczn: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofert wariantow: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KT紑EMU UDZIELONO ZAM紟IENIA

7.1.) Czy zam闚ienie zosta這 udzielone wykonawcom wsp鏊nie ubiegaj帷ym si o udzielenie zam闚ienia: Nie

7.2.) Wielko嗆 przedsi瑿iorstwa wykonawcy: 字edni przedsi瑿iorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, kt鏎emu udzielono zam闚ienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, kt鏎emu udzielono zam闚ienia: STUMP FRANKI Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5240301896

7.3.3) Ulica: ul. Ho逝bcowa 123

7.3.4) Miejscowo嗆: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 02-854

7.3.6.) Wojew鏚ztwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania cz窷ci zam闚ienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-08-07

8.2.) Warto嗆 umowy/umowy ramowej: 4172891,85 PLN

8.3.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 5 miesi帷e

8.4.) Zamawiaj帷y przewiduje nast瘼uj帷e wymagania zwi您ane z realizacj zam闚ienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okoliczno軼iach, o kt鏎ych mowa w art. 95 ustawy

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.