eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lublin › Wzmocnienie pod這瘸 i poprawa systemu odwodnienia na odcinku drogi ekspresowej S19 (obwodnica Janowa Lubelskiego) w km oko這 19+810 do km 19+905Og這szenie z dnia 2023-06-15


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zmianie og這szenia
Wzmocnienie pod這瘸 i poprawa systemu odwodnienia na odcinku drogi ekspresowej S19 (obwodnica Janowa Lubelskiego) w km oko這 19+810 do km 19+905

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Nazwa zamawiaj帷ego: GENERALNA DYREKCJA DR笉 KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIA w LUBLINIE

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 01751157500161

1.4.) Adres zamawiaj帷ego:

1.4.1.) Ulica: ul. Ogrodowa 21

1.4.2.) Miejscowo嗆: Lublin

1.4.3.) Kod pocztowy: 20-075

1.4.4.) Wojew鏚ztwo: lubelskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zam_publ_lublin@gddkia.gov.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: www.gddkia.gov.pl

1.5.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - organ w豉dzy publicznej - organ administracji rz康owej (centralnej lub terenowej)

1.6.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Inna dzia豉lno嗆


zarz康zanie drogami krajowymi

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer og這szenia: 2023/BZP 00261405

2.2.) Data og這szenia: 2023-06-15

SEKCJA III ZMIANA OGΜSZENIA

3.2.) Numer zmienianego og這szenia w BZP: 2023/BZP 00247846

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego og這szenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego og這szenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, kt鏎y nale篡 doda lub zmieni:

5.4. Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu

Przed zmian:
Dotycz帷e zdolno軼i technicznej lub zawodowej:
a) dotycz帷ej Wykonawcy:
Wykonawca musi wykaza si do鈍iadczeniem w wykonaniu (zako鎍zeniu)
w okresie ostatnich 5 lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy - w tym okresie, co najmniej 1 zadania lub cz窷ci zadania o warto軼i rob鏒 nie mniejszej ni 1 000 000,00 PLN brutto, zrealizowanego w ci庵u drogi/ulicy min. klasy G, polegaj帷ego na budowie, przebudowie lub remoncie drogi/ulicy, lub budowie, przebudowie lub remoncie systemu odwodnienia drogi/ulicy w ramach kt鏎ego wykonywane by造 r闚nie iniekcje niskoci郾ieniowe.

Warto軼i podane w dokumentach potwierdzaj帷ych spe軟ienie warunku w walutach innych ni wskazane przez Zamawiaj帷ego Wykonawca przeliczy wg 鈔edniego kursu NBP na dzie wystawienia 安iadectwa Przej璚ia (dla Kontrakt闚 realizowanych zgodnie z Warunkami FIDIC) lub na dzie podpisania Protoko逝 odbioru rob鏒 lub r闚nowa積ego dokumentu (w przypadku zam闚ie, w kt鏎ych nie wystawia si 安iadectwa Przej璚ia).

Za wykonane uznane zostan zadania zako鎍zone i potwierdzone, np. protoko貫m odbioru ko鎍owego lub innym r闚nowa積ym dokumentem.

b) dotycz帷ej os鏏
Wykonawca musi wskaza osob, kt鏎a b璠zie uczestniczy w wykonywaniu zam闚ienia, legitymuj帷 si kwalifikacjami zawodowymi i do鈍iadczeniem odpowiednim do funkcji, jaka zostanie jej powierzona.

Osoba proponowana do pe軟ienia funkcji - Kierownik Rob鏒 bran篡 drogowej:
wymagana liczba os鏏: jedna osoba.
Do鈍iadczenie zawodowe:
Do鈍iadczenie przy realizacji co najmniej 1 zadania o warto軼i rob鏒 nie mniejszej ni 1 000 000,00 PLN brutto, zrealizowanego w ci庵u drogi/ulicy min. klasy G, polegaj帷ego na budowie, przebudowie lub remoncie drogi/ulicy, lub budowie, przebudowie lub remoncie systemu odwodnienia drogi/ulicy, wykonanego w ramach odr瑿nego zam闚ienia lub w ramach budowy, przebudowy lub remontu drogi/ulicy, lub rob鏒 budowlanych polegaj帷ych na wznoszeniu kompletnych obiekt闚 budowlanych w zakresie in篡nierii l康owej i wodnej, na kt鏎ym osoba ta pe軟i豉 funkcj Kierownika budowy, Kierownika rob鏒 bran篡 drogowej lub Inspektora nadzoru specjalno軼i drogowej.

Osoba proponowana do pe軟ienia funkcji - Kierownik Rob鏒 geotechnicznych:
wymagana liczba os鏏: jedna osoba.
Do鈍iadczenie zawodowe:
Do鈍iadczenie przy realizacji co najmniej 1 zadania o warto軼i rob鏒 nie mniejszej ni 1 000 000 PLN brutto, zrealizowanego w ci庵u drogi/ulicy min. klasy G, polegaj帷ego na budowie, przebudowie lub remoncie drogi/ulicy, wykonanego
w ramach odr瑿nego zam闚ienia lub w ramach budowy, przebudowy lub remontu drogi/ulicy, lub rob鏒 budowlanych polegaj帷ych na wznoszeniu kompletnych obiekt闚 budowlanych w zakresie in篡nierii l康owej i wodnej, na kt鏎ym osoba ta pe軟i豉 funkcj Kierownika rob鏒 geotechnicznych lub Inspektora nadzoru geotechnicznego.

W przypadku Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia warunek okre郵ony:
- w pkt 8.2.4. lit. a) IDW musi spe軟i w ca這軼i, co najmniej jeden z Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia,
- w pkt 8.2.4. lit. b) IDW mo瞠 wykaza dowolny Wykonawca spo鈔鏚 Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia.

Po zmianie:
Dotycz帷e zdolno軼i technicznej lub zawodowej:
a) dotycz帷ej Wykonawcy:
Wykonawca musi wykaza si do鈍iadczeniem w wykonaniu w okresie ostatnich 5 lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy - w tym okresie, co najmniej 1 zadania lub cz窷ci zadania o warto軼i rob鏒 nie mniejszej ni 1 000 000 PLN brutto, obejmuj帷ego budow, przebudow lub remont Obiektu Budowlanego (zgodnie z poni窺z definicj) w ramach kt鏎ego wykonywane by造 r闚nie iniekcje niskoci郾ieniowe.
Obiekt Budowlany – nale篡 przez to rozumie budynek, budowl, wraz z instalacjami zapewniaj帷ymi mo磧iwo嗆 u篡tkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z u篡ciem wyrob闚 budowlanych:
• przy czym przez budynek nale篡 przez to rozumie taki obiekt budowlany, kt鏎y jest trwale zwi您any z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoc przegr鏚 budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;
• budowl nale篡 przez to rozumie ka盥y obiekt budowlany nieb璠帷y budynkiem jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, sieci techniczne, budowle ziemne, obronne, ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stoj帷e instalacje przemys這we lub urz康zenia techniczne, oczyszczalnie 軼iek闚, sk豉dowiska odpad闚, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, budowle sportowe, elektrownie; obiekt liniowy – nale篡 przez to rozumie obiekt budowlany, kt鏎ego charakterystycznym parametrem jest d逝go嗆, w szczeg鏊no軼i droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodoci庵, kana, gazoci庵, ciep這ci庵, ruroci庵, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i umieszczona bezpo鈔ednio w ziemi, podziemna, wa przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa.

Warto軼i podane w dokumentach potwierdzaj帷ych spe軟ienie warunku w walutach innych ni wskazane przez Zamawiaj帷ego Wykonawca przeliczy wg 鈔edniego kursu NBP na dzie wystawienia 安iadectwa Przej璚ia (dla Kontrakt闚 realizowanych zgodnie z Warunkami FIDIC) lub na dzie podpisania Protoko逝 odbioru rob鏒 lub r闚nowa積ego dokumentu (w przypadku zam闚ie, w kt鏎ych nie wystawia si 安iadectwa Przej璚ia).

Za wykonane uznane zostan zadania zako鎍zone i potwierdzone, np. protoko貫m odbioru ko鎍owego lub innym r闚nowa積ym dokumentem.

b) dotycz帷ej os鏏
Wykonawca musi wskaza osob, kt鏎a b璠zie uczestniczy w wykonywaniu zam闚ienia, legitymuj帷 si kwalifikacjami zawodowymi i do鈍iadczeniem odpowiednim do funkcji, jaka zostanie jej powierzona.

Osoba proponowana do pe軟ienia funkcji - Kierownik Rob鏒 bran篡 drogowej:
wymagana liczba os鏏: jedna osoba.
Do鈍iadczenie zawodowe:
Do鈍iadczenie przy realizacji co najmniej 1 zadania o warto軼i rob鏒 nie mniejszej ni 1 000 000,00 PLN brutto, zrealizowanego w ci庵u drogi/ulicy min. klasy G, polegaj帷ego na budowie, przebudowie lub remoncie drogi/ulicy, lub budowie, przebudowie lub remoncie systemu odwodnienia drogi/ulicy, wykonanego w ramach odr瑿nego zam闚ienia lub w ramach budowy, przebudowy lub remontu drogi/ulicy, lub rob鏒 budowlanych polegaj帷ych na wznoszeniu kompletnych obiekt闚 budowlanych w zakresie in篡nierii l康owej i wodnej, na kt鏎ym osoba ta pe軟i豉 funkcj Kierownika budowy, Kierownika rob鏒 bran篡 drogowej lub Inspektora nadzoru specjalno軼i drogowej.

Osoba proponowana do pe軟ienia funkcji - Kierownik Rob鏒 geotechnicznych:
wymagana liczba os鏏: jedna osoba.
Do鈍iadczenie zawodowe:
Do鈍iadczenie przy realizacji co najmniej 1 zadania o warto軼i rob鏒 nie mniejszej ni 1 000 000 PLN brutto, obejmuj帷ego budow, przebudow lub remont Obiektu Budowlanego (zgodnie z poni窺z definicj) w ramach kt鏎ego wykonywane by造 r闚nie iniekcje niskoci郾ieniowe, na kt鏎ym osoba ta pe軟i豉 funkcj Kierownika rob鏒 geotechnicznych lub Inspektora nadzoru geotechnicznego.
Obiekt Budowlany – nale篡 przez to rozumie budynek, budowl, wraz z instalacjami zapewniaj帷ymi mo磧iwo嗆 u篡tkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z u篡ciem wyrob闚 budowlanych:
• przy czym przez budynek nale篡 przez to rozumie taki obiekt budowlany, kt鏎y jest trwale zwi您any z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoc przegr鏚 budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;
• budowl nale篡 przez to rozumie ka盥y obiekt budowlany nieb璠帷y budynkiem jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, sieci techniczne, budowle ziemne, obronne, ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stoj帷e instalacje przemys這we lub urz康zenia techniczne, oczyszczalnie 軼iek闚, sk豉dowiska odpad闚, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, budowle sportowe, elektrownie; obiekt liniowy – nale篡 przez to rozumie obiekt budowlany, kt鏎ego charakterystycznym parametrem jest d逝go嗆, w szczeg鏊no軼i droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodoci庵, kana, gazoci庵, ciep這ci庵, ruroci庵, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i umieszczona bezpo鈔ednio w ziemi, podziemna, wa przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa.

W przypadku Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia warunek okre郵ony:
- w pkt 8.2.4. lit. a) IDW musi spe軟i w ca這軼i, co najmniej jeden z Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia,
- w pkt 8.2.4. lit. b) IDW mo瞠 wykaza dowolny Wykonawca spo鈔鏚 Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego og這szenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, kt鏎y nale篡 doda lub zmieni:

8.1. Termin sk豉dania ofert

Przed zmian:
2023-06-20 12:00

Po zmianie:
2023-06-23 12:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, kt鏎y nale篡 doda lub zmieni:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmian:
2023-06-20 12:30

Po zmianie:
2023-06-23 12:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, kt鏎y nale篡 doda lub zmieni:

8.4. Termin zwi您ania ofert

Przed zmian:
2023-07-19

Po zmianie:
2023-07-22

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.