eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Słubice › Dostawa fabrycznie nowego ambulansu drogowego typ A2 wraz z wyposażeniem medycznymOgłoszenie z dnia 2021-12-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawa fabrycznie nowego ambulansu drogowego typ A2
wraz z wyposażeniem medycznym

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: NZOZ Szpital im. prof. Z.Religi w Słubicach Sp. z o. o.

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 080445872

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Nadodrzańska 6

1.4.2.) Miejscowość: Słubice

1.4.3.) Kod pocztowy: 69-100

1.4.4.) Województwo: lubuskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL431 - Gorzowski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@szpitalslubice.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalslubice.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00328558

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-12-23

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00318446/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.1. Postępowanie/część postępowania zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania/części postępowania (Informacje o zakończeniu postępowania dla części nr 2)

Przed zmianą:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

Po zmianie:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.2. Podstawa prawna unieważnienia postępowania (Informacje o zakończeniu postępowania dla części nr 2)

Przed zmianą:

Po zmianie:
art. 255 pkt 7 ustawy

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.2.1. Przyczyna unieważnienia postępowania (Informacje o zakończeniu postępowania dla części nr 2)

Przed zmianą:

Po zmianie:
W związku z tym, że Wykonawca Boxmet Medical Sp. z o.o. Piskorzów 51, 58-250 Pieszyce, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w zakresie części nr 2 (zawiadomienie w sprawie wyboru z dnia 08.12.2021 r.), odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego (pismo z dnia 20.12.2021 r., Zamawiający na mocy art. 263 w związku z art. 255 ust. 7 ustawy Pzp, unieważnienił postępowanie w tym zakresie.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VII - WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

7.3.1. Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (Dane adresowe wykonawcy, któremu udzielono zamówienia dla części nr 2, Informacje o wykonawcy, któremu udzielono zamówienia dla części nr 2)

Przed zmianą:
Boxmet Medical Sp. z o.o.

Po zmianie:

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

7.3.4. Wykonawca, któremu udzielono zamówienia - miejscowość (Dane adresowe wykonawcy, któremu udzielono zamówienia dla części nr 2, Informacje o wykonawcy, któremu udzielono zamówienia dla części nr 2)

Przed zmianą:
Piskorzów 51, Pieszyce

Po zmianie:

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

7.3.5. Wykonawca, któremu udzielono zamówienia - kod pocztowy (Dane adresowe wykonawcy, któremu udzielono zamówienia dla części nr 2, Informacje o wykonawcy, któremu udzielono zamówienia dla części nr 2)

Przed zmianą:
58-250

Po zmianie:

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

7.3.6. Wykonawca, któremu udzielono zamówienia - województwo (Dane adresowe wykonawcy, któremu udzielono zamówienia dla części nr 2, Informacje o wykonawcy, któremu udzielono zamówienia dla części nr 2)

Przed zmianą:
dolnośląskie

Po zmianie:

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

7.3.7. Wykonawca, któremu udzielono zamówienia - kraj (Dane adresowe wykonawcy, któremu udzielono zamówienia dla części nr 2, Informacje o wykonawcy, któremu udzielono zamówienia dla części nr 2)

Przed zmianą:
Polska

Po zmianie:

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

7.4 Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom (Dane adresowe wykonawcy, któremu udzielono zamówienia dla części nr 2, Informacje o wykonawcy, któremu udzielono zamówienia dla części nr 2)

Przed zmianą:
NIE

Po zmianie:

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

7.1. Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia (Informacje o wykonawcy, któremu udzielono zamówienia dla części nr 2)

Przed zmianą:
NIE

Po zmianie:

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

7.2. Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy (Informacje o wykonawcy, któremu udzielono zamówienia dla części nr 2)

Przed zmianą:
Mały przedsiębiorca

Po zmianie:

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

7.3.2. Krajowy numer identyfikacyjny (Informacje o wykonawcy, któremu udzielono zamówienia dla części nr 2)

Przed zmianą:
8822038205

Po zmianie:

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - UMOWA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Data zawarcia umowy (Informacje dotyczące umowy dla części nr 2)

Przed zmianą:
2021-12-09

Po zmianie:

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.2. Wartość umowy/umowy ramowej (Informacje dotyczące umowy dla części nr 2)

Przed zmianą:
10222,50

Po zmianie:

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.2. Kod waluty (Informacje dotyczące umowy dla części nr 2)

Przed zmianą:
PLN

Po zmianie:

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej (Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej dla części nr 2, Informacje dotyczące umowy dla części nr 2)

Przed zmianą:
Okres realizacji - dni

Po zmianie:

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Okres realizacji - dni (Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej dla części nr 2, Informacje dotyczące umowy dla części nr 2)

Przed zmianą:
7

Po zmianie:

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.