eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Częstochowa › Zakup i dostawa sprzętu w ramach modernizacji stanowisk miejsc pracy w MSZ na potrzeby realizacji projektu pn. "ERGONOMIA W MOIM MIEJSCU PRACY 2" współfinan. ze środków UE w ramach Eur. Fund. Społ.Ogłoszenie z dnia 2023-07-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zakup i dostawa sprzętu w ramach modernizacji stanowisk miejsc pracy w MSZ na potrzeby realizacji projektu pn. „ERGONOMIA W MOIM MIEJSCU PRACY 2” współfinan. ze środków UE w ramach Eur. Fund. Społ.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 151586247

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Mirowska 15

1.4.2.) Miejscowość: Częstochowa

1.4.3.) Kod pocztowy: 42-200

1.4.4.) Województwo: śląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL224 - Częstochowski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zp2@zsm.czest.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zsm.czest.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00288230

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-07-04

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00288120

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

3.8. Umowa dla części nr 3 (Część 3)

Przed zmianą:
NIE

Po zmianie:
TAK

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

3.8.1. Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część 3)

Przed zmianą:

Po zmianie:
Wózek inwalidzki do przewozu pacjentów -8 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganymi parametrami określono w załączniku nr 1 do SWZ . Opis przedmiotu zamówienia

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

3.8.2. Główny kod CPV (Część 3)

Przed zmianą:

Po zmianie:
Urządzenia medyczne

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

3.8. Umowa dla części nr 8 (Część 8)

Przed zmianą:
NIE

Po zmianie:
TAK

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

3.8.1. Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część 8)

Przed zmianą:

Po zmianie:
Parawany na kółkach - 28 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganymi parametrami określono w załączniku nr 1 do SWZ . Opis przedmiotu zamówienia

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

3.8.2. Główny kod CPV (Część 8)

Przed zmianą:

Po zmianie:
Urządzenia medyczne

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.