eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jarosław › Dostawa artykułów spożywczych oraz jaj kurzych z podziałem na zadania



Ogłoszenie z dnia 2023-07-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa artykułów spożywczych oraz jaj kurzych z podziałem na zadania

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SPECJALISTYCZNY PSYCHIATRYCZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ IM.PROF.ANTONIEGO KĘPIŃSKIEGO W JAROSŁAWIU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000296638

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Tadeusza Kościuszki 18

1.5.2.) Miejscowość: Jarosław

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-500

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski

1.5.7.) Numer telefonu: 16 621 46 11

1.5.8.) Numer faksu: 16 621 24 45

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@spzozjaroslaw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://spzozjaroslaw.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa artykułów spożywczych oraz jaj kurzych z podziałem na zadania

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a62971ca-ff94-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00285981

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-07-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00039343/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.6 Dostawa artykułów spożywczych i jaj kurzych z podziałem na zadania

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00241068

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP-3502/35/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 522167,04 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1 Budyń śmietankowy 64g szt. 40
2 Chili pieprz cayenne 720g szt. 1
3 Chrzan tarty 180- 260g ( nie mniej niż 50% chrzanu) szt. 150
4 Cukier paczkowany kg 400
5 Cukier puder 500g kg 3
6 Cukier waniliowy 32g szt. 20
7 Cynamon 20 g szt. 20
8 Curry 20g szt. 20
9 Czosnek granulowany 1000g szt. 1
10 Dżem N/S wiśniowy , truskawkowy 280g (nie mniej niż 30-40% owoców) szt. 200
11 Fasola "Jaś" 500g kg 60
12 fasolka konserwowa 400g (czerwona, biała) szt. 30
13 Gałka muszkatołowa 15g szt. 10
14 Groch żółty łuskany połówka 500g szt. 60
15 Groszek konserwowy 400g szt. 150
16 Herbata ekspresowa typu "MINUTKA" op. 140g (100szt) - mieszanka herbat czarnych rozdrobnionych w szaszetkach. szt. 20
17 Herbata liściasta Madras 100g - mieszanka herbat czarnych o liściu drobnym (ciętym) pozwalającym uzyskać mocny, aromatyczny napar. szt. 250
18 Imbir mielony 20g szt. 20
19 Kakao 200g szt. 60
20 Kasz gryczana 1000g kg 30
21 Kasz jaglana 500g szt. 60
22 Kasza jęczmienna średnia kg 70
23 Kasza manna kg 30
24 Kasza pęczak 500g kg 20
25 Kawa zbożowa 500g szt. 100
26 Keczup - łagodny 480g bez dodatku substancji konserwujących ( min 160g pomidorów na 100g produktu) szt. 120
27 Kisiel ( rożne rodzaje smaków) bez cukru 1000g szt. 10
28 Kminek 500g szt. 3
29 Koncentrat pomid. 30% ( produkt otrzymany ze świeżych lub mrożonych, dojrzałych, czerwonych pomidorów poddany procesowi przetarcia i zagęszczenia, utrwalony termicznie, w opakowaniu hermetycznie zamkniętym) op. 360g szt. 40
30 Koncentrat pomid. 30% ( produkt otrzymany ze świeżych lub mrożonych, dojrzałych, czerwonych pomidorów poddany procesowi przetarcia i zagęszczenia, utrwalony termicznie, w opakowaniu hermetycznie zamkniętym) op. 4550g szt. 10
31 Koper suszony - nać 20g szt. 30
32 Kukurydza konserwowa 400g szt. 100
33 Kurkuma 1000g szt. 1
34 Kwasek cytrynowy 20g szt. 100
35 Liść laurowy 1000g szt. 1
36 Majeranek 1000g szt. 2
37 Majonez ( konsystencja gęsta, jasnożółta do żółtej, produkt naturalny, skład: olej, nie mniej niż 6% żółtka jaj,musztarda,ocet lub kwasek cytrynowy, cukier, sól,b/dodatków stabilizatorów i substancji zagęszczających) 0.85 L szt. 40
38 Majonez ( konsystencja gęsta, jasnożółta do żółtej, produkt naturalny, skład: olej, nie mniej niż 6% żółtka jaj,musztarda,ocet lub kwasek cytrynowy, cukier, sól,b/dodatków stabilizatorów i substancji zagęszczających) 5L szt. 20
39 Makaron(rurki,świderki,spagetti ,risini,muszelki,nitka) kg 200
40 Makaron razowy 400g kg 40
41 Marmolada wieloowocowa 0,9L - 1,150-kg szt. 25
42 Mąka pszenna typ 450 paczkowana 1000g (Zamoyska) kg 300
43 Mąka pszenna typ 500 paczkowana 1000g kg 300
44 Mąka ziemniaczana 500g kg 5
45 Mąka żytnia razowa (żurek) kg 10
46 Miód wielokwiatowy 25g. szt. 300
47 Musztarda Delikatesowa 900g szt. 40
48 Musztarda Delikatesowa 210g szt. 30
49 Ocet 500 l L 25
50 Olej ( rzepakowy, uniwersalny) 1 L szt. 50
51 Olej ( rzepakowy, uniwersalny) 5 L szt. 50
52 Papryka mielona słodka 500g szt. 2
53 Pasztet drobiowy 160g szt. 300
54 Pieprz naturalny czarny mielony 1000g kg 2
55 Pieprz ziołowy 1000g szt. 20
56 Pietruszka suszona - nać 20g szt. 60
57 Płatki jęczmienne 500g szt. 50
58 Płatki owsiane górskie 500g szt. 60
59 Powidło śliwkowe 290-300g szt. 150
60 Przyprawa w płynie typu "Winiary" 1 kg szt. 30
61 Rodzynki 100g szt. 40
62 Ryż szt. 150
63 Soczewica ( czerwona, zielona ) 350g kg 15
64 sok 0,33 l (grejpfrut,wielowarzywny,pomidorowy) szt. 20
65 Sól szt. 150
66 Śliwki suszone 200g ( bez pestek ) szt. 20
67 Vegeta (np.Vegeta Natur) skład: sól morska, suszone warzywa 32% (marchew, pasternak, cebula, ziemniaki, seler, pomidory, por, papryka, natka pietruszki), cukier, lubczyk, pieprz czarny, kurkuma, czosnek, koper. Nie zawiera glutaminianu sodu. kg 30
68 Ziele angielskie opakowanie 500g szt. 1
69 Zioła prowansalskie 1000g szt. 2
Ilości miesięczne

4.5.3.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

15600000-4 - Produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych

15830000-5 - Cukier i produkty pokrewne

15871000-4 - Ocet; sosy; mieszanki przypraw; mąka i mączka z gorczycy; gotowa musztarda

4.5.5.) Wartość części: 396487,49 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1 Jaja kurze świeże konsumpcyjne klasy ,,L” (63-73g) szt. 1200
ilość miesięczna

4.5.3.) Główny kod CPV: 03142500-3 - Jaja

4.5.5.) Wartość części: 145152,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 279990,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 279990,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 279990,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Poladex L. Zaborniak M. Zaborniak Spółka Jawna

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7931270320

7.3.3) Ulica: Fryderyka Szopena 53f

7.3.4) Miejscowość: Lubaczów

7.3.5) Kod pocztowy: 37-600

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-06-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 279990,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-08-01 do 2024-07-31

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 115200,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 115200,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 115200,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Ferma PIWODA Jacek Zygmunt

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 792 195 64 41

7.3.3) Ulica: Piwoda 202

7.3.4) Miejscowość: Wiązownica

7.3.5) Kod pocztowy: 37-522

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-06-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 115200,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-08-01 do 2024-07-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj








Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.