eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Brzeszcze › "Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego na podwoziu dwuosiowym z urządzeniem bramowym wraz z pługiem odśnieżnym i posypywarko- solarką oraz żurawiem hydraulicznym"Ogłoszenie z dnia 2021-11-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
„Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego na podwoziu dwuosiowym z urządzeniem bramowym wraz z pługiem odśnieżnym i posypywarko- solarką oraz żurawiem hydraulicznym”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: AGENCJA KOMUNALNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 272203933

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Kościelna 7

1.4.2.) Miejscowość: Brzeszcze

1.4.3.) Kod pocztowy: 32-620

1.4.4.) Województwo: małopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL21A - Oświęcimski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: ak@akbrzeszcze.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.akbrzeszcze.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00254151

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-11-02

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00248258/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:
Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego na podwoziu dwuosiowym z urządzeniem bramowym wraz z pługiem odśnieżnym i posypywarko- solarką oraz żurawiem hydraulicznym”.
Urządzenie musi być fabrycznie nowe. Podobnie osprzęt winien być fabrycznie nowy.
I. Wymagania dotyczące podwozia:

1. Podwozie fabrycznie nowe, nieużywane, nierejestrowane, nie dopuszcza się prototypów lub pierwszych urządzeń z danej serii,
2. rok produkcji 2021, przebieg do 1000km,
3. 2 osiowe, o DMC min. 18000 kg,
4. napęd 4 x 2,
5. Kabina dzienna trzyosobowa, w kolorze białym,
6. centralny zamek, 2 kluczyki,
7. Kierownica wielofunkcyjna z opcją tempomat umieszczoną na kole kierownicy,
8. kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach,
9. blokada położenia umieszczona na kolumnie kierownicy,
10. sterowanie funkcjami komputera pokładowego umieszczone na desce rozdzielczej.
11. Klimatyzacja z recyrkulacją powietrza.
12. Wywietrznik dachowy.
13. Szyba przednia barwiona, ogrzewana elektrycznie.
14. Pojedyncze okno w tylnej ścianie kabiny.
15. Elektrycznie otwierane szyby boczne.
16. Lusterko główne i lusterko szerokokątne po stronie kierowcy i zmiennika.

II. Wymagania dotyczące urządzenia bramowego:
1. Urządzenie bramowe fabrycznie nowe, nieużywane, rok produkcji 2021.
2. Udźwig urządzenia przy zsuniętych ramionach 10 000 kg.
3. Udźwig urządzenia przy maksymalnie wysuniętych ramionach minimum 7 000 kg.
4. Łańcuchy z pełną regulacją ich długości.
5. Zaczepy zawiesi łańcuchowych z zabezpieczeniem klapowym.
6. Ramiona zamocowane przegubowo na dole bez belki łączącej w górnej części.
7. Belka przeciw - wjazdowa z tyłu urządzenia bramowego
8. Oświetlenie robocze.
9. Długość teleskopowania ramion minimum 1 200 mm.
10. Długość ramion po wysunięciu teleskopów minimum 3500 mm.
11. Przygotowanie do montażu posypywarki na platformie urządzenia bramowego.
12. Funkcja wysokiego wysypywania zawartości kontenera.
13. Ściana ochronna za kabiną kierowcy z kratownicą.
14. Drabinka za ścianą ochronną zapewniająca swobodny dostęp do platformy urządzenia z przodu pojazdu.
15. Podpoziomowy załadunek kontenera o wartości max. 800 mm (wartość obniżenia terenu – maksymalnie).
16. Sterowanie urządzeniem po lewej stronie.

III. Wymagania dotyczące pługu odśnieżnego:
1. Pług odśnieżny fabrycznie nowy, nieużywany, rok produkcji 2021.
2. Pług odśnieżny z lemieszem jednostronnym z płytą czołową umożliwiającą montaż do wszystkich typów pojazdów o odpowiedniej masie wykonanej wg normy DIN 76060.
3. Odkładnica wykonana z tworzywa sztucznego /trudno ścieralnego o małym współczynniku tarcia oraz odpornego na uderzenia/ w kolorze pomarańczowym.
4. Wytrzymałość i elastyczność materiału /tworzywa sztucznego/ zachowana w temperaturze do – 400C.
5. Lemiesz zgarniający gumowy tworzący z odkładnicą jedną płaszczyznę zgarniającą śnieg.
6. Ciężar kompletnego pługa max 600 kg – łatwy w montażu przez jednego pracownika.

IV. Wymagania dotyczące posypywarko- solarki:
1. Posypywarko – solarka fabrycznie nowa, nieużywana, rok produkcji 2021.
2. Zasobnik na materiał uszorstniający, wykonany ze stali węglowej o grubości minimum 3mm, o pojemności minimum 5,0 m3.
3. Bramowy system mocowania posypywarko-solarki.
4. Szerokość posypywania od 2,0 m do 12,0 m (zmiana co 0,2 m).
5. Możliwość posypywania materiałami typu sól, piasek, mieszanka piaskowo-solna lub inny materiał uszorstniający.
6. Układ solankowy o pojemności 1800 l.

Szczegółowy (pozostały) opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1.7 do swz.

Po zmianie:
Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego na podwoziu dwuosiowym z urządzeniem bramowym wraz z pługiem odśnieżnym i posypywarko- solarką oraz żurawiem hydraulicznym”.
Urządzenie musi być fabrycznie nowe. Podobnie osprzęt winien być fabrycznie nowy.
I. Wymagania dotyczące podwozia:
1. Podwozie fabrycznie nowe, nieużywane, nierejestrowane, nie dopuszcza się prototypów lub pierwszych urządzeń z danej serii,
2. rok produkcji 2021, przebieg do1000km,
3. 2 osiowe, o DMC min.18000 kg,
4. napęd 4 x 2,
5. Kabina dzienna trzyosobowa, w kolorze białym,
6. centralny zamek, 2 kluczyki,
7. Kierownica wielofunkcyjna z opcją tempomat umieszczoną na kole kierownicy,
8. kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach,
9. blokada położenia umieszczona na kolumnie kierownicy,
10. sterowanie funkcjami komputera pokładowego umieszczone na desce rozdzielczej.
11. Klimatyzacja z recyrkulacją powietrza.
12. Wywietrznik dachowy.
13. Szyba przednia barwiona, ogrzewana elektrycznie.
14. Pojedyncze okno w tylnej ścianie kabiny.
15. Elektrycznie otwierane szyby boczne.
16. Lusterko główne i lusterko szerokokątne po stronie kierowcy i zmiennika.
II. Wymagania dotyczące urządzenia bramowego:
1. Urządzenie bramowe fabrycznie nowe, nieużywane, rok produkcji 2021.
2. Udźwig urządzenia przy zsuniętych ramionach 10 000 kg.
3. Udźwig urządzenia przy maksymalnie wysuniętych ramionach minimum 6 500 kg.
4. Łańcuchy z pełną regulacją ich długości.
5. Zaczepy zawiesi łańcuchowych z zabezpieczeniem klapowym.
6. Ramiona zamocowane przegubowo na dole bez belki łączącej w górnej części.
7. Belka przeciw - wjazdowa z tyłu urządzenia bramowego
8. Oświetlenie robocze.
9. Długość teleskopowania ramion minimum 1 200 mm.
10. Długość ramion po wysunięciu teleskopów minimum 3500 mm.
11. Przygotowanie do montażu posypywarki na platformie urządzenia bramowego.
12. Funkcja wysokiego wysypywania zawartości kontenera.
13. Ściana ochronna za kabiną kierowcy z kratownicą.
14. Drabinka za ścianą ochronną zapewniająca swobodny dostęp do platformy urządzenia z przodu pojazdu.
15. Podpoziomowy załadunek kontenera o wartości max. 800 mm (wartość obniżenia terenu – maksymalnie).
16. Sterowanie urządzeniem po lewej stronie.
III. Wymagania dotyczące pługu odśnieżnego:
1. Pług odśnieżny fabrycznie nowy, nieużywany, rok produkcji 2021.
2. Pług odśnieżny z lemieszem jednostronnym z płytą czołową umożliwiającą montaż do wszystkich typów pojazdów o odpowiedniej masie wykonanej wg normy DIN 76060.
3. Odkładnica wykonana z tworzywa sztucznego /trudno ścieralnego o małym współczynniku tarcia oraz odpornego na uderzenia/ w kolorze pomarańczowym.
4. Wytrzymałość i elastyczność materiału /tworzywa sztucznego/ zachowana w temperaturze do – 400C.
5. Lemiesz zgarniający gumowy tworzący z odkładnicą jedną płaszczyznę zgarniającą śnieg.
6. Ciężar kompletnego pługa max 600 kg – łatwy w montażu przez jednego pracownika.
IV. Wymagania dotyczące posypywarko- solarki:
1. Posypywarko – solarka fabrycznie nowa, nieużywana, rok produkcji 2021.
2. Zasobnik na materiał uszorstniający, wykonany ze stali węglowej o grubości minimum 3mm, o pojemności minimum 5,0 m3.
3. Bramowy system mocowania posypywarko-solarki.
4. Szerokość posypywania od 2,0 m do 12,0 m (zmiana co 0,2 m).
5. Możliwość posypywania materiałami typu sól, piasek, mieszanka piaskowo-solna lub inny materiał uszorstniający.
6. Układ solankowy o pojemności 1800 l.
Szczegółowy (pozostały) opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zał.nr 1.7 do swz zmienionego 02.11.2021r.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

9.1. Informacje dodatkowe

Przed zmianą:
Cena oferty jest ceną RYCZAŁTOWĄ brutto, zawierającą wszystkie koszty wykonania pełnego zakresu przedmiotu zamówienia. Cena przez cały okres realizacji zamówienia nie będzie podlegała zmianom ani korektom. W ofercie należy podać cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2019 r., poz. 178). W cenie należy uwzględnić wszystkie wymagania określone w niniejszej SWZ oraz wszelkie koszty i obciążenia, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa realizacji przedmiotu zamówienia. Cenę w ofercie należy określić na podstawie wykonania z należytą starannością czynności wymienionych w przedmiocie zamówienia z uwzględnieniem wszystkich kosztów związanych z realizacją zamówienia wynikających z zakresu świadczonych dostaw i/lub usług, niezbędnych do realizacji zamówienia i doliczyć do powstałej kwoty inne składniki wpływające na ostateczną cenę.

Szczegółowe warunki realizacji:
1. Spełnienie wymagań Zamawiającego określonych w swz.
2. Sporządzenie i obustronne podpisanie protokołu odbioru dostawy obowiązującego u Zamawiającego.
3. Przekazanie w dniu odbioru dokumentu/ów określającego warunki serwisowania gwarancyjnego oferowanego urządzenia, wskazującego lub zawierającego wykaz punktów serwisowych, okres gwarancji odpowiadający treści oferty, terminy usunięcia stwierdzonych wad i usterek, a także wskazującego całość świadczeń gwaranta na rzecz zamawiającego oraz warunki odpowiedzialności gwaranta, w tym zobowiązanie do rozpoczęcia naprawy w terminie do 48 godzin od momentu zgłoszenia. Jeśli warunków nie określają zapisy umowy mające pierwszeństwo przed zapisami gwarancji, dokument gwarancyjny powinien w swojej treści potwierdzać lub zawierać zobowiązanie gwaranta do respektowania zapisów dotyczących warunków gwarancji określonych zapisami oferty złożonej przez niego jako wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.
4. Przekazanie w dniu odbioru instrukcji obsługi urządzenia z charakterystyką techniczno-eksploatacyjną w języku polskim.
5. Przekazanie w dniu odbioru świadectwa homologacji lub innego dokumentu równoważnego wymaganego powszechnie obowiązującymi przepisami prawa dopuszczającego jednostkę do ruchu.

Warunki odbioru urządzenia:
Odbiór przedmiotu dostawy nastąpi na terenie Agencji Komunalnej zlokalizowanej w Brzeszczach przy ul. Kościelnej 7, w godzinach pracy pracowników – odbiór winien zakończyć się w danym dniu maksymalnie do godz. 14.00. Odbiór przedmiotu dostawy dokonany będzie po stronie Zamawiającego wyłącznie przez osoby do tego wyznaczone przez Zamawiającego. Dostarczony pojazd powinien być dostarczony z pełną dokumentacją umożliwiającą jego rejestrację. Dostarczony pojazd powinien być kompletny, wyposażony we wszystkie zamawiane urządzenia. Dostarczone urządzenia powinny być kompatybilne. Aktualne badania Dozoru technicznego. DTR, instrukcje obsługi, karty gwarancyjne w języku polskim. Przeszkolenie min 4 pracowników Zamawiającego w zakresie eksploatacji i obsługi oraz BHP w dniu dostawy przedmiotu zamówienia ( podwozia samochodu, urządzenia bramowego, żurawia hydraulicznego, pługa odśnieżnego i posypywarko – solarki) w siedzibie Zamawiającego na koszt Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć podczas dostawy, po uruchomieniu przedmiotu dostawy w dniu jej odbioru:
1) Świadectwo zgodności CE urządzenia,
2) Instrukcję obsługi i konserwacji w języku polskim lub wraz z tłumaczeniem na j. polski,
3) Dokument gwarancyjny wg swz,
4) Katalog części zamiennych.

Po zmianie:
Cena oferty jest ceną RYCZAŁTOWĄ brutto, zawierającą wszystkie koszty wykonania pełnego zakresu przedmiotu zamówienia. Cena przez cały okres realizacji zamówienia nie będzie podlegała zmianom ani korektom. W ofercie należy podać cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2019 r., poz. 178). W cenie należy uwzględnić wszystkie wymagania określone w niniejszej SWZ oraz wszelkie koszty i obciążenia, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa realizacji przedmiotu zamówienia. Cenę w ofercie należy określić na podstawie wykonania z należytą starannością czynności wymienionych w przedmiocie zamówienia z uwzględnieniem wszystkich kosztów związanych z realizacją zamówienia wynikających z zakresu świadczonych dostaw i/lub usług, niezbędnych do realizacji zamówienia i doliczyć do powstałej kwoty inne składniki wpływające na ostateczną cenę.

Szczegółowe warunki realizacji:
1. Spełnienie wymagań Zamawiającego określonych w swz.
2. Sporządzenie i obustronne podpisanie protokołu odbioru dostawy obowiązującego u Zamawiającego.
3. Przekazanie w dniu odbioru dokumentu/ów określającego warunki serwisowania gwarancyjnego oferowanego urządzenia, wskazującego lub zawierającego wykaz punktów serwisowych, okres gwarancji odpowiadający treści oferty, terminy usunięcia stwierdzonych wad i usterek, a także wskazującego całość świadczeń gwaranta na rzecz zamawiającego oraz warunki odpowiedzialności gwaranta, w tym zobowiązanie do rozpoczęcia naprawy w terminie do 48 godzin od momentu zgłoszenia. Jeśli warunków nie określają zapisy umowy mające pierwszeństwo przed zapisami gwarancji, dokument gwarancyjny powinien w swojej treści potwierdzać lub zawierać zobowiązanie gwaranta do respektowania zapisów dotyczących warunków gwarancji określonych zapisami oferty złożonej przez niego jako wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.
4. Przekazanie w dniu odbioru instrukcji obsługi urządzenia z charakterystyką techniczno-eksploatacyjną w języku polskim.
5. Przekazanie w dniu odbioru świadectwa homologacji lub innego dokumentu równoważnego wymaganego powszechnie obowiązującymi przepisami prawa dopuszczającego jednostkę do ruchu.

Warunki odbioru urządzenia:
Odbiór przedmiotu dostawy nastąpi na terenie Agencji Komunalnej zlokalizowanej w Brzeszczach przy ul. Kościelnej 7, w godzinach pracy pracowników – odbiór winien zakończyć się w danym dniu maksymalnie do godz. 14.00. Odbiór przedmiotu dostawy dokonany będzie po stronie Zamawiającego wyłącznie przez osoby do tego wyznaczone przez Zamawiającego. Dostarczony pojazd powinien być dostarczony z pełną dokumentacją umożliwiającą jego rejestrację. Dostarczony pojazd powinien być kompletny, wyposażony we wszystkie zamawiane urządzenia. Dostarczone urządzenia powinny być kompatybilne. Aktualne badania Dozoru technicznego. DTR, instrukcje obsługi, karty gwarancyjne w języku polskim. Przeszkolenie min 4 pracowników Zamawiającego w zakresie eksploatacji i obsługi oraz BHP w dniu dostawy przedmiotu zamówienia ( podwozia samochodu, urządzenia bramowego, żurawia hydraulicznego, pługa odśnieżnego i posypywarko – solarki) w siedzibie Zamawiającego na koszt Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć podczas dostawy, po uruchomieniu przedmiotu dostawy w dniu jej odbioru:
1) Świadectwo zgodności CE urządzenia,
2) Instrukcję obsługi i konserwacji w języku polskim lub wraz z tłumaczeniem na j. polski,
3) Dokument gwarancyjny wg swz,
4) Katalog części zamiennych.

Zmiana OPZ z 02.11.2021r.:

Wymagania dotyczące żurawia hydraulicznego:
8. Poziomice na kieszeniach belek podporowych, belki podpór wysuwane hydraulicznie lub ręcznie.
9. Nogi podporowe opuszczane hydrauliczne, belki wysuwane ręcznie, siłowniki podpór obracane ręcznie o kąt 180 stopni i 45 stopni.

Wymagania dotyczące urządzenia bramowego:
3. Udźwig urządzenia przy maksymalnie wysuniętych ramionach minimum 6 500 kg.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2021-11-04 07:00

Po zmianie:
2021-11-05 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2021-11-04 08:00

Po zmianie:
2021-11-05 10:00

SEKCJA IV INFORMACJE DODATKOWE

Zamawiający zmienia zapis zał. Nr 1.7 opis przedmiotu zamówienia w sposób następujący:

Zapis zał. nr 1.7
Wymagania dotyczące żurawia hydraulicznego otrzymuje brzmienie w lp. 8 i 9:

8. Poziomice na kieszeniach belek podporowych, belki podpór wysuwane hydraulicznie lub ręcznie.
9. Nogi podporowe opuszczane hydrauliczne, belki wysuwane ręcznie, siłowniki podpór obracane ręcznie o kąt 180 stopni i 45 stopni.

Wymagania dotyczące urządzenia bramowego otrzymuje brzmienie w lp. 3:

3. Udźwig urządzenia przy maksymalnie wysuniętych ramionach minimum 6 500 kg.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.